Ticaret Bakanlığı Etik Komisyonu

Ticaret Bakanlığı Etik Komisyonu

12 Ağustos 2013

Ticaret Bakanlığı Etik Komisyonu
 
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra bu kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda Bakanlığımız Etik Komisyonu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Eğitim Dairesi Başkanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Personel Dairesi Başkanlığından birer temsilciden oluşturulması, sekretarya hizmetlerinin Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülmesi 26.12.2013 tarihli Bakanlık Makamı Onayı ile uygun bulunmuştur.