TAREKS

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Bakanlığımızca yürütülen ihracat ve ithalat denetimlerinin elektronik ortamda, risk esaslı olarak yürütülmesi amacıyla geliştirilmiş web tabanlı bir denetim sistemidir.

30 Ağustos 2018

TAREKS güvenlik, teknik mevzuata ve standartlara uygunluk ile kalite açısından tüketicimizi ve üreticimizi korumak amacıyla gerçekleştirilen ithalat ve ihracat denetimlerinin risk esaslı olarak elektronik ortamda yapılmasına imkân veren web tabanlı bir uygulamadır.


TAREKS ile ihracat ve ithalatta gerçekleştirilen denetimlerin, ekonomik ve ticari hayatın gereklerine uygun, en son teknolojinin imkânlarından yararlanarak çağdaş bir hizmet anlayışıyla yürütülmesi amaçlanmaktadır. Böylece, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, maliyetlerin azaltılması, denetim başvuru ve işlemlerinin kolaylaştırılması ve yeknesaklaştırılması sağlanmaktadır.


TAREKS çerçevesinde yürütülen denetimler yoluyla,  ihracat ve ithalata konu olan her ürün partisinin denetlenmesi anlayışı değiştirilmiş, ithalat ve ihracata konu ürünlerden belirlenen kriterler çerçevesinde riskli olduğu tespit edilenler TAREKS üzerinden belirlenerek, fiili denetimler bu ürünler üzerine yoğunlaşmıştır.


Ayrıca  e-imza sayfasının linkine buradan ulaşılabilmektedir.