Dış Ticaret Beklenti Anketi'nin 2021 Yılı 1. Çeyrek Beklentilerine İlişkin Sonuçlar Açıklandı.

07 Ocak 2021

Dış Ticaret Beklenti Anketi’nin 2021 Yılı 1. Çeyrek Beklentilerine İlişkin Sonuçlar Açıklandı
 

07 Ocak 2021– Ticaret Bakanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde uygulanarak Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanan Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticaretimize yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıtmakta olup, bu hususta gösterge niteliğinde olan endeksler üretilmesini sağlamaktadır. Endeksin 100’den büyük olması beklentilerin artış yönünde olduğunu, 100’den küçük olması beklentilerin azalış yönünde olduğunu, 100 olması ise değişim beklenmediğini göstermektedir.
2021 yılı 1. çeyrek İhracat Beklenti Endeksi 114,9 olarak gerçekleşmiştir. 1 – 17 Aralık 2020 tarihleri arasında uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, İhracat Beklenti Endeksine dâhil edilen soruların yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilemiştir.
2021 yılı 1. çeyrek İthalat Beklenti Endeksi 112,8 olarak gerçekleşmiştir. İthalat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan ithalat beklentisi (gelecek 3 ay), ithalat birim fiyatı beklentisi (gelecek 3 ay) ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler azalış yönünde etkilemiştir.
 
Dış Ticaret Beklenti Anketi 2021 1. çeyrek beklentileri
Kaynak: Ticaret Bakanlığı