Mozambik Kaju Üretimi 2018 Yılında Rekor Kırdı

11 Şubat 2019

 
Mozambik’in temel ihraç ürünlerinden birisi olan kaju fıstığının üretimi 1970’li yıllarda 200.000 tona ulaşıyorken zaman içinde kullanılan ilaçlar, hastalıklar ve ağaçların yaşlanması gibi faktörlere bağlı olarak 64.000 tona kadar düşüş göstermiştir.

Ancak, 2000 yılında ıslah çalışmaları başlatılmış olup bu çalışmalar yavaş yavaş meyvelerini vermeye başlamış ve 2018 yılı üretimi 140.000 ton olarak gerçekleşmiştir.

Ülkenin kaju fıstığı üretim merkezi olan Nampula ülke kaju fıstığı üretiminin yarısını gerçekleştirmektedir. Mozambik önemli bir kaju fıstığı üreticisi olmasına rağmen ülkede kaju fıstığı işleme tesislerinin yetersizliğinden dolayı ülke yurtdışına işlenmemiş haldeki kaju fıstıklarını ihraç edebilmektedir. Bu durum, ülkenin değerli bir üründen yeteri kadar katma değer elde edememesine yol açmaktadır. Ancak, ülke bu durumu tersine çevirme yönünde kararlı adımlar atmaktadır. 2017 yılında faaliyete geçen ve yıllık 8.000 ton işleme kapasitesine sahip tesis bunun işaretidir. Tesiste işlenen ürünün tamamı yurt dışına ihraç edilmekte olup bunun sebebi işleme sonucunda ortaya çıkan yüksek fiyatın ülke içinde karşılanamamasıdır. Yine de ülkedeki üretim miktarı ve bu üretimimin daha da artacak olması bu alanda yatırımları mümkün kılmaktadır.