Destek Yönetim Sistemi Kılavuzları

Destek Yönetim Sistemi Sıkça Sorulan Sorular | Kılavuzlar | Sunumlar

07 Temmuz 2021

İmza Sirküleri ve Pasife Alınan Kullanıcılar Hakkında: DYS kayıt işlemi için ibraz edilen İmza Sirkülerinin süresi dolduğunda, ilgili Sirkülere göre yetkilendirilen tüm kullanıcıların görevleri pasife çekilmektedir. Tekrar aktifleştirilmesi için güncel Sirkülerin ve bu Sirkülere göre imzalanmış Taahhütname (EK A)'nin ibrazı gerekmekte olup, belgelerin güncelliğin takip sorumluluğu yararlanıcılara aittir.


 SORU-CEVAP


 SUNUMLAR


 KILAVUZLAR