Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteklenmesi (Mülga)

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesine ilişkin olarak aşağıda yer alan linklerden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
 

Karar & Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (KEP Yöntemi) (Mülga 2015/8)
İlgili Karar'a ve destek başvuruları ile bildirimlerinin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla ulaştırılmasına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Genelge ile eklerinin yayınlanmış son haline buradan ulaşabilirsiniz.


Karar & Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (DYS Yöntemi) (Mülga 2015/8)
İlgili Karar'a ve destek başvuruları ile bildirimlerinin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Genelge ile eklerinin yayınlanmış son haline buradan ulaşabilirsiniz.

DYS (hizmet sektörlerine yönelik olarak) bu Genelgenin yürürlükte olduğu dönemde devreye alınamamıştır.