Fuarcılık Sektörü

21 Şubat 2024

Mevzuata ilişkin duyurular için tıklayınız.

5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Kararın Fuarcılık Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge

Fuarcılık sektörüne sunulan desteklere ilişkin özet tabloya aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Fuarcılık Sektörüne Sunulan Desteklere İlişkin Özet Tablo (2022)

Fuarcılık Sektörüne Sunulan Desteklere İlişkin Özet Tablo (2023)

Fuarcılık Sektörüne Yönelik Temel Bilgi ve Belgeler ile Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesine aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

EK-1 Temel Bilgi ve Belgeler
EK-2A Taahhütname
EK-2B Beyanname
EK-3 Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesi

Fuarcılık Sektörüne Yönelik Başvuru Belgeleri ve Formlarına aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Tescil ve Koruma Desteği

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Birim Desteği

Reklam Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Bireysel Katılım Desteği

Fuar Alanı Yapım Desteği  Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuar Organizasyon Desteği Yurt Dışı Fuar Organizasyon Desteği Ürün Yerleştirme Desteği

Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği

Yarışma ve Etkinlik Desteği