Kosova

14 Ocak 2019

Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Arasında Serbest Ticaret Anlaşması 27 Eylül 2013 tarihinde imzalanmıştır. Anılan Anlaşmanın ülkemizde iç onay süreci tamamlanmış ve Anlaşmanın Onaylandığına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 14 Temmuz 2015 tarih ve 29416 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Kosova’daki iç onay süreci ise halen devam etmekte olup, Kosova'da iç onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Anlaşma yürürlüğe girecektir. 

 

Anlaşmaya ilişkin bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.