Lübnan

14 Ocak 2019

Türkiye ile Lübnan arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması, 24 Kasım 2010 tarihinde Beyrut’ta imzalanmıştır. Bahse konu Anlaşmanın ülkemiz bakımından iç onay süreci, 10 Ocak 2013 tarihinde kabul edilen 6388  sayılı Uygun Bulma Kanunu ve müteakiben 30 Nisan 2013 tarih ve 28633 sayılı  Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/4449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tamamlanmış bulunmaktadır. Halen, Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Lübnan’ın iç onay sürecini tamamlaması beklenmektedir.

   

    Anlaşmaya ilişkin bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.