Ürdün

26 Kasım 2018

1 Aralık 2009 tarihinde imzalanarak  1 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Ürdün Serbest Ticaret Anlaşması, Ürdün’ün fesih bildiriminde bulunması üzerine 22 Kasım 2018 tarihinde sona ermiş ve taraflar arasındaki tercihli ticaret rejimi ortadan kalkmıştır.

Fesih olunan Türkiye-Ürdün Ortaklık Anlaşması'na dair ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.