Yeşil Mutabakat Eylem Planı Yıllık Faaliyet Raporu

06 Ekim 2023

Yeşil Mutabakat Eylem Planı Yıllık Faaliyet Raporu

Rapor Ekleri:
Ek-1 - YMÇG İstişare Kurulu Üyelerine Dair Liste
Ek-2 - İhtisas Çalışma Grubu Künyeleri 
Ek-3 - SKDM’nin Türkiye Ekonomisine Etkilerine Yönelik Analizlere İlişkin Not
Ek-4 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Bünyesindeki İhracatçı Birlikleri Tarafından Yürütülen Faaliyetler
Ek-5 - TOBB Bünyesinde Faaliyet Gösteren Odalar ve Borsalar Tarafından Yürütülen Faaliyetler
Ek-6 - DEİK Tarafından Yürütülen Faaliyetler
Ek-7 - TÜSİAD Tarafından Yürütülen Faaliyetler
Ek-8 - MÜSİAD Tarafından Yürütülen Faaliyetler
Ek-9 - TMB Tarafından Yürütülen Faaliyetler
Ek-10 - YASED’in Yeşil Mutabakat Gündemiyle İlgili Çalışmaları 
Ek-11 - TİSK Tarafından Yürütülen Faaliyetler
Ek-12 - TÜRKONFED Tarafından Yürütülen Faaliyetler