Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı (Revize)

06 Ekim 2021

24.09.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı ilanının “3.5. Sınav yeri, tarihleri ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, Bakanlık internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.” maddesi uyarınca;
“1.4. Giriş Sınavlarının yazılı aşamasının yapıldığı tarihlerde otuz beş yaşını doldurmamış olması” maddesi;
“1.4. Giriş Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)” şeklinde,
“2.1. Giriş Sınavları için başvurular, 04-13 Ekim 2021 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.” maddesi;
“2.1. Giriş Sınavları için başvurular, 04-16 Ekim 2021 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

İlanen tebliğ olunur.

Güncel ilan metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.