Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelere Yapılacak İhracat ve/veya Transitte Gümrük Hizmeti Verilmesi İzne Tabi Eşya Listesi İle Gümrük Hizmeti Verilmeyen Eşya Listesi

16 Mayıs 2019

2019/16 Sayılı Genelge’de Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere yapılacak ihracat ve/veya transitte gümrük hizmeti verilmesi izne tabi eşya listesi ile gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesinin Bakanlık internet sayfasında duyurulacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede,  ihracat ve/veya transitte gümrük hizmeti verilmesi izne tabi eşya listesi Ek-1’de, gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesi ise Ek-2’de yer almaktadır.

Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelerden yapılacak ithalat ve transite ilişkin listeler bilahare buradan duyurulacaktır.  


Ek-1 için (16.05.2019) tıklayınız

Ek-2 için (16.05.2019) tıklayınız