Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri

27 Eylül 2023

2021/12 sayılı Genelge’de Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listelerinin Bakanlık internet sayfasında duyurulacağı hüküm altına alınmıştır.

2021/12 sayılı Genelge için tıklayınız.
Başvuru Formu için tıklayınız.

 Bu çerçevede, söz konusu eşya listelerine aşağıda yer verilmiştir: 

1. Suriye'den ithalinde gümrük hizmeti verilebilecek eşya listesi (tıklayınız).

2. Suriye'den transitinde gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesi (tıklayınız.)

3. Suriye'ye ihracı ve/veya Suriye'ye transitinde gümrük hizmeti verilmesi izne tabi eşya listesi. (tıklayınız).

4. Suriye'ye ihracı ve/veya Suriye'ye transitinde gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesi (tıklayınız).


Söz konusu eşya listelerinde değişiklik olması halinde, ilgili listeler güncellenerek Bakanlığımız internet sayfasında yayınlanacaktır.