Ahilik Ansiklopedisi

Ahilik Ansiklopedisi, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, yaklaşık bin yıllık geçmişiyle tarihimize silinmeyecek etkiler bırakmış olan Ahilik kültürünü ve felsefesini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için insanlığa kadim bir model olarak sunulmasına vesile olmak adına, alanında uzman birçok bilim insanın katkısıyla hazırlandı.

Geleceğe ve günümüze ışık tutacak yeni çalışmalara öncülük etmesi planlanan ansiklopedi iki ciltten oluşmaktadır ve madde bazında yazılmıştır.

 Ansiklopedide; Ahi Evran Veli’nin hayatı ve Ahiliğe etkileri, Ahilik ile ilgili dünyada yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri ile yapılmış bütün eserlerin tanıtımı, tarihteki Ahiler ve Ahi yapıtları, Ahiliğin kaynak eserleri olan fütüvvetnamaler, şecerenameler, icazetnameler ile seyahatnameler ile Ahilik ve Esnaf Kuruluşları da yer alıyor.

Kreatif uygulama ve tasarım hizmetleri tamamlanan ansiklopedinin 18 Eylül 2014 tarihinde lansmanı yapılarak ilim dünyasına sunuldu.

2020 yılı içerisinde, İngilizce ve Türkçe Ahilik Ansiklopedisinin yeni baskısına dair dönemsel içerik zenginleştirilmesi yapılmış ve yeni maddeler eklenmiştir. Türkçe ansiklopedinin 3. Baskısı, İngilizce ansiklopedinin ise 2. baskısı hazırlanmıştır.

Ahilik Ansiklopedisi Cilt 1 İndirmek İçin Tıklayınız.

Ahilik Ansiklopedisi Cilt 2 İndirmek İçin Tıklayınız.

Eserin İngilizce çevirisi yapılarak tüm bilim dünyasının ve ilgililerin istifadesine sunulmuştur.

İngilizce Ahilik Ansiklopedisi Cilt 1 İndirmek İçin Tıklayınız.

İngilizce Ahilik Ansiklopedisi 
Cilt 2 İndirmek İçin Tıklayınız.