Ahilik Panelleri

​Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda, Ahilik kültürünün tanıtılması, esnaf ve sanatkarlar ile bunların teşkilatlarında yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla birçok faaliyet yürütülmektedir. Bu faaliyetler Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği uyarınca oluşturulan Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu'nda alınan kararlar çerçevesinde şekillenip gerçekleştirilmektedir. Bu karara istinaden; Ahilik değerlerinin yaşatılması ve gençlerimiz arasında bu kültürün yaygınlaştırılması amacıyla ülkemizin güzide üniversitelerinde gençlerle bir araya gelerek Ahilik Panelleri düzenlenmektedir. Şimdiye kadar Gaziantep Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitelerinde toplam 9 adet panel düzenlenmiş olup panellere ahilik alanında çalışma yapan akademisyenler ve ahilik kültürünü iş hayatında model edinmiş başarılı iş insanlarının katılım sağlamaktadır.