Ahiname Dergisi

Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu kararıyla Ahilik kültürü hakkında farkındalığın artırılması ve bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla TOBB, TESK ve TESKOMB sponsorluğunda dergi çıkarılması hususunda Genel Müdürlüğümüze yetki verilmiştir. Bu doğrultuda, Bakanlığımızca düzenli olarak Ahiname Dergisi çıkarılmaktadır. Derginin ilk sayısı 2017 yılının Eylül ayında yayımlanmıştır. Bugüne kadar onbir sayısı yayımlanan dergi; TBMM üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları, TOBB ve TESK’e bağlı meslek kuruluşları ile TESKOMB’a bağlı kooperatifler, Bakanlığımız taşra teşkilatı, üniversiteler ve mesleki eğitim merkezlerine dağıtılmaktadır.

Ahiname Dergisi’nin her sayısında; Devlet büyüklerimizle ve ticaret dünyasında önemli yere sahip kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile röportajlara, esnaf, sanatkârlar, tacirler ile kooperatifleri ilgilendiren hususlardaki gelişme ve bilgilere, Bakanlığımız personelince kaleme alınan makalelere, alanında uzman akademisyenler tarafından yazılan Ahilik kültürü konusunda makalelere, geleneksel mesleklerin ve illerimizdeki ticaret hayatının tanıtımlarına, esnaf ve sanatkârlar ile kooperatifleri ilgilendiren çeşitli konularda hazırlanan özgün editoryal içeriklere yer verilmektedir.

Yayımlanan Ahiname Dergisi sayılarına aşağıda belirtilen bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.ticaret.gov.tr/esnaf-sanatkarlar/yayinlar/ahiname-dergisi