Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği

19 Kasım 2021

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteklenmesine ilişkin olarak aşağıda yer alan linklerden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği (Karar No:2564 Sayılı Karar)
 

Destek Başvurularına ilişkin 20/05/2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararı içermektedir.
 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği (Mülga 2015/9 Sayılı Karar)

20/05/2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmış olan 2015/9 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği Hakkında Karar, söz konusu Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve eklerini içermektedir.