Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği

01 Nisan 2021

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesine ilişkin olarak aşağıda yer alan linklerden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (01/01/2020 tarihi itibariyle Mülga)
 

Destek Başvurularının ve Bildirimlerinin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) aracılığıyla gerçekleştirilmesine ilişkin usullerin düzenlendiği Genelge ve eklerini içermektedir.
 

Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (31/03/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren)

Destek Başvurularının ve Bildirimlerinin Destek Yönetim Sistemi (DYS) aracılığıyla gerçekleştirilmesine ilişkin usullerin düzenlendiği Genelge ve eklerini içermektedir.