Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (01/01/2020 tarihi itibariyle Mülga)

28 Ocak 2022

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesine ilişkin olarak aşağıda yer alan linklerden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

2015-8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar
2015-8 sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi
 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesine Yönelik Temel Bilgi ve Belgeler, Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesi ile İlave Destek Verilecek İllere ilişkin bilgi için tıklayınız.

Temel Bilgi ve Belgeler
Hedef ve Öncelikli Ülkeler Geçerli liste için güncel genelge sayfasına gidiniz.
İlave Destek Verilecek İller Geçerli liste için güncel genelge sayfasına gidiniz.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesine Yönelik Başvuru Belgeleri ve Formlarına İlişkin Bilgi İçin Tıklayınız.

Ürün-Hizmet Tescil Desteği
Marka Yurtdışı Tescil ve Korunma Desteği
Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği
Belgelendirme Desteği
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
Yurtdışı Birim Desteği
Danışmanlık Desteği
Acenta Komisyon Desteği
Tercümanlık Desteği
Hasta Yol Desteği
Yurtiçi Tanıtım-Eğitim Desteği
Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği
Film Yurtdışı Pazarlama Desteği
Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Komisyon Desteği
Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği
Film Platosu-Stüdyosu Kullanım Gideri Desteği
Film Reklam Desteği
Ticaret ve Alım Heyeti Desteği
Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER)
Yarışma - Etkinlik Desteği
Bireysel Fuar Katılım Desteği
Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi