ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Ülkemizce taraf olunan hizmet ticareti anlaşmaları, yürütülmekte olan müzakereler ve diğer uluslararası çalışmalar hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz.

Uluslararası İlişkiler    

Ülkemizin sınır-ötesi hizmet ihracatı hızla artmaktadır. Ayrıca, yurt dışı yatırımlarımız yoluyla başta turizm, taşımacılık, inşaat, perakende dağıtım, bankacılık, sigortacılık, sağlık ve telekomünikasyon hizmetleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde Türk hizmet sunucuları varlık göstermekte ve gelir elde etmektedirler.

Hizmet sektörlerinin dünya genelinde artan önemine binaen hizmetler ticareti konusu Türkiye’nin önümüzdeki dönem dış ticaret politika ve stratejilerinin önemli bir ayağını oluşturacaktır. Nitekim turizm gibi geleneksel alanların yanı sıra başka alanlarda da hızla gelişen ve birçok ülkede olduğu üzere önemli bir istihdam kaynağı oluşturan hizmet sektörlerimizin gerçekleştirdiği ticarete ivme ve çeşitlilik kazandırılması ve yeni pazara giriş imkânları sağlanmasının önemi giderek artmaktadır. 

Öte yandan, ülkemiz hizmet sunucuları ve hizmet sektörü yatırımcıları muhatap ülkelerde çeşitli ticaret engelleriyle karşılaşmaktadırlar. Söz konusu engellerin bir kısmı hizmet ticareti anlaşmaları yoluyla giderilebilmektedir. Bu kapsamda, gerek çok taraflı gerek ikili düzeyde bir çok ülke ile temaslar sürmekte ve ülkemiz açısından önemli konularda anlaşmalar imzalanması öncelikli bir konu haline gelmiştir.

Mevcut durumda ülkemiz Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde imzalanan Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS)’na taraftır. Ayrıca, Türkiye devam eden Doha Turu kapsamında hizmetler müzakerelerine de iştirak etmektedir.

Ayrıca ülke bazında değişen hizmet ticareti engelleri ve DTÖ müzakere sürecinde yaşanan tıkanma sebebiyle ikili ve çoklu hizmet ticareti anlaşmaları ve müzakereleri yoğunlaşmış olup, ülkemiz de bu gelişmelerin dışında kalmamaktadır. Nitekim bir kısım DTÖ üyesi ülkenin girişimiyle başlatılan ve görüşmeleri Cenevre’de yürütülen Uluslararası Hizmet Ticareti Anlaşması (TISA)’na Türkiye de taraf olmuştur.

Bu kapsamda, ülkemizin hizmet ticaretine yönelik hedef ülkeleri başta olmak üzere hizmet sunucularımızın karşılaştığı engellerin giderilmesi ile hak ve yükümlülüklerinin takibi amacıyla ülkemizce taraf olunan hizmet ticareti anlaşmalarının sayısı arttırılacaktır.