İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti

10 Ağustos 2020

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti

14/01/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13/02/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan Yönetmelik, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletme, toplu işyeri ve pazarlarda aranan şartları, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödeme yöntemlerini, noterlerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin yükümlülüklerini ve Bakanlık, yetkili idare ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

Bu sektörde faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, il müdürlüklerine gitmeksizin İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi (İETTS) üzerinden başvuru yapabilmektedir.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Bilgi Sistemine ulaşmak için tıklayınız