Taşınmaz Ticareti

10 Ağustos 2020

Taşınmaz Ticareti

14/01/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik 05/06/2018 tarihli ve 30442 Resmî Gazetede yayımlandı.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız

Taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla hazırlanan Yönetmelik, tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve  sanatkârların mesleki faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelerde aranan şartları, bu işletmelerin faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini ve Bakanlık, yetkili idareler ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların taşınmaz ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

Bu sektörde faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, il müdürlüklerine gitmeksizin Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) üzerinden başvuru yapabilmektedir.

Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemine ulaşmak için tıklayınız