Hedef ve Öncelikli Ülkeler

17 Aralık 2021

 

2010-2011 Dönemi

2010- 2011 Dönemi Hedef ve Öncelikli Ülkeleri:

Pazara Giriş Komitesi bünyesinde, küresel kriz döneminde büyümeye devam eden ve dış ticaret hacimlerinde önemli gerileme görülmeyen ülkelere ilişkin çeşitli analizler ve değerlendirmeleri içeren DTÖ ve Avrupa Birliği kapsamında gerçekleştirilen ikili ve çok taraflı müzakerelerin yanı sıra, müteahhitlik hizmetlerindeki ihracat potansiyelimiz, ilgili ülkelerle olan siyasi ilişkilerimiz, pazarın alım gücü, büyüklüğü, dışa açıklığı gibi pazarın yapısını belirleyen unsurlar ile sermaye hareketleri, ticari ve hukuki altyapı, yatırımlar, hizmet ticareti ve enerji politikaları da göz önünde bulunduran pazar eksenli çalışmalar yapılmıştır.

Söz konusu çalışmalar neticesinde, pazara giriş faaliyetlerinin en yoğun olarak yürütüleceği, ihracatımız için en önemli potansiyeli taşıyan ülkeler olduğu değerlendirilen ve belirli bir takvime bağlanmış faaliyetlerin yer aldığı yıllık “Eylem Planları” ile yakinen takip edilen “Hedef Ülkeler” ve pazara giriş faaliyetlerinin yoğunlaştırılması anlamında hedef ülkelerin hemen ardından gelen “Öncelikli Ülkeler” belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen analizlere istinaden 2010-2011 dönemi için belirlenen “Hedef Ülkeler” ve bu ülkelere ilişkin “ülke sayfaları”na aşağıda yer alan linkler üzerinden ulaşılabilmektedir. Öte yandan, 2010-2011 dönemi için belirlenen “Öncelikli Ülkeler” in listesi de aşağıda yer almaktadır:

2010-2011 Dönemi Hedef Ülkeler (15 Ülke):

 

 • A.B.D.
 • Ç.H.C.
 • Rusya Federasyonu              
 • Hindistan 
 • Brezilya 
 • Kanada
 • Polonya

 

 • Nijerya 
 • Mısır 
 • İran  
 • S.Arabistan                       
 • Cezayir 
 • Libya 
 • Ürdün 
 • Katar 

2010-2011 Öncelikli Ülkeler (27 Ülke):

 • Meksika
 • Şili
 • Peru
 • G.Kore
 • Endonezya
 • Malezya
 • Vietnam
 • Pakistan
 • Ukrayna
 • Kazakistan
 • Türkmenistan
 • Gürcistan
 • Azerbaycan
 • Irak
 • Suriye
 • Lübnan
 • Umman
 • BAE

 

 • Tunus
 • İsveç
 • Hırvatistan
 • Kosova
 • G.A.C.
 • Kenya
 • Gana
 • Senegal
 • Tanzanya
2012-2013 Dönemi

2012-2013 Dönemi Hedef ve Öncelikli Ülkeleri

2010-2011 döneminin sona ermesi ve üç aşamadan oluşan TİM 2023 İhracat Stratejisinin vizyonu kısaca “atılım” diye adlandırılan ve mevcut üretim koşulları ve kapasite altında üretilen ürünlerin pazarlanmasını içeren I. Aşama misyonun da gerçekleştirilmesi hedefiyle Hedef ve Öncelikli Ülkeler listesinin 2012-2013 dönemi için revizyonu yapılmıştır.

Bu çerçevede, detaylarına buradan ulaşılabilecek çalışma çerçevesinde 2012-2013 dönemi için belirlenen “17 Hedef Ülke” ve “27 Öncelikli Ülke” aşağıda yer almakta olup, hedef ülkelere ilişkin Eylem Planlarının hazırlanması çalışmaları halihazırda sürdürülmektedir.

 2012-2013 Dönemi Hedef Ülkeler (17 Ülke):

 

ÇHC,
Rusya, 
Hindistan, 
ABD, 
Polonya, 
Brezilya,

İran, 
Nijerya, 
Mısır, 
Libya, 
Endonezya, 
S. Arabistan ,

 Irak, 
Kazakistan, 
Ukrayna,  
Japonya 
Güney Afrika Cumhuriyeti

 

2012-2013 Dönemi Öncelikli Ülkeler (27 Ülke):

 

Türkmenistan, 
Azerbaycan,
Meksika, 
Peru, 
Şili, 
G. Kore, 
Malezya, 
Vietnam, 
Kenya,

Gana, 
Tanzanya, 
Birleşik Arap Emirlikleri, 
Almanya, 
Romanya, 
Slovakya, 
İsveç,
Norveç, 
Angola,

Etiyopya, 
Singapur, 
Kuveyt, 
Arjantin, 
Kolombiya, 
Cezayir, 
Kanada, 
Ürdün 
Katar

Bu kapsamda, düzenlenen Ticaret Heyeti, Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti faaliyetlerinde sektörlerin özelliklerine göre söz konusu ülkeler üzerinde yoğunlaşılmaktadır.

Öte yandan, "2009/5 sayılı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” çerçevesinde her yıl belirlenen 15 ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcılara 20 puan ilave destek sağlanmaktadır.  Bu çerçevede:

-          2012 yılında, Hedef Ülkelerden ABD, Brezilya, ÇHC, Endonezya, Hindistan, Nijerya ve Polonya; Öncelikli Ülkelerden ise BAE, GAC, G.Kore, Kanada, Vietnam, Malezya, Meksika ve Şili’de düzenlenen fuarlara katılım sağlayan firmalarımız bu ilave destekten yararlanabilmektedir.

-          2013 yılında ise, Hedef Ülkelerden ABD, Brezilya, ÇHC, Endonezya, Hindistan, Japonya, Nijerya ve Polonya; Öncelikli Ülkelerden ise Angola, Etiyopya, Gana, Malezya, Meksika Singapur ve Tanzanya’da düzenlenen fuarlara katılım sağlayan firmalarımız bu ilave destekten yararlanabilecektir.

 Ayrıca, “2010/6 sayılı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde tüm Hedef ve Öncelikli Ülkeler için ilave 10 puan ilave destek sağlanmaktadır..

2014-2015 Dönemi

2014-2015 Dönemi Hedef ve Öncelikli Ülkeleri

2012-2013 döneminin sona ermesi, değişen küresel ekonomideki ve siyasi konjonktürdeki gelişmelerin ortaya çıkardığı ihtiyaç da dikkate alınarak Hedef ve Öncelikli Ülkeler listesinin 2014-2015 dönemi için revizyonu ihtiyacı hasıl olmuştur.

Çalışma detaylarına buradan ulaşabileceğiniz Pazara Giriş Komitesi Sekretaryası tarafından hazırlanan 2014-2015 Dönemi Hedef ve Öncelikli ülke belirleme çalışması Pazara Giriş Koordinasyon yapısının en üst karar alma mercii olan Pazara Giriş Komitesi tarafından onaylanmış olup Hedef ve Öncelikli ülke listesi aşağıdaki gibi şekillenmiştir.

 

2014-2015 Dönemi Hedef Ülkeler (17 Ülke):

 • ÇHC,
 • Rusya,
 • Hindistan,
 • ABD,
 • Polonya,
 • Romanya
 • Brezilya,
 • S.Arabistan,
 • İran
 • Nijerya,
 • Libya,
 • Cezayir,
 • Irak,
 • Kazakistan,
 • Ukrayna,
 • Japonya
 • Güney Kore

 

2014-2015 Dönemi Öncelikli Ülkeler (28 Ülke):

 • Malezya,
 • Angola,
 • Almanya,
 • Gana,
 • Etiyopya,
 • Şili,
 • Arjantin,
 • Vietnam,
 • Türkmenistan,
 • Kuveyt,
 • Kolombiya,
 • Azerbaycan,
 • Birleşik Arap Emirlikleri,
 • Kanada,
 • Peru,
 • Tanzanya,
 • Endonezya
 • Meksika
 • Mısır,
 • G. Afrika C.,
 • İngiltere,
 • Bulgaristan,
 • Tayland,
 • Bangladeş,
 • Gürcistan,
 • Umman,
 • Katar
 • Singapur

 

Bu kapsamda, düzenlenen Ticaret Heyeti, Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti faaliyetlerinde sektörlerin özelliklerine göre söz konusu ülkeler üzerinde yoğunlaşılmaktadır.

Öte yandan, “2009/5 sayılı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” çerçevesinde her yıl belirlenen 15 ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcılara 20 puan ilave destek sağlanmaktadır.  Bu çerçevede:

Hedef Ülkelerden ABD, Brezilya, ÇHC, Hindistan, Japonya, Nijerya ve Polonya; Öncelikli Ülkelerden ise Peru, Etiyopya, Güney Afrika, Malezya, Meksika Tayland ve Tanzanya’da düzenlenen fuarlara katılım sağlayan firmalarımız bu ilave destekten yararlanabilecektir.

 Ayrıca, “2010/6 sayılı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde tüm Hedef ve Öncelikli Ülkeler için ilave 10 puan ilave destek sağlanmaktadır.

"2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamında düzenlenecek Sektörel Ticaret Heyetleri için ABD dahil tüm Hedef ve Öncelikli ülkeler için ilave 10 puan destek sağlanmaktadır.

"2014/3 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” çerçevesinde Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM)’nin İşbirliği Kuruluşlarının Tebliğin 17/B maddesi kapsamındaki faaliyetleri Hedef ve Öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 15 baz puan artırılmaktadır.

2016-2017 Dönemi

2016-2017 Dönemi Hedef ve Öncelikli Ülkeleri

2014-2015 döneminin sona ermesini takiben küresel ekonomideki ve siyasi konjonktürdeki gelişmeleri çerçevesinde 2016-2017 dönemi için Pazara Giriş Komitesi tarafından 15 Hedef Ülke ve 33 Öncelikli Ülke belirlenmiştir. 

2016- 2017 dönemi için belirlenen Hedef ve Öncelikli Ülkeler listesi aşağıda yer almaktadır.

2016-2017 Dönemi Hedef Ülkeler (15 Ülke):

 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • Çin Halk Cumhuriyeti
 • Etiyopya
 • Güney Kore
 • Hindistan
 • Irak
 • İran
 • Japonya
 • Meksika
 • Nijerya
 • Polonya,
 • Romanya
 • Rusya
 • S.Arabistan,
 

2016-2017 Dönemi Öncelikli Ülkeler (33 Ülke):

 

 • Almanya
 • Azerbaycan
 • Bangladeş
 • Brezilya
 • Bulgaristan
 • Cezayir
 • Endonezya
 • Fas
 • Gana
 • G. Afrika C.
 • Gürcistan

 

 • İngiltere
 • İspanya
 • İsveç
 • Kanada
 • Katar
 • Kazakistan
 • Kenya
 • Kolombiya
 • Kuveyt
 • Libya
 • Malezya

 

 • Mısır
 • Peru
 • Singapur
 • Şili
 • Tanzanya
 • Tayland
 • Türkmenistan
 • Ukrayna
 • Umman
 • Ürdün
 • Vietnam

 

Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nin 2016-2017 döneminde sektör ve eyalet bazında tanıtım faaliyetleri bazında ihracat politikası araçlarının yoğunlaştırılacağı Odak Ülke olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda, düzenlenen Ticaret Heyeti, Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti faaliyetlerinde sektörlerin özelliklerine göre söz konusu ülkeler üzerinde yoğunlaşılmaktadır.

Öte yandan, “ 2009/5 sayılı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” kapsamında her yıl belirlenen 15 ülkede düzenlenen fuarlara iştirak eden katılımcılara 20 puan ilave destek sağlanmakta olup 2016-2017 yıllarında, Hedef Ülkelerden ABD, ÇHC, Etiyopya, Hindistan, Japonya,, Meksika, Nijerya ve Polonya; Öncelikli Ülkelerden ise Brezilya, Endonezya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kazakistan, Kenya, Peru ve Tayland’da düzenlenen fuarlara katılım sağlayan firmalarımız yararlanacaktır.

Ayrıca, “2010/6 sayılı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde tüm Hedef ve Öncelikli Ülkeler için ilave 10 puan ilave destek sağlanmaktadır.

"2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM)’nin İşbirliği Kuruluşlarının Tebliğin 17/B maddesi kapsamındaki faaliyetleri Hedef ve Öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 15 baz puan artırılmaktadır.

2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ» kapsamında hedef ve öncelikli ülkelere yönelik Sektörel Ticaret Heyeti Programlarına 10 puan ilave destek sağlanmaktadır.

2018-2019 Dönemi

2018-2019 Dönemi Hedef ve Öncelikli Ülkeleri

2016-2017 döneminin sona ermesini takiben küresel ekonomideki ve siyasi konjonktürdeki gelişmeleri çerçevesinde 2018-2019 dönemi için Pazara Giriş Komitesi tarafından 15 Hedef Ülke ve 32 Öncelikli Ülke belirlenmiştir.

2018- 2019 dönemi için belirlenen hedef ve öncelikli ülkeler listesi aşağıda yer almaktadır:

2018-2019 Dönemi Hedef Ülkeler (15 Ülke):

 • Almanya
 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Çin Halk Cumhuriyeti
 • Etiyopya
 • Güney Kore
 • Hindistan
 • Irak
 • İran
 • Japonya
 • Katar
 • Kenya
 • Meksika
 • Romanya
 • Rusya
 • Ukrayna

 

2018-2019 Dönemi Öncelikli Ülkeler (32 Ülke):

 

 • Azerbaycan
 • Bangladeş
 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • Brezilya
 • Bulgaristan
 • Cezayir
 • Endonezya
 • Fas
 • Fildişi Sahili
 • Fransa
 • Gana

 

 • G. Afrika C.
 • Gürcistan
 • İngiltere
 • Kanada
 • Kazakistan
 • Kuveyt
 • Malezya
 • Mısır
 • Nijerya
 • Özbekistan
 • Pakistan

 

 • Polonya
 • Senegal
 • Singapur
 • Suudi Arabistan
 • Şili
 • Tanzanya
 • Türkmenistan
 • Umman
 • Ürdün
 • Vietnam

Bu kapsamda, düzenlenen Ticaret Heyeti faaliyetlerinde sektörlerin özelliklerine göre söz konusu ülkeler üzerinde yoğunlaşılmaktadır.

            Ayrıca “2010/6 sayılı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde tüm Hedef ve Öncelikli Ülkeler için ilave 10 puan ilavedestek sağlanmaktadır.

            "2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM)’nin İşbirliği Kuruluşlarının Tebliğin 17/B maddesi kapsamındaki faaliyetleri Hedef ve Öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 15 baz puan artırılmaktadır.

            2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ» kapsamında hedef ve öncelikli ülkelere yönelik Sektörel Ticaret Heyeti Programlarına 10 puan ilave destek sağlanmaktadır.

2020-2021 Dönemi

2018-2019 döneminin sona ermesini takiben küresel ekonomideki ve siyasi konjonktürdeki gelişmeler çerçevesinde 2020-2021 dönemi için Pazara Giriş Komitesi tarafından 17 Hedef Ülke ve 28 Öncelikli Ülke belirlenmiştir. 

2020- 2021 dönemi için belirlenen hedef ve öncelikli ülkeler listesi aşağıda yer almaktadır:

2020-2021 Dönemi Hedef Ülkeler (17 Ülke):  
 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Brezilya
 • Çin Halk Cumhuriyeti
 • Etiyopya
 • Fas
 • Güney Afrika Cum. 
 • Güney Kore
 • Hindistan
 • Irak
 • İngiltere
 • Japonya
 • Kenya
 • Malezya
 • Meksika
 • Özbekistan
 • Rusya
 • Şili
 
2020-2021 Dönemi Öncelikli Ülkeler (28 Ülke): 
 
 • Almanya
 • Azerbaycan
 • Bangladeş
 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • Bulgaristan
 • Çekya
 • Demokratik Kongo
 • Endonezya
 • Filipinler
 • Fildişi Sahili
 
 • Fransa
 • Gana
 • Gürcistan
 • İran
 • İtalya
 • Kanada
 • Katar
 • Kazakistan
 • Mısır
 • Nijerya
 • Pakistan
 • Polonya
 • Romanya
 • Senegal
 • Sırbistan
 • Tanzanya
 • Ukrayna
 • Vietnam
Bu kapsamda, düzenlenen Ticaret Heyeti faaliyetlerinde sektörlerin özelliklerine göre söz konusu ülkeler üzerinde yoğunlaşılmaktadır.
            Ayrıca “2010/6 sayılı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde tüm Hedef ve Öncelikli Ülkeler için 10 puan ilave destek (Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde olması durumunda 15 puan ilave destek) sağlanmaktadır.
            "2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM)’nin Hedef ve Öncelikli Ülkelerde bulunması durumunda İşbirliği Kuruluşlarının Tebliğin 17/B maddesi kapsamındaki faaliyetlerine sağlanacak destek oranı 15 baz puan 
(Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde olması durumunda 20 baz puan) artırılmaktadır.
            2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ» kapsamında hedef ve öncelikli ülkelere yönelik Sektörel Ticaret Heyeti Programlarına 10 puan ilave destek 
(Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde olması durumunda 15 puan ilave destek) sağlanmaktadır.

 

2022-2023 Dönemi 

2022-2023 Dönemi Hedef ve Öncelikli Ülkeleri

2020-2021 döneminin sona ermesini takiben küresel ekonomideki ve siyasi konjonktürdeki gelişmeler çerçevesinde 2022-2023 dönemi için Pazara Giriş Komitesi tarafından 24 Hedef Ülke ve 23 Öncelikli Ülke belirlenmiştir. 

2022- 2023 dönemi için belirlenen hedef ve öncelikli ülkeler listesi aşağıda yer almaktadır:

2022-2023 Dönemi Hedef Ülkeler (24 Ülke):
 •  Almanya                                       
 •  Birleşik Krallık                              
 •  Avustralya                                    
 • Çin                                               
 • Güney Kore                                 
 • Endonezya                                  
 • Filipinler                                       
 • Hindistan
 • Japonya
 • Malezya
 • Tayland
 • Vietnam
 • ABD
 • Brezilya
 • Kanada
 • Meksika
 • Şili
 • Etiyopya
 • Güney Afrika Cumhuriyeti
 • Nijerya
 • Irak
 • Libya
 • Mısır
 • Rusya

2022-2023 Dönemi Öncelikli Ülkeler (23 Ülke): 
 • Çekya                                               
 • Fransa                                              
 • İtalya                                                 
 • Polonya                                            
 • Romanya                                          
 • Bangladeş                                        
 • Pakistan
 • Paraguay
 • Angola
 • Fildişi Sahili
 • Gana
 • Kenya
 • Mozambik
 • Senegal
 • Tanzanya
 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • Fas
 • İran
 • Katar
 • Umman
 • Azerbaycan
 • Özbekistan
 • Ukrayna

-Bu kapsamda, düzenlenen Ticaret Heyeti faaliyetlerinde sektörlerin özelliklerine göre söz konusu ülkeler üzerinde yoğunlaşılmaktadır.

-Ayrıca “2010/6 sayılı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde tüm Hedef ve Öncelikli Ülkeler için 10 puan ilave destek (Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde olması durumunda 15 puan ilave destek) sağlanmaktadır.

-"2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM)’nin Hedef ve Öncelikli Ülkelerde bulunması durumunda İşbirliği Kuruluşlarının Tebliğin 17/B maddesi kapsamındaki faaliyetlerine sağlanacak destek oranı 15 baz puan (Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde olması durumunda 20 baz puan) artırılmaktadır.

-2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ» kapsamında hedef ve öncelikli ülkelere yönelik Sektörel Ticaret Heyeti Programlarına 10 puan ilave destek (Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde olması durumunda 15 puan ilave destek) sağlanmaktadır.