Dış Ticaret Verileri

20 Eylül 2021
          Yıllara Göre Dış Ticaret 
            Aylara Göre Dış Ticaret
            En Fazla İhracat Yapılan 20 Fasıl
            En Fazla İthalat Yapılan 20 Fasıl
            En Fazla İhracat Yapılan 10 Ülke
            En Fazla İthalat Yapılan 10 Ülke
            Komşu Ülkeler İle İhracat
            Komşu Ülkeler İle İthalat
            Ülke Grupları İle İhracat 
            Ülke Grupları İle İthalat 
            Avrupa Birliği İle Dış Ticaret
            Bölge Müdürlüklerine Göre İhracat
            Bölge Müdürlüklerine Göre İthalat
            En Fazla İhracat Yapılan 10 Gümrük Müdürlüğü
            En Fazla İthalat Yapılan 10 Gümrük Müdürlüğü
            Ödeme Şekillerine Göre Dış Ticaret 
            Taşıma Şekillerine Göre Dış Ticaret
            Gümrük Rejimlerine Göre İhracat
            Gümrük Rejimlerine Göre İthalat
            Yıllara Göre Beyanname Sayıları
            İhracat ve İthalat Yapan Firma Sayıları
            Kara Kapılarına Göre Giriş-Çıkış Yapan Araç Sayıları
            Kara Kapılarına ve Araç Türlerine Göre Araç Giriş-Çıkış Sayıları
            Türlerine Göre Araç Giriş-Çıkış Sayıları
            Kara Kapılarına Göre Yolcu Sayıları
            Onaylanmış Kişi Sayıları
            Yetkilendirilmiş Yükümlü Sayıları
            Vergi Türüne Göre Tahsil Edilen Gümrük Vergileri
            Yıllara Göre Tahsil Edilen Gümrük Vergileri ve Toplam İçindeki Payı
            Geri Verme-Kaldırma İstatistikleri
            Laboratuvar İstatistikleri
            Gümrük Müşavir ve Yardımcısı Sayıları
            Gümrüksüz Satış Mağazası Sayıları
            Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Gümrüklerde Korunmasına İlişkin Başvuru Sayıları
            Bağlayıcı Tarife Bilgisi İstatistikleri
            Antrepo ve Geçici Depolama Yeri Sayıları