Kullanılmış Eşya İthalatı

Kullanılmış eşya ithalatına ilişkin mevzuat ve bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kullanılmış eşya ithalatı 31.12.1995 tarihli ve 22510 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı, İthalat Yönetmeliği İthalat Tebliğleri ile düzenlenmektedir.

      
Kararın 7 nci maddesi kapsamında “Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali izne tabidir.” İzinler, 31.12.2019 tarihli ve 30995 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat 2020/9) ile düzenlenmiştir.
 
Tebliğin Ek-1 sayılı listesinde yer alan eşyanın izin prosedürü olmadan doğrudan ithalatı mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, aynı Tebliğe Ek:2 listesinde yer alan sivil havacılıkta kullanılabilen eşyanın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile deniz taşıtlarının yerli imal durumları da dikkate alınarak anılan Bakanlıkça düzenlenecek uygunluk yazısına istinaden ithalatı mümkün bulunmaktadır
 
Tebliğ eki Ek-1 ve Ek-2 listelerinde bulunan G.T.İ.P.’ler için kullanılmış eşya izin başvurusu için Bakanlığımız TAREKS uygulaması üzerinden yetkili kişilerce E- imza ile online olarak ile yapılmaktadır.
 
Tebliğ eki listelerde yer almayan eşyalar için ise, Bakanlığımıza (İthalat Genel Müdürlüğü) İTHALAT İŞLEMLERİ uygulaması üzerinden yetkili kişilerce E-İmza ile online olarak yapılmaktadır. Başvurular için Tebliğde belirtilen belgeler önceden hazırlanmasında fayda bulunmaktadır.