İthalat Mevzuatına İlişkin Yapılan 2021 Yılı Güncellemesi

25 Ocak 2021

31 Aralık 1995 tarihli ve 22510 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejimi Kararı (Karar 1995-7606) güncellenmesi ve 31 Aralık 1995 tarih ve 22510 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Yönetmeliğinin kaldırılması çalışmaları tamamlanmış olup, “İthalat Rejimi Kararı, İthalat Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik ve İthalat Tebliğleri”, 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete’nin aynı sayısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum kapsamında yeknesaklığı sağlamak amacıyla “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar” yayımlanmış olup, bu çerçevede; bazı eşyanın ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin daha önce yayımlanmış olan Kararlar yürürlükten kaldırılarak, ilave gümrük vergisi uygulanacak eşya, tek bir Cumhurbaşkanı Kararı bünyesinde yeniden belirlenmiştir.