Covid-19 Gelişmeleri

08 Ekim 2020

Koronavirüs Salgınında Mevcut Durum
 
Angola’da teyitli vaka sayısı oldukça düşük düzeylerde olmakla birlikte 27 marttan itibaren ülkede OHAL uygulamasına geçilmiş, ancak test imkanlarının yetersiz oluşu  endişeleri  önemli ölçüde artırmaktadır. OHAL  kapsamında  alınan önlemlere  karşı halkın  önemli direnişi söz konusudur.

Koronavirüs Salgını Kapsamında Alınan Ekonomik ve Ticari Tedbirler
 
Gıda ve sağlık ürünleri ithalatını kolaylaştırıcı mahiyette çeşitli tedbirlerin uygulamasına gidilmiş bu kapsamda özellikle döviz kıtlığını hafifletici önlemler alınmaıştır. Temelbazı  ürünlerde yerli üretime destek verilmesi kararlaştırılmıştır.

Koronavirüs Salgınının Ülke Ekonomisi ve Ticareti Üzerindeki Etkileri
Tek döviz kaynağı olan petrol fiyatlarındaki sert düşüş ün  özellikle gıda ve sağlık ürünleri dışında diğer sektörlerde ithalatıı  önemli ölçüde daraltması beklenmektedir. Gelir düşüklüğünün  ülkeye giren doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde de olumsuz etki yapmaktadır.

Ülkeye Girişte Uygulanan Kısıtlamalar

Çin, Güney Kore, İran, İtalya, Nijerya, Mısır ve Cezayir'den direkt uçuşla gelen anılan ülke vatandaşlarına uçuş yasağı uygulanmaktadır.(8/4/2020)

Kaynak:Luanda Ticaret Müşavirliği