Covid-19 Gelişmeleri

04 Mart 2021

Uçuş Yasakları

Ethiopian Airlines 80'e yakın ülkeye olan uçuşlarını Covid 19 sebebiyle durdurmuştur. Türk Havayollarının Afrika kıtasında birisi Lufthansa, diğeri Ethiopian Airlines olmak üzere, 2 önemli rakibi bulunmaktadır. Afrika kıtasının diğer kıtalara ya da kıta ülkelerine transfer merkezi ise Addis Ababa'dır. Bu çerçevede, ülkemiz uluslararası uçuşlara başlama sürecinde Afrika’da THY'nin ilk uçuş kabul edilen destinasyonlardan birinin  Addis Ababa olması muhtemeldir.

Uygulanan Kısıtlamaların/Önlemlerin Ülkemiz İhracatı Açısından Oluşturabileceği Potansiyel ve Öneriler ile Ortaya Çıkabilecek Olumsuzluklar:

Doğu Afrika kıtası bir yandan Covid 19 ile mücadele ederken diğer yandan bir yandan da keçiboynuzu vebası ile mücadele etmektedir. Keçiboynuzu sürüsü çekirgelerin zarar verdiği ülkelerin başında da Etiyopya gelmektedir. Etiyopya'da binlerce hektarlık tarım alanları harap olmuş durumdadır. Zararın bilançosu ise; 1.2 milyar ABD Doları, temel tarımsal gıda ürünleri hasatı 300 milyon ABD Doları, hayvancılık 1.5 milyar ABD Doları, hayvan yemidir. Yukarıdaki ürünlerde çekirge sürüsünün yarattığı zararın etkisi ile (canlı hayvanlar hariç) üretim düşüşünden dolayı Etiyopya önemli bir ihracat pazarı olacaktır. (03.05.2020)
Etiyopya Yüksek Seçim Kurulu, 29 Ağustos'ta gerçekleştirilmesi planlanan seçimlerin ileri bir tarihe, Corona virüsünün etkilerinin bittiği ve Etiyopya Sağlık Bakanlığı'nın uygun göreceği bir tarihe ertelenmesi yönünde karar almıştır.
Ülkede belirsizlik olması ve Eyaletler arası çatışmaların tekrar artması muhtemeldir. (Corona Virüsünün bitmesi ve uluslararası uçuşların tekrar açılması ile birlikte özellikle Etiyopya'ya seyahat edecek iş adamlarımızın Müşavirliğimizle güvenlik hususlarında temas halinde olmalarında ve gelmeden Müşavirliğimize danışmalarında fayda görülmektedir.03.05.2020)
 
Ayrıca Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed halen yapımı devam eden Grand Renaissance (GERD) Barajının Haziran ayında başlayacak yağmur sezonu ile birlikte  doldurulmaya başlanacağını açıklamış olup, anılan projenin Etiyopya'nın enerji açığını kapatma açısından büyük öneme sahip  olduğunu, Corona etkisinin baraj projesinin yapımını etkilemeyeceğini ve 9 yıl önce inşaatına başlanan projenin halen %72,4'ünün tamamlandığını belirtmiştir.
 
Nil nehri üzerine kurulan söz konusu baraj projesi Mısır ile Etiyopya arasında büyük gerilime yol açmaktadır. Mısır, projenin gerçekleşmemesi için uluslararası arenada her türlü girişimde bulunmakta hatta Etiyopya'ya savaş açma tehdidinde bulunmaktadır. Başbakanın açıklaması çerçevesinde, baraj projesinin devam etmesi halinde,  barajın devam eden kısımları için müteahhitlerimizin sub-contractor olarak tekliflerini sunabilecekleri, ayrıca, barajın bitimine yakın özellikle kablo, trafo, güç dengeleyici vs. ürünlerde Etiyopya'da önemli bir talebin oluşabileceği belirtilmektedir. Bu konuda müteahhitlerimizin ve ihracatçılarımızın barajın yapımını yakinen takip etmeleri ve Addis Ababa Ticaret müşavirliğimizle  iletişimde  bulunmalarında fayda görülmektedir.


Etiyopya Devleti Covid 19 tedbirleri çerçevesinde Etiyopya'da yerleşik üreticilerin korunması kapsamında 64/2012 sayılı bir genelge yayınlamıştır. Söz konusu Genelge kapsamında vergi mükelleflerine iki kategoride vergi indirimleri sağlanmıştır. 1. Kategori: 2014 yılından önce ödenmemiş vergi borcu olan mükelleflerin bu döneme ait tüm vergi borçları silinecektir. 2. Kategori: 2014 sonrası için vergi mükellefi anaparanın %25'ini ödeyip geri kalan borcunu 1 yıla taksitlendirebilecektir.(19/5/2020)
 
Kaynak:Addis Ababa Ticaret Müşavirliği