Türkiye ile Ticaret

28 Mart 2019

TÜRKİYE-GAC İKİLİ TİCARETİ
 

G20 üyesi olan ve benzer kalkınma hedefleri bulunan Türkiye ve Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) arasındaki ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin arzu edilen seviyenin altında olduğu ve daha fazla geliştirilebileceği değerlendirilmektedir.
 
Ülkemiz ile GAC arasındaki ticari ilişkiler 1966 yılından beri devam etmektedir. 1980 yılına kadar ülkemizde uygulanan dış ticaret politikaları yüzünden düşük düzeyde seyreden ticari ilişkiler 1981 yılından sonra hızla artmaya başlamış ve 2000 yılına kadar belirgin bir seviyeye gelmiştir.
 
1 Ocak 2000 yılından beri GAC ve AB arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunmaktadır. Ancak, GAC ile ülkemiz arasında henüz bir STA sözkonusu değildir.
 
Güney Afrika Cumhuriyeti, ülkemiz ürünleri için Sahra-Altı Afrika da en önemli hedef ülke olarak ortaya çıkmakla beraber, pazara giriş, Asya ve Avrupa Birliği ülkelerinin pazara girişteki rekabet avantajı, sanayi altyapısının halihazırda gelişmiş olması ve piyasadaki yerleşik ilişkiler nedeniyle zorluklar içermektedir.
 
 
Türkiye-GAC Dış Ticareti (1.000 dolar)

  İhracat İthalat Hacim Denge
2010 369.235 889.635 1.258.870 -520.400
2011 510.523 1.954.586 2.465.109 -1.144.063
2012 381.772 1.289.821 1.671.593 -908.049
2013 619.718 1.479.338 2.099.056 -859.620
2014 545.232 1.189.352 1.734.584 -644.120
2015 489.162 918.541 1.407.703 -429.379
2016 405.943 1.058.114 1.464.057 -652.171
2017 485.070 1.744.438 2.229.512 -1.259.364
2018 534.129 1.381.537 1.915.666 -847.408
  Trademap-directdata (2019 mart)
 
GAC ile yapılan ikili ticaret, Türkiye aleyhine açık vermektedir.
 
 
TÜRKİYE’DEN İHRACAT:
 
Türkiye'nin GAC'ne İhracatında Başlıca Ürünler (1.000 dolar)
 
gtip Ürünler (ilk 10) 2016 2017 2018
8703 binek otomobilleri 18,784 35,269 43,568
8708 karayolu taşıtları için aksam, parça, aksesuarlar 24,101 29,944 29,698
2710 Akaryakıt 17,382 20,293 24,975
4011 kauçuktan yeni dış lastikler 23,551 26,455 24,285
5702 dokunmuş halılar 11,326 15,409 17,468
1704 kakao içermeyen şeker mamulleri 8,377 12,911 14,148
2836 Karbonat 905 5,150 13,206
7408 Bakır Teller 11,430 11,104 12,594
4009 Kauçuktan Boru ve Hortumlar 8,344 10,655 12,267
8422 Bulaşık makinaları . . . 8,262 9,475 11,680
  Genel Toplam 405,943 485,070 534,129
Trademap-directdata (2019 mart)
 
Motorlu taşıtlar, makinalar, kauçuk ve plastik ürünler Türkiye’nin 2018 yılında GAC’ne en çok ihracatını yaptığı sektörlerdir. 
 
 
TÜRKİYE’NİN İTHALATI:
 
Türkiye'nin GAC'nden İthalatında Başlıca Ürünler (1.000 dolar)
 
gtip Ürünler (ilk 10) 2016 2017 2018
7108 altın (işlenmemiş) 99,360 604,184 541,421
8421 santrifüjler; 116,648 175,823 179,147
2701 taşkömürü 161,790 206,483 167,005
8703 binek otomobilleri 386,013 359,506 93,135
2601 demir cevherleri 16,183 65,408 70,954
2610 krom cevherleri 25,121 51,415 52,398
7601 işlenmemiş aluminyum 97,229 44,603 41,112
2301 et, sakatat, deniz hayvanı vs. (yemeye uygun olmayan) unu, kıkırdakları 10,598 17,821 34,702
8704 eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 42,125 45,978 32,611
7219 paslanmaz Çelikten Yassı Hadde Mamulü 6,542 6,531 19,072
  Genel Toplam 1,058,114 1,744,438 1,381,537
Trademap-directdata (2019 mart)
 
Türkiye’nin 2018 yılında sektör bazında GAC’den yaptığı ithalatta en büyük payı değerli/kıymetli taşlar (gtp:71), makinalar (gtp:84) ve taşkömürü (gtp:27) oluşturmuştur.  
 
 

İki Ülke Arasındaki Ticareti Düzenleyen Anlaşma ve Protokoller:

 
ANLAŞMA ADI İmza Tarihi R.G Tarihi R.G Sayısı
Hava Taşımacılığı Anlaşması 23.01.1998 17.04.2004 25436
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 23.06.2000 01.04.2005 25773
Turizm İşbirliği Anlaşması 23.06.2000 04.11.2000 24220
Eğitim, Sanat, Kültür, Bilim, Teknoloji, Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anl. 14.10.2003 22.11.2005 26001
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması 03.03.2005 31.8.2007 26629
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma (ÇVÖ) Anlaşması  
03.03.2005
 
20.11.2006
 
26352
ÇVÖ Anlaşmasını Değiştiren Protokol 25.12.2013 5.6.2017 30087
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşması Anlaşması 03.03.2005 25.07.2009 27299
KEK 1. Dönem Toplantı Tutanağı 01.04.2008 29.04.2009 27214
KEK 2. Dönem Toplantı Tutanağı 16.02.2012    
 

İş Konseyi:

GAC-Türkiye Ortak İş Konseyi 1997 yılında kurulmuştur. (https://www.deik.org.tr/turkiye-afrika-is-konseyleri-turkiye-guney-afrika-is-konseyi)