Covid-19 Gelişmeleri

12 Temmuz 2021

Romanya’da Covid-19 Salgını Nedeniyle Alınan Önlemler

Ülkemizden Romanya'ya seyahatlerde 14 günlük karantina uygulaması başlamıştır.

Aşağıdaki şartları haiz kimseler karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.

a) SARS-CoV-2 virüsüne karşı aşılandığını ve tam aşılama planının üzerinden 10 gün geçtiğini gösteren aşı sertifikası ibraz eden kişiler;
b) Romanya'da 3 günden (72 saat) daha kısa süre kalacak ve uçağa binmeden en fazla 72 saat önce yapılan SARS-CoV-2 PCR testinin negatif sonucunu sunan kişiler;
c) Ülkeye giriş tarihinden önceki son 180 gün içinde SARS-CoV-2 virüs enfeksiyonu pozitif olduğu doğrulanmış, teyit tarihinden ülkeye giriş tarihine kadar en fazla 14 gün geçmiş kişiler;
d) 3 yaş ve altındaki çocuklar;
e) Uçağa binmeden en fazla 72 saat önce yapılmış SARS-CoV-2 PCR testinin negatif sonucunu göstermeleri halinde 3 yaşından büyük ve 16 yaşından küçük çocuklar.

Ekonomik ve Ticari Tedbirler

Ekonomi, Enerji ve İç Ortamı Bakanlığı ile Avrupa Fonları Bakanlığı’nın 1.060/2.857/2020 Hükümet Kararı kapsamında KOBİ’lere hibe değeri azami 50.000-200.000 Euro olarak belirlenmiştir. Hibe için gerekli yatırımlar ise mevcut üretim kapasitelerinin genişletilmesinin yanı sıra hizmet alanını daha fazla kapasite oluşturmak üzere genişletmek; mevcut üretim kapasitelerinin, yeni birimlerinin gerçekleştirilmesi; mevcut üretim birimlerinin yeniden kurulması/modernleştirilmesi ve hizmet birimlerinin yeniden kurulması/modernleştirilmesi olarak belirtilmiştir.

Avrupa Komisyonu 4 milyar RON (yaklaşık 0,8 milyar Euro) değerindeki destek paketinin Romanya Devletine 4 milyon üzerinde ciroya sahip olan ve pandemiden etkilenen firmalara dağıtılmak üzere tahsis edilmesini onayladı. Destek paketinin onaylanmasının Romanya ekonomisine olumlu yönde katkıda bulunacaktır. (13.07.2020)

Romanya Hükümetin koronavirüs salgını nedeniyle almış olduğu ekonomik tedbirlerin başında ‘TEKNİK İŞSİZLİK’ gelmektedir. Bu tedbir ile birlikte söz konusu salgından etkilenen firmaların talep etmeleri halinde işçilerinin maaşlarının %75’i Romen devleti tarafından ödenmesi sağlanacaktır.

Romanya Hükümeti aynı zamanda salgın süresince işyerleri ve işletmelere mali kontrol gelmeyeceğini ve KDV, işçi sigortalarının ötelendiğini açıklamıştır. Aynı zamanda özel/tüzel kişiliklerin bankalara olan kredi ve leasing borçları da ötelenmiştir.

KOBİ’lerin Bankalardan 10.000.000 RON’a kadar yatırım ve işletme kredilerinin anaparasının %80 ine kadar devlet garantisi verilmiştir. 10 kişiden az çalışanı ve 2 milyon euro kadar cirosu olan mikro işletmelere 500.000 RON’a a kadar işletme sermaye kredisinin anaparasının %90’ına kadar devlet garantisi verilmiştir. 50 kişiden az çalışanı olan ve 10 milyon euro ya kadar euro cirosu olan iş yerlerine 1.000.000 euro ya kadar işletme sermayesi kredilerinin %90’ına kadar devlet garantisi sağlanabileceği açıklanmıştır.

Bireyler yetkilendirilmiş kişiler, bireysel girişimler, aile girişimlerinin kredileri başvurularına istinaden 9 aya kadar ertelenebilecektir. Kredi verebilen işletmeler - banka dışı finansal kurumlar ve leasing firmaları tarafından verilen kredilenmelerin 31/12/2020 tarihinden önceki döneme ait ödemeleri 9 aya kadar ötelenebilecektir.

Romanya Hükümeti 29 Mayıs 2020 tarihinde aldığı karar ile 1 Haziran-31 Aralık tarihleri arasında 16-29 yaşları arası ve 50 yaş üzerindeki kişileri istihdam etmeleri halinde firmalara 12 ay boyunca söz konusu istihdam edilen kişilerin maaşlarının yarısı (2.500 RON’u geçmemek kaydıyla) verilecektir.
 
Planlanan Ekonomik Tedbirler

Romanya Ekonomi, Enerji ve İş Ortamı Bakanlığı Devlet Sekreteri Liviu Rogojinaru yaptığı açıklamada 1 milyar euroluk bir ekonomik kurtarma paketi hazırlığında olduklarını bildirdi. Söz konusu paranın Avrupa Birliği Fonlarından geleceğini bildiren Rogojinaru,2020 yılının sonuna kadar firmalara dağıtılacağını ifade etti. Şahıs firmalarına 2.000 euro verileceğini ve 350 milyon euronun ise HORECA, transport ve covid-19 pandemisinden etkilenen çeşitli firmalara dağıtılacağını ve her bir firmaya 20.000 euro değerinde hibe verileceğini belirtmiştir. Söz konusu kurtarma paketinin Haziran sonu veya Temmuz ayı içerisinde açıklanması planlanmaktadır.

Ekonomik Destekler

  • Sağlık sistemi için ek fonlar,
  • Okulların kapalı olduğu süre boyunca evde kalan ebeveynlerin ücretlerini kısmen karşılayacak finansman,
  • İşten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya olan işçilerin bir aylık ücretlerini karşılamak da dahil olmak üzere işletmelere destek,
  • KOBİ’lere yatırımları için faiz yardımı ve kredi garantisi kapsamında 10 milyar RON (GSYH’nin %1’i) sağlanması,
  • KDV iadelerinin hızlandırılması,
  • Vadesi geçmiş borçlulara yönelik hacizlerin askıya alınması,
  • Emlak vergisinin üç ay ertelenmesi kararı alınmıştır.

Ticari Önlemler

9 Nisan 2020 tarihli Askeri Karar kapsamında, tıbbi cihazlarının montaj, bağlama, çalıştırma, bakım, onarım faaliyetlerinde bulunmak üzere Romanya’ya giren ve COVID-19 belirtileri olmayan ve ayrıca Romanya’daki alıcılarla yapılmış kontratları bulunan kişileri evde izolasyon/karantina ya alınma tedbirinden muaf tutulmuştur.

9 Nisan 2020 tarihli Askeri Karar kapsamında, Buğday, Arpa,  Çavdar, Mısır, Pirinç, Buğday unu, Soya, Ayçiçeği, Tohum yağı, Şeker, Unlu mamuller (bisküvi, vs.) Küspe veya Ekmekçilik alanındaki diğer artıkların ihracatı OHAL süresince yasaklanmış/askıya alınmıştır.

16 Nisan 2020 tarihinde alınan 9 sayılı Askeri Kararname'ye göre; 8 Sayılı Askeri Kararname'de yasaklanan tarım ürünlerinin (Buğday, Arpa, Çavdar, Mısır, Pirinç, Buğday unu, Soya, Ayçiçeği ve tohumu, Tohum yağı, Şeker) ihracatı serbest bırakılmıştır. 21 Nisan 2020 tarihinde Romanya Cumhurbaşkanı tarafından yapılan basın açıklamasında, salgın kapsamında alınan tedbirlere uyulması koşuluyla halihazırda devam eden olağanüstü halin sona ereceği 15 Mayıs 2020 tarihinden mevcut sınırlamaların kademeli olarak azaltılacağı belirtilmiştir.

Dış Ticarete Etkileri

Ülkede salgın nedeni ile ithalat kısıtlaması uygulaması bulunmamaktadır.

2020 yılında ekonomide %4,7 oranında daralma ve %7’nin üzerinde bütçe açığı öngörülmektedir. Yaklaşık 955 bin kişi işsizlik başvurusu yapmıştır. Romen işletmelerin ciroları Mart ayında %30 oranında azalmıştır.
 

Kaynak: T.C. Bükreş Ticaret Müşavirliği