Genel Bilgiler

03 Nisan 2020

Coğrafi Konum

Çin, Ülke dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkeler sıralamasında Rusya ve Kanada'nın ardından 3. sıra yer almaktadır. Asya kıtasının doğusunda yer almaktadır. Doğuda Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti; güneydoğuda Makao; güneyde Laos, Myanmar, Vietnam, Hindistan, Butan, Nepal; batıda Pakistan, Afganistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan; kuzeyde Moğolistan Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu ile komşudur. Çin'in doğusunda Doğu Çin Denizi ve güneydoğusunda Güney Çin Denizi yer almaktadır. Çin’in toplam kara sınırları uzunluğu 20 000 km’den fazla olup Çin ana karasının toplam sahil uzunluğu ise 18 000 km'nin üstündedir. 

Siyasi ve İdari Yapı
1 Ekim 1949 tarihinde kurulan ÇHC’nin siyasi yapısı tek parti yönetimine dayanmaktadır. Çin Komünist Partisi (ÇKP) ülkenin tek siyasi hâkimidir. ÇKP 1921 yılında kurulmuştur ve 86 milyonu aşkın üyesi bulunmaktadır. Parti devletle bütünleşmiş olup, devlet politikası Parti vasıtasıyla uygulanmaktadır. ÇKP’nin Genel Sekreteri aynı zamanda Devlet Başkanı’dır.
 
ÇHC’nin bugünkü Anayasası 1982 yılında onaylanmıştır. Anayasa’ya göre devletin merkez organları; Ulusal Halk Kongresi (UHK), ÇHC Devlet Başkanlığı, Devlet Konseyi, Merkezi Askeri Komisyon, Yüksek Mahkeme ve Baş savcılıktır.
 
Ulusal Halk Kongresi (Meclis) üyeleri ÇKP tarafından seçilen temsilcilerden oluşmaktadır. Genel seçim uygulaması yoktur.
 
Devlet Konseyi (hükümet), devlet idaresinin ve yürütme erkinin en üst organıdır. Hükümet işlerini Devlet Konseyi takip etmektedir. Devlet Konseyi 4 Başbakan Yardımcısı, 4 Konsey üyesi, 25 Bakan’dan oluşmakta ve başında Başbakan bulunmaktadır. Devlet Konseyi, idari mevzuata ilişkin yasama işlemlerini gerçekleştirmeye yetkilidir. Ekonomiyi ve diplomatik ilişkileri yönetir ve toplumsal konuları ele alır. Başbakan, Devlet Başkanı tarafından atanır ve görevinden alınır.
 
Ayrıca, ÇKP liderliğinde siyasi danışma ve istişarelerin yapıldığı “Çin Halkının Siyasi Danışma Konferansı” (ÇHSDK) adlı bir mekanizma da mevcuttur.
 
Devlet yönetiminin en yetkili organı ÇKP Merkez Komitesi’ne bağlı olan Politbüro Daimi Komitesidir. Daimi Komite, Hükümetin de üzerinde bir kurum olup, ülkeyi ilgilendiren önemli konularda son söz sahibidir. Yedi üyeden oluşan Daimi Komitenin başkanı Devlet Başkanı Xi Jinping’dir. Başbakan Komitenin üyeleri arasında yer almaktadır.. Komitenin tüm üyeleri devlet lideri olarak kabul edilmektedir. ÇHC Devlet Başkanı Xi Jinping, Mart 2013 ‘de göreve başlamış olup 2018 yılındaki seçimlerin ardından ömür boyu Başkan olarak kalmasına karar verilmiştir.  
 
Çin’de meclisin görevi daha çok temsilidir. Ulusal Halk Kongresi (UHK) adı verilen meclisin üyeleri halk tarafından değil, ÇKP tarafından belirlenmektedir. Üyelerin seçiminde geniş tabanlı temsiliyet gözetilmektedir. UHK yılda bir kez Mart ayında toplanmakta ve Hükümet programını ve ihtiyaca göre hazırlanan yeni yasaları onaylamaktadır. Onay işlemi UHK’nın 2987 üyesinin onayıyla sonuçlanmaktadır.
 
Çin’in idari yapısı ‘Tek Ülke İki Sistem olarak nitelendirilmektedir. Çin ana kara ile birlikte Hong Kong ve Macao Çin Halk Cumhuriyeti’nin bir parçasıdır.  Ancak Hong Kong ve Macao  Özel İdari Bölge olarak tanımlanmakta ve ana karadan farklı olarak bu bölgelerde serbest ticaret rejimi uygulanmaktadır. 
 
Çin ana karası idari olarak, 22 eyalet, 5 özerk bölge ve 4 belediyeye ayrılmıştır. Bu yapıların hepsi eyalet seviyesinde birimler olarak kabul edilmektedir. Çin Tayvan’ı 23. Eyalet olarak kabul etmektedir.
 
Çin Halk Cumhuriyetindeki eyaletler her biri nüfus ve yüz ölçümü olarak ortalama bir Avrupa ülkesinin boyutunda ve ölçeğindedir ve dolayısı  ile ekonomik ve ticari açından da bir ülke olarak değerlendirilebilecek potansiyele sahiptirler.
 
Eyaletler: Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang
Özerk Bölgeler: Guangxi, İç Moğolistan ), Ningxia, Uygur (Xinjiang Uygur),  Tibet (Xizang)
Belediyeler: Pekin (Beijing) , Chongqing, Shanghai, Tianjin
 

Nüfus

2019 yılında ülkenin  nüfusu 1,4 milyarı aşmıştır. Anılan yıl nüfus artış oranı % 3,3, doğum oranı % 10,5 ölüm oranı %7,1 oranında gerçekleşmiştir. 1979 yılında başlayan ve 2016 yılında son verilen tek çocuk politikasının sonucunda ülkedeki kadın erkek dağılım erkekler lehine bozulmuş, nüfus yaşlanmış ve ülkenin en büyük ekonomik gücü olan iş gücünde düşüşe yol açmıştır.  Diğer taraftan dışa açılma ve ve kentsel nüfusun gelirlerini artması, kentsel alanda yaşayan nüfusun artışı gibi nedenlerle tek çocuk politikası sonlandırılmasına rağmen nüfus artış  hızında yavaşlama özellikle doğum oranlarındaki düşüşe bağlı olarak azalmaktadır. Nüfus içerisinde yaşlıların gençlere oranı giderek artmaktadır.16 -64 yaş arasındaki nüfus 2017 yılından itibaren 1 milyar kişinin altına düşmüştür olup bu düşüş devam etmektedir.  2019 yılında anılan yaş grubundaki nüfus 993 milyon kişi olmuştur ve toplam nüfustan aldığı pay % 70,9dur.  2019 yılı verilerine göre 0-16 yaş grubunu nüfustaki payı % 16,4 (23,4 milyon kişi) ,  65 yaş ve üstünün nüfustaki payı % 12,5  (17. 6 milyon kişi ) düzeyindedir. Ülkede çalışan nüfusa göre çocuk ve yaşlı nüfusun oranı % 40 düzeyindedir. Nüfusun %87’sini Han kökenli Çinlilerden oluşturmakta iken %13’ünü ise ırklara mensuptur.
Nüfusun % 60,2 si şehirlerde yaşamaktadır ve yıllık şehirleşme hızı % 2 4 oranındadır. Ülkede okuma yazma oranı % 96,3 dür.

 
Doğal Kaynaklar ve Çevre
Çin, maden ve mineraller yönünden zengin bir ülkedir. Aralarında demir, demir alaşımlı metal cevherleri, fosfat, tungsten, molibden ve titanyumun bulunduğu yaklaşık 17 maden ve mineral türünde dünya lideri konumunda bulunmaktadır. Bu arada Çin, uzay teknolojisi ve elektronik alanında kullanılan bazı ender bulunan madenlerin de artan orandaki üretici ve ihracatçısıdır. Rusya ve Kanada’dan sonra yüzölçümü en geniş ülke olan Çin Halk Cumhuriyeti, sahip olduğu hidroelektrik güç potansiyeli ve kömür rezervleri açısından da dünya birincisidir. Ancak üretilen kömürün kalitesi düşüktür. Yer yer karşılaşılan enerji darboğazları ülke ekonomik gelişmesinin en önemli engellerinden biri olarak görülmektedir.
Hali hazırda toplam enerji ihtiyacının %70’i kömürden elde edilmektedir. Çin önemli bir ham petrol ithalatçısıdır.