Pazar ile İlgili Bilgiler

31 Ağustos 2018

Çin'e Gıda Maddeleri İhracatında Yerine Getirilmesi Gerekli Prosedürler
Çin ithal edilecek gıdaların ülkeye girişi esnasında gıda kalitesi ve hijyenini korumak için titiz ve pek çok aşamadan oluşan bir kontrol sistemi uygulamaktadır. Her yıl ülkeye ithal edilmek istenen gıdaların büyük bölümü belge eksikliği ve gerekli kalite standartlarını karşılamaması nedeniyle, anılan ürünler gümrüklerde imha edilmekte veya ürünler geri gönderilmektedir.
İhracatı yapılacak ürün ‘ İşletme Kaydının Zorunlu Olduğu Gıdalar Listesindeki Ürünler’ kapsamında ise Çin’e ihracat yapacak yabancı üretici veya ihracatçıların, Çin Devlet Sertifikasyon ve Akreditasyon İdaresi- (AQSIQ)-’ne kayıt yaptırması gerekmektedir. 
Adı geçen kurumun internet adresi:  http://english.aqsiq.gov.cn/
AQSIQ gıda ithalatında ithalatçı ve avantaların ve ithal gıdanın kayıtlarının yapıldığı kurum olup başvuruların internet üzerinden yapılması mümkündür. Gıdanın ithalatı sırasında gerek ithal edilen ürün gerekse ithalatçı ve ihracatçının kontrolü bu kurum tarafından gerçekleştirilmektedir. Aşağıda verilen internet adresinden Çin Halk Cumhuriyetince ithalatına izin verilen ürünlerin listesi ve ithalat için gerekli AQSIQ tarafından ilk başvuru formuna ulaşılabilmektedir.
https://www.aqsiq.net/imported-food-list
Çin Tarafından İthal edilen gıda maddelerinin listesinin bulunduğu bağlantı adresine   (Link) ‘aşağıda yer verilmiştir:https://www.aqsiq.net/imported-food-list

Çin’e İhracatta İzlenecek Adımlar
1)Gerekli dokümanların formların doldurulması ithal öncesi izin alınması
Çin çoğu gıdanın ithalatında belgeleme işlemleri son derece sıkı ve karmaşık kuralları bulunmaktadır.
Gıdanın sevkiyatı öncesi ürünün kalite kontrol belgeleri, gıda sağlık sertifikası karantina belgesi, menşei şahadetnamesi, çeki listesi ambalajı malzemelerinin detaylı açıklaması talep edilmektedir.
Bu dokümanlar sevkiyat sonrası Çinli makamlarca incelenmektedir. Bu nedenle gümrüğe gelen ürün ithalatında bir aksaklık yaşanmaması için Çin makamları tarafından istenmiş olan belgelerin eksiksiz hazırlanmasına büyük özen gösterilmesi gerekmektedir.
Ürünün çeşidine göre değişim göstermesi mümkünse de Çin Halk Cumhuriyeti tarafından ithal gıda ürünlerinde talep edilen başlıca belgeler aşağıda sıralanmaktadır:
 

 • Ticari Fatura
 • Gönderilen ürünlerin ayrıntılı listesi
 • < >
Gümrük beyannamesi
 • Sağlık Sertifikası
 • Sıvı gıdalar için şişeleme tarihi
 • Gıda etiketinin orijinal örneği
 • Gıda etiketinin Çince etiketi
 • Gıda Kontrol Sertifikası
 • Serbest Satış Sertifikası (Cerficate of Free Sale)
 • Çin Makamlarına
 • Gümrük Beyannamesi ( Çince)
 • Çin Makamlarınca Verilecek Kargo Taşıma Poliçesi Başvuru Formu (China Cargo Transportation Insurance Policy Application Form)
 • ÇHC Kargo Taşıma Poliçesi Formu (China Cargo Transportataion Insurance Policy)
2) Ön Lisans ve İthalat Kotası
Genellikle ithal gıda ürünlerinde ön lisan istenmektedir. Ancak Ön Lisans istenen ürünler kümes hayvanları, süt mamulleri için Çin Ticaret Bakanlığından alınacak Otomatik İthal Lisansı ( Automatic Import Licence) ) istenmektedir. 
İthalatı kotaya tabi başlıca ürünler ise: Buğday, mısır Pirinç Şekerdir ve Tarım Ürünleri İthalat Tarife Kotası Sertifikası  ( Import Tariff Quotes Certificate) talep edilmektedir. 

3) Etiketlemenin Uygunluğun kontrolü
Çin’e ihracatı yapılacak tüm gıda maddelerinin, gümrükten çekilebilmesi için etiketlerinin Çin alfabesinin karakterleri ile yazılmış olan Çince  (Basit Çince) olması istenmektedir.
Etiketlemede genellikle talep edilen bilgiler:
 • Ürünün Genel adı
 • İçindekiler ve yüzde oranları
 • Üretici, yerel acente ve dağıtımcını adı ve adresi
 • Menşei ülke
 • Ürünün Kalite derecesi
 • Ulusal Standart Yönetmeliği /Ürünün Üretim Standart
 • Ürüne Özel İçerik
Tüm etiketlerin Çin Kontrol Ve Karantina Servisince (CIQS) tarafından onaylanması gerekmektedir. Çin’de etiketleme kurallarının değişmesi ihtimali göz önünde bulundurularak ürün sevkiyatı öncesi Ticaret Müşavirliğimize, Çin’deki acentenize ve/veya ithalatçınızdan yürürlükte olan kuralları ve mevzuatın elinizdeki bilgilerle ile karşılaştırılarak teyit alınması büyük önem arz etmektedir.

4) CIQ Gıda Sağlık Sertifikasını Alınması
Ürünler Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) gümrüğüne ulaştığında gıda maddeleri gümrük memurları tarafından incelenmekte tüm belgeler incelenip eksiksiz hazırlanmış belgesi olan ürünler için sertifika verilmektedir. CIQ sertifikası gerçekleştirin her bir sevkiyat için tekrar düzenlenmektedir.
Yapılan gönderide gümrüğe verilen belgelerde bir eksiklik görülmesi halinde ise; gönderilen mallara gümrüklerce el konulması halinde CIQ’dan bir beyanname talep dilmesi veya eksik belgelerin tamamlanması gerekmektedir. CIQ’dan beyanname temin edilmesi için gerekli belgeler:
İşletmenize ait lisan, ithalat lisansı, kota sertifikası, gıda sağlığı ve güvenliği beyannamesi, şirketinizin tanıtım bilgilerinin ve ürünün detaylı bilgileri içeren belge olarak belirtilmektedir.
Çin’de mevzuat ve uygulamada olabilecek değişikleri dikkate alarak tüm bu bilgilerin sevkiyat öncesi ithalatçı ve/veya acentenizden de teyit edilmesi büyük önem arz etmektedir. 
Çin’e ilk defa gıda maddesi ihraç edecekler için gümrüklerde kontrollerin daha sıkı ve zorlayıcı olabileceği, izleyen sevkiyatlarda ise kontrol ve gümrüklemedeki uygulamaların nispeten daha rahat olabileceği bazı kaynaklarca ifade edilmektedir. 
Çin’in coğrafi olarak çok büyük bir alana sahip olması nedeni ile ithalatta yapılan muamelede bölgesel idarelerce yapılan uygulamalarda farklıkların da olabileceği dikkate alınarak ithalatçı ve veya acentenizden de uygulamadaki kuralların teyit edilmesi olabilecek aksaklıkların önlenmesi açısından önem arz etmektedir.  

Çin’in Gıdaların Gümrükten Geçirilmesi Aşamasında Uyguladığı Temel Adımlar
 
1. Gıda maddelerinin Çin’e giriş yapması
2.Ürün kontrol beyanı (inspection declaration)
3. Gümrük beyanı
4. Gümrük vergisinin ödenmesi
5. Gümrük kontrolünün yapılması
6. Gümrük işlemlerinin yapılması
7. Ürün örnekleri ve etiketlerinin denetlenmesi
8. Gıda sağlık sertifikasının verilmesi.
 
Kaynak:http://english.aqsiq.gov.cn/,  https://www.aqsiq.net/imported-food-list

Gümrük Vergileri
Çin Halk Cumhuriyeti’nde 1 Aralık 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 8 haneli GTİP bazında sıralanan 187 kalem ürün için MFN (En çok kayrılan ülke ) bazında gümrük vergilerinde indirime gidildiği Çin Maliye Bakanlığı tarafından açıklanmıştır.
Söz konusu açıklamada anılan vergi indiriminin Çin Hükümeti (Devlet Konseyi) talimatıyla gerçekleştirildiği ve nihai tüketicilerin daha fazla çeşitte ürüne daha düşük fiyatla ulaşmaları maksadı ile gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Söz konusu indirim ile mezkûr ürünlerdeki ortalama gümrük vergisi yükünün ortalama olarak %17,3 den %7,7’ ye gerilediği belirtilmektedir. 
İndirim kapsamına giren başlıca gıda maddeleri; çeşitli sert kabuklu meyveler,  balıklar, dondurulmuş yengeç ve diğer su ürünleri, bebek mamaları, sade makarna, sosisler,  işlenmiş meyve sebzeler, mineral sular, ilaçlar, kozmetik ürünler, bavul ve çantalar kadın ve erkek hazır giyim ürünleri, ayakkabılar, buzdolabı, elektrikli küçük ev aletleri, peçeteler ve hijyenik ürünler,  şampuan ve diğer kişisel bakım ürünleri başlıca ürünleri oluşturmaktadır.
Sıra No ex HS Kodu Ürün ismi 2017 MFN Oranı (%)
1   03031300 冻大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼 Frozen Atlant salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) 10
2 ex 03035900 冻毛鳞鱼,但食用杂碎除外 Frozen Capelin (Mallotus villosus), excluding edible fish offal 10
3   03061490 其他冻蟹 Other crab, frozen 10
4   03061612 冻的北方长额虾 Frozen pandaius borealis 5
5   03061719 冻其他小虾 Other shrimps, frozen 5
6   03063190 活鲜冷的其他岩礁虾和其他龙虾 Live\ fresh of chilled Rock lobster and other seacrawfish 15
7   03063399 其他活鲜冷的蟹 Other live, fresh or cold crab 14
8   03078190 活、鲜或冷的其他鲍鱼 Other live, fresh or chilled Abalone (Haliotis spp.) 14
9   04062000 各种磨碎或粉化的乳酪 Grated or powdered cheese, of all kinds 12
10   04063000 经加工的乳酪(但磨碎或粉化的除外) Processed cheese, not grated or powdered 12
11   04064000 蓝纹乳酪和娄地青霉生产的带有纹理的其他乳酪 Blue-veined cheese and other cheese containing veins produced by Penicillium roqueforti 15
12   04069000 其他乳酪 Other cheese 12
13   08011100 干的椰子 Dried Coconuts 12
14   08012100 鲜或干的未去壳巴西果 Fresh or dried Brazil nuts in shell 10
15   08012200 鲜或干的去壳巴西果 Shelled Brazil nuts, Fresh or dried 10
16   08013100 鲜或干的未去壳腰果 Fresh or dried  Cashwe nuts in shell 20
17   08013200 鲜或干的去壳腰果 Shelled Cashwe nuts, fresh or dried 10
18   08026190 未去壳非种用马卡达姆坚果(夏威夷果) Macadamia nuts in shell 24
19   08026200 去壳马卡达姆坚果(夏威夷果)Shelled Macadamia nuts  24
20 ex 08029090 Pecan (fresh or dried) 24
21   08044000 鲜或干鳄梨 Dried Avocados 25
22 ex 08134090 蔓越橘干 Dried Cranberry 25
23   16010010 动物肉、杂碎及血制天然肠衣香肠 Sausages packed with natural casing of meat, meat offal or blood 15
24   16010020 动物肉、杂碎及血制其他肠衣香肠 Sausages packed with other casing of meat, meat offal or blood 15
25   19011090 其他供婴幼儿食用的零售包装食品 Other preparations for infant use, put up for retail sale 15
26   19021900 其他未包馅或未制作的生面食 Other, not stuffed or uncooked pasta 15
27   20071000 烹煮制成的果子均化食品 Being cooked and homogenized preparations 30
28   21069050 海豹油胶囊 Seal oil capsules 20
29 ex 21069090 乳蛋白部分水解配方、乳蛋白深度水解配方、氨基酸配方、无乳糖配方特殊婴幼儿奶粉 Milk portein partial hydrolysate formula, milk protein hydrolysis amino acid formula special depth formula, infant mik power 20
30   22011010 矿泉水 Mineral waters 20
31   22051000 装入2升及以下容器的味美思酒及其他加植物或香料的用鲜葡萄酿造的酒 Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances 65
32   22082000 蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc 10
33   22083000 威士忌酒 Whiskies 10
34   30041011 氨苄青霉素制剂(混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) Ampicillin (mixed, therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or in forms of packings for retail sale) 6
35   30041012 羟氨苄青霉素制剂(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装)Amoxycillin (mixed, therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or in forms of packings for retail sale) 6
36   30041013 青霉素V制剂(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装)Penicillin V (mixed, therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or in forms of packings for retail sale) 6
37   30041019 其他青霉素制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装)Other Penicillin (mixed or un mixed, therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or in forms of packings for retail sale) 6
38   30041090 含有其他青霉素及具有青霉烷酸结构的青霉素衍生物或链霉素及其衍生物的药品(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装)Containing other penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, or streptomycins or their derivatives (mixed or unmixed, therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or in forms of packings for retail sale) 6
39   30042011 头孢噻肟制剂(混合或非混合,治病或防
病用已配定剂量或制成零售包装)Cefotaxime (mixed or unmixed, therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or in forms of packings for retail sale)
6
40   30042012 头孢他啶制剂 (混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装)Ceftazidime  (mixed or unmixed, therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or in forms of packings for retail sale) 6
41   30042013 头孢西丁制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) Cefoxitin (mixed or unmixed, therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or in forms of packings for retail sale) 6
42   30042014 头孢替唑制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) Ceftezole (mixed or unmixed, therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or in forms of packings for retail sale) 6
43   30042015 头孢克罗制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) Cefaclor (mixed or unmixed, therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or in forms of packings for retail sale) 6
44   30042016 头孢呋辛制剂(混合或非混合,治病或防
病用,已配定剂量或制成零售包装) Cefuroxime (mixed or unmixed, therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or in forms of packings for retail sale)
6
45   30042017 头孢三嗪(头孢曲松)制剂(混合或非混
合,治病或防病用,已配定剂量或制成零
售包装)Ceftriaxone (mixed or unmixed, therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or in forms of packings for retail sale)
6
46   30042018 头孢哌酮制剂(混合或非混合,治病或防
病用,已配定剂量或制成零售包装) Cefoperazone (mixed or unmixed, therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or in forms of packings for retail sale)
6
47   30042019 含有其他头孢菌素制剂(混合或非混合,
治病或防病用,已配定剂量或制成零售包
装)Other cephalosporin preparations (mixed or unmixed, therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or in forms of packings for retail sale)
6
48   30042090 含有其他抗菌素的药品(混合或非混合,
治病或防病用,已配定剂量或制成零售包
装)Containing other antibiotics of drugs  (mixed or unmixed, therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or in forms of packings for retail sale)
6
49   30043110 含有重组人胰岛素但不含抗菌素的药品
(混合或非混合,治病或防病用已配定剂
量或零售包装)Containing recombinant human insulin, excluding antibiotics  (mixed or unmixed, therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or in forms of packings for retail sale)
5
50   30043190 含有其他胰岛素但不含抗菌素的药品(混
合或非混合,治病或防病用已配定剂量或
零售包装)Containing other insulin, excluding antibiotics  (mixed or unmixed, therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or in forms of packings for retail sale)
5
51   30043200 含肾上腺皮混合或非混合质激素但不含抗
菌素的药品(治病或防病用已配定剂量或
零售包装)Containing mixed or unmixed adrenocortical hormone,excluding antibiotics (therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or in forms of packings for retail sale)
5
52   30043900 含有税目29.37其他产品但不含抗菌素的
药品(混合或非混合,治病或防病用已配
定剂量或零售包装)Including goods of heading No.29.37, exculding medicaments containing antibiotics (mixed or unmixed, therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or in forms of packings for retail sale)
5
53   30045000 含有维生素或税目29.36其他产品的其他
药品(混合或非混合,治病或防病用已配
定剂量或零售包装)Containing vitamins or other products of heading 29.36 (mixed or unmixed, therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or in forms of packings for retail sale)
6
54   30046010 含有青蒿素及其衍生物的中成药 Medicaments of Chinese style, containing artemisinins and their derivatives 4
55   30046090 其他含有本章子目注释二所列抗疟疾活性
成分的药品 Other medicaments, containing antimalarial active principles described in Subheading Note 2 to this Chapter
4
56   30049010 含有磺胺类的药品(两种或两种以上成分
混合而成的,治病或防病用已配定剂量或
零售包装)Medicaments containing sulfa drugs(mixed or unmixed, therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or in forms of packings for retail sale)
6
57   30049051 中药酒(混合或非混合,治病或防病用已
配定剂量或零售包装) Medicated liquors or wines (mixed or unmixed, therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or in forms of packings for retail sale)
3
58   30049054 清凉油(混合或非混合,治病或防病用已
配定剂量或零售包装) Essential balm (mixed or unmixed, therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or in forms of packings for retail sale)
3
59   30049059 其他中式成药(混合或非混合,治病或防
病用已配定剂量或零售包装) Other medicaments of Chinese style (mixed or unmixed, therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or in forms of packings for retail sale)
3
60   30049090 其他药品(混合或非混合,治病或防病用
已配定剂量或零售包装) Other medicaments (mixed or unmixed, therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or in forms of packings for retail sale)
4
61   33030000 香水及花露水 Perfumes and toilet waters 10
62   33041000 唇用化妆品 Lip make-up preparations 10
63   33042000 眼用化妆品 Eye make-up preparations 10
64   33043000 指(趾)甲化妆品 Manicure or pedicure preparations 15
65   33049100 香粉,不论是否压紧 Powders, whether or not compressed 10
66   33049900 其他美容品或化妆品及护肤品 Other beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin 6.5
67   33051000 洗发剂(香波) Shampoos 6.5
68   33052000 烫发剂 Preparations for permanet waving or straightening 15
69   33053000 定型剂 Hair lacquers 15
70   33059000 其他护发品 Other preparations for use on the hair 10
71   33061010 牙膏 Toothpastes 10
72   33061090 其他洁齿品 Other dentifrices 10
73   33062000 牙线 Dental floss 10
74   33069000 其他口腔及牙齿清洁剂 Other preparations for oral or dental hygiene 10
75   33071000 剃须用制剂 Pre-shave, shaving or after-shave preparations 10
76   33072000 人体除臭剂及止汗剂 Personal deodorants and antiperspirants 10
77   33073000 香浴盐及其他沐浴用制剂 Perfumed bath salts and other bath preparations 10
78   33074100 神香及其他通过燃烧散发香气制品 Agarbatti and other odoriferous preparations which operate by burning 10
79   33074900 室内除臭制品 Perparations for deodorizing rooms 10
80   33079000 脱毛剂、其他编号未列名的芳香料制品及
化妆盥洗品 Depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet preparations not elsewhere specified or included
9
81   42021290 塑料或纺织材料作面的其他箱包Cases with outer surface of plastic sheeting or of textile materials 20
82   42021900 其他材料制箱包 Cases with other materials 20
83   42023200 以塑料或纺织品作面的钱包等物品 Wallets or purses with outer surface of plastic sheeting or of textile materials 20
84   42023900 以钢纸或纸板作面的钱包等物品 Wallets or purses with outer surface of vulcanized fibre or paperboard 20
85   42029900 以钢纸或纸板作面的其他容器 Other containers with outer surface of vulcanized fibre or paperboard 20
86   61019010 毛制针织或钩编男式大衣、防风衣 Men's or boys' overcoats, wind-jackets, knitted or crocheted of wool or fine animal hair 25
87   61021000 毛制针织或钩编女式大衣、防风衣 Women's or girls' overcoats, wind-jackets, knitted or crocheted of wool or fine animal hair 25
88   61029000 其他纺织材料制针织或钩编女式大衣、防风衣  omen's or girls' overcoats, wind-jackets, knitted or crocheted of other textile materials 20
89   61031010 毛制针织或钩编男式西服套装  Men's or boys' suits, knitted or crocheted of wool or fine animal hair 25
90   61031020 合纤制针织或钩编男西服套装 Men's or boys' suits, knitted or crocheted of synthetic fibres 25
91   61032200 棉制针织或钩编男式便服套装 Men's or boys' suits, knitted or crocheted of cotton 20
92   61032300 合纤制针织或钩编男便服套装 Men's or boys' jackets, knitted or crocheted of synthetic fibres 25
93   61032910 毛制针织或钩编男式便服套装 Men's or boys' jackets, knitted or crocheted of wool or fine animal hair 25
94   61032990 其他纺织材料制针织或钩编男式便服套装 Men's or boys' jackets, knitted or crocheted of other textile materials 25
95   61041300 合纤制针织或钩编女西服套装 Women's or girls' suits, knitted or crocheted of synthetic fibres 25
96   61042300 合纤制针织或钩编女便服套装 Women's or girls' jackets, knitted or crocheted of synthetic fibres 25
97   61101200 喀什米尔山羊细毛制针织或钩编套头衫等 Jerseys, knitted or crocheted of Kashmir (cashmere) goats 14
98   62011100 毛制男式大衣、斗篷及类似品 Men's or boys' overcoats, capes and similar articles, of wool or fine animal hair 16
99   62011290 棉制男式大衣、斗篷及类似品 Men's or boys' overcoats, capes and similar articles, of cotton 16
100   62021100 毛制女式大衣、斗篷及类似品等 Women's or girls' overcoats, capes and similar articles, of wool or fine animal hair 16
101   62021290 棉制女式大衣、斗篷及类似品等 Women's or girls' overcoats, capes and similar articles, of cotton 16
102   62031100 毛制男式西服套装 Men's or boys' suits,  of wool or fine animal hair 17.5
103   62033100 毛制男式上衣 Men's or boys' jackets,  of wool or fine animal hair 16
104   62041100 毛制女式西服套装 Women's or girls' suits,  of wool or fine animal hair 17.5
5   62042300 合纤制女式便服套装 Women's or girls' ensembles,  of synthetic fibres 20
106   62042910 丝及绢丝制女式便服套装 Women's or girls' ensembles,  of silk or spun silk 20
107   62043100 毛制女式上衣 Women's or girls' jackets, of wool or fine animal hair 16
108   62141000 丝制披巾、头巾、围巾及类似品 Shawls, scarves, mufflers and similar articles, of silk or spun silk 14
109   62142010 羊毛制披巾、领巾、围巾、披纱、面纱及类似品  Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and similar articles, of wool 14
110   62142020 山羊绒制披巾、领巾、围巾、披纱、面纱及类似品  Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and similar articles, of goasts 14
111   63012000 毛制毯子及旅行毯 Blankets and traveling rugs, of wool or of fine animal hair 16
112   64011010 橡胶制鞋面的装金属护头的塑料、橡胶制防水鞋靴 Rubber of plastic footwear incorporating a protective metal toe-cap, with upper of rubber 24
113   64011090 塑料制鞋面的装金属护头的塑料、橡胶制防水鞋靴 Rubber of plastic footwear incorporating a protective metal toe-cap, with upper of plastics 24
114   64019210 橡胶制鞋面的橡胶、塑料底及面的中、短统防水靴 Covering the ankle, with upper of rubber , with outer soles of rubber or plastics 24
115   64019290 塑料制鞋面的橡胶、塑料底及面的中、短统防水靴 Covering the ankle, with upper of plastics , with outer soles of rubber or plastics 24
116   64019900 其他橡胶、塑料制外底及鞋面防水靴 Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics 24
117   64042010 皮革或再生皮革制外底的拖鞋 Slippers with outer soles of leather or composition leather 24
118   64042090 纺织材料制鞋面皮革底的其他鞋靴 Other footwear with upper of textile materials 24
119   84151021 制冷量≤4千大卡/时的窗式或壁式分体式空气调节器 Cooling capacity ≤ 4 kcal / hour split-system air conditioning machines, window or wall types, of a refirigerating effect not exceeding 4000 Cal per hour 15
120   84158110 制冷量≤4千大卡/时热泵式空气调节器 Cooling capacity ≤ 4 kcal / hour heat pump air conditioners 15
121   84158210 制冷量≤4千大卡/时的其他空气调节器 Cooling capacity ≤ 4 kcal / hour when the other air conditioners 15
122   84182910 半导体制冷式家用型冷藏箱 Semiconductor refrigeration type household refrigerator 30
123   84182990 其他家用型冷藏箱 Other household type refrigerator 30
124   84183021 制冷温度>-40℃,容积500-800L柜式冷冻
箱 Refrigeration temperature> -40 ℃, volume 500-800L cabinet freezer
box
23
125   84183029 制冷温度>-40℃,容积≤500L柜式冷冻箱 Refrigeration temperature> -40 ℃, volume ≤ 500L cabinet freezer 30
126   84184029 制冷温度>-40℃,容积≤500L立式冷冻箱 Refrigeration temperature> -40 ℃, volume ≤ 500L vertical freezer 30
127   84501200 干衣量≤10kg的装有离心甩干机的非全自
动洗衣机 Other machines, with built-in centrifugal drier
30
128   84501900 干衣量≤10kg的其他洗衣机 Other Machines, each of a dry linen capacity exceeding 10kg 30
129   85098010 地板打蜡机 Floor polishers 30
130   85098020 厨房废物处理器 Kitchen waste disposers 20
131 ex 85098090 电动牙刷 electric toothbrush 30
132 ex 85098090 其他家用电动器具(电动牙刷除外) Other household electric appliances (except electric toothbrush) 30
133   85101000 电动剃须刀 Shavers 30
134   85102000 电动毛发推剪 Hair clippers 30
135   85103000 电动脱毛器 Hair-removing appliances 20
136   85162100 电气储存式散热器 Storage heating radiators 35
137   85163200 其他电热理发器具 Other Hair-dressing apparatus 35
138   85163300 电热干手器 Hand drying apparatus 35
139   85164000 电熨斗 Electric smoothing irons 35
140   85167110 滴液式咖啡机 Drip coffee maker 32
141   85167120 蒸馏渗滤式咖啡机 Steam espresso makers 32
142   85167130 泵压式咖啡机 Pump-espresso makers 32
143   85167210 家用自动面包机 Household automated bread makers 32
144   85167220 片式烤面包机(多士炉) Slice pop-up toasters 32
145   85167290 其他电热烤面包器 Other of electric toaster 32
146   85167910 电热饮水机 Electro-thermic water dispensers 32
147 ex 85167990 电智能马桶盖 Electric smart toilet cover 32
148 ex 85167990 其他电热器具(电智能马桶盖除外) Other electric appliances (except smart toilet lid) 32
149 ex 87150000 婴孩车 Baby carriages and parts therefor 20
150   90049010 变色镜 Photochromic spectacles 16
151   90212900 牙齿固定件 Other of artificial teeth and dental fittings 4
152   95061100 滑雪屐 Skis 14
153   95061200 滑雪屐扣件(滑雪屐带) Ski-fastenings (ski-bindings) 14
154   95061900 其他滑雪用具 Other ski equipment 14
155   95067010 溜冰鞋 Ice skates 14
156   95067020 旱冰鞋 Roller skates 14
157   96032100 牙刷,包括齿板刷 Tooth brushes, including dental-plate brushes 25
158   96032900 剃须刷、发刷、睫毛刷等人体化妆用刷 Other of Shaving brush, hair brush, eyelash brush and other human makeup brush 15
159   96033010 画笔 Artists' brushes 25
160   96033020 毛笔 Writing brushes 20
161   96033090 化妆用的类似笔 Other similar brushes for the application of cosmeties 25
162   96081000 圆珠笔 Ball point pens 15
163   96082000 毡尖和其他渗水式笔尖笔及唛头笔 Felt tipped and other porous-tipped pens and markers 21
164   96083010 墨汁画笔 Indian ink drawing pens. 21
165   96083020 自来水笔 Fountain pens 21
166   96083090 其他钢笔 Other pens 21
167   96084000 活动铅笔 Proprlling or sliding pencils. 21
168   96085000 含有≥两种笔的成套货品 Sets of articles from two or more of the foregoing sub-headings 21
169   96086000 圆珠笔芯 Refills for ball point pens, comprising the ball point and ink-reservoir. 21
170   96089100 钢笔头及笔尖粒 Pen nibs and nib points. 12
171   96089920 蜡纸铁笔、钢笔杆、铅笔杆等 Duplicating stylos; pen-holders, pencil-holders and similar holders. 21
172   96091010 铅笔 Pencils 21
173   96091020 颜色铅笔 Crayons 21
174   96092000 铅笔芯,黑的或其他颜色的 Paencil leads, black or coloured. 21
175   96099000 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔 Other of prncils, crayons, pencil leads, pastels, drawing, charcoals, writing or drawing chalks and tailks and tailors; chalks. 15
176   96151100 硬质橡胶或塑料制梳子、发夹及类似品 Hard rubber or plastic combs, hairpins and the like 18
177   96151900 其他材料制梳子、发夹及类似品 Other materials made of combs, hairpins and the like 18
178   96159000 其他发夹、卷发器等及其零件 Other of combs, hair-slides and the like; hairpins, curling pins, curling grips, hair-curlers and the like 18
179   96161000 香水喷雾器或类似的化妆用喷雾器 Scent sprays and similar toilet sprays, and mounts and hand therefor 18
180   96162000 施敷脂粉或化妆品用粉扑及粉拍 Powder-puffs and pads for the application of cosmetics or toilet preparations. 18
181   96170011 玻璃内胆制保温瓶 Glass bottle 24
182   96170019 其他保温瓶 Other vacuum flask (Except glass bile) 24
183   96170090 其他真空容器及零件 other of Vacuum flasks and other vacuum vessels, complete with cases; parts thereof, other than glass inners. 18
184   96190011 婴儿尿布及尿裤 Baby diapers and diapers 7.5
185   96190019 其他尿布及尿裤 Other diapers and diapers 7.5
186   96190020 卫生巾(护垫)及止血塞 Sanitary towels(Pads) and tampons. 10
187   96190090 任何材料制的卫生巾或尿布的类似品 Other of Sanitary towels (Pads) and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar articles. 14

Kaynak: Çin Maliye Bakanlığı, T.C. Büyükelçiliği Pekin Ticaret Müşavirliği
 
 
Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları
Bu konuda geniş kapsamlı bir çalışma 1995 yılında başlatılmıştır. Bu tarihten önce 1991 yılında telif haklarını yürürlüğe sokan bir kanun ile 1993 yılında patent kanunu işlerlik kazanmıştır. Böylece fikri mülkiyet hakları korsanlığı yapılan alanlarda ortak yatırımlara gidilmesi konusunda bir esneklik yaratılmıştır. Ancak bu durum uluslararası alanda önemli bir şikayet konusu olmaya devam etmektedir.
Özel olarak telif hakları konusunda karşılaşılan sorunlar önce Ulusal Telif Hakları İdaresi nezdinde çözümlenmeye çalışılmaktadır. Sonuç alınamadığı takdirde Çin mahkemelerine başvurulabilir. Halen Pekin, Şanghay ve Guangzou kentlerinde özel fikri mülkiyet hakları mahkemeleri kurulmuş durumdadır.
Dağıtım Kanalları
Çin pazarına ihracat yapmak isteyen firmaların önünde iki temel seçenek bulunmaktadır. Çinli ticaret firmaları veya aracılar ile temas kurmak ve bir temsilcilik bürosu yoluyla kendi satışlarını düzenlemek. Çin’de bir aracı bulmak çok kolay olmayan bir işlemdir. Zira ithalat/ihracat yetkisi ile yeterli pazar tecrübesinin birlikte bulunduğu aracılar bulmak zordur. Yabancı firmaların doğrudan Çin pazarında ticarete katılmaları yasaktır. Bu firmaların yalnızca Çin’de yaptıkları üretimin belli bir kısmını pazarlama hakları vardır. Çin dahilinde dış ticaret faaliyetinde bulunan Çinli firmalar özel izne sahip olmak zorundadır. 
Son zamanlarda ortaya çıkan çok sayıda yerel satış aracıları, büyük ticaret firmaları yanında faaliyet göstermekte ve iç dağıtım ve pazarlama işlemlerini takip etmektedir. Ancak bunların ithalat/ihracat yapma yetkisi bulunmayabilmektedir.
Çin pazarına girmenin bir başka yolu, bu pazara teknoloji transferi yapmak veya buna dair söz vermektir. Böylesi bir teknoloji transferinin gelecekte Çinli rakipler doğuracağı düşünüldüğünden, çoğu firma gelecekte teknolojisini yenileme sözü vererek lisans elde etmeyi seçmektedir.

Büyüklüğü ile göz kamaştıran bir piyasa olan Çin pazarında yer edinmek ve dağıtım kanalları oluşturmak isteyen yabancı firmaların sıklıkla kullandığı bir yol olarak franchising gittikçe önem kazanmaktadır. Çin İç Ticaret Bakanlığı’nın bu uygulamadan memnun olduğu ve franchising uygulamalarının gelecekte daha da geliştirileceği dile getirilmektedir. Henüz bağımsız bir franchising yasası çıkarılmamıştır. Ancak yabancı firmalar çeşitli franchising metodlarını kullanarak çok yönlü dağıtım kanalları oluşturmaktadır.
Çin perakende pazarında giderek artan sayıda yabancı firma ortak yatırımlar yoluyla yer almaktadır. Çin, halen deneme bazında 15 kadar ortak girişime perakende mağazası açma ve ithalat/ihracat yapma yetkisi tanımıştır. Bu uygulamanın genişletilmesi beklenmektedir.

Bir temsilcilik bürosu açmak, yapılan işin kontrolünün Çinli ortakların eline geçmesini önleyen ve böylece yabancılara avantaj sağlayan bir uygulamadır. Bu şekilde pazara girilmesi sayesinde yabancı firma, satış ekibi üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmakta ve teknik uzman ekibini en verimli şekilde kullanabilmektedir.
Ayrıca farklı bölgelerde farklı pazar ve ticaret gelenekleri oluşmuş olduğundan birden fazla temsilci/firma ile çalışmanın uygun olabileceği düşünülmektedir.
Çin pazarında başarı elde etmek için Çinli partnerin önemi oldukça büyüktür. İyi bir partner, komünist yönetimin alışkanlıklarından kurtulamamış, bürokratik zihniyetli devlet yetkilileriyle kurulacak ilişkiler sayesinde engellerin daha kolay aşılmasını sağlayabilecektir. Ayrıca partnerin amacının iç pazarda yer elde etmek olmasına ve kolay yoldan Çin’den ihracat yoluyla döviz kazanmak olmamasına dikkat edilmelidir.
 
Tüketici Tercihleri
Çin pazarının önemli bir özelliği olarak, malların pazarlanması konusunda kişisel ilişkilerin büyük öneme sahip olduğu bilinmektedir. Gerek tüketiciler, gerekse aracı durumunda olan kişiler açısından tanıdık kişilerle alış veriş yapmak ve onların ürünlerini tercih etmek önemli bir kültür faktörüdür. Tüketici ile firma arasında reklamlar aracılığıyla tanışıklık kurulması bu bakımdan da önem kazanmaktadır. 
Çin’in son yıllardaki tüketici eğilimlerinde etkileyen en önemli faktörlerden biri sayıları 200 milyonu bulan üst gelir grubundaki tüketicilerdir. 1,3 milyar nüfusa sahip Çin’de 400 milyon Çinlinin kişi başına düşen yıllık geliri satın alma gücü paritesine göre 8 bin $’dır. Bu kesimin gelirlerinin önümüzdeki 5 yılda da her yıl ortalama % 16 büyüyeceği tahmin edilmektedir. Çin’de özellikle bu kesimdeki tüketim eğilimlerinde tutumluluktan hedonizme(hazcılık) geçiş görülmektedir. Lüks yaşam biçimi eskiden yolsuzluk, çöküş ve eşitsizlik anlamına gelirken şimdilerde bireyin karakteristik özelliklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Çinliler eskiden sosyal yaşamda kendi aidiyetlerini gayrimenkul ve araçlarla kanıtlarken bu listeye artık hazır giyim ve mücevherat da eklenmiştir. Kısacası, lüks tüketim artık zenginliğin ve sosyal statünün bir göstergesi olarak sayıldığından bir bireyin maddi durumunda ani bir yükseliş olduğunda onun lüks harcama yapması birey için gayet normal bir ihtiyaç olarak görülmeye başlamıştır. Morgan Stanley uzmanlarından Claire Kent de bu değişimi şu sözleriyle desteklemiştir: “Çinliler lüks tüketim için doğmuşlardır. Çin’de sınıf atlamak lüks tüketimi beraberinde getirir.” Bahse konu gelir grubunun tükettiği ürünler hem kalite olarak hem de fiyat olarak ABD ve Avrupa’daki benzerleriyle aynı göstergelere sahiptir. Diğer taraftan, uluslararası şirketler/markaların bu pazara hakimiyeti her geçen gün artmaktadır. Çin’de bu yüksek gelirli kesim dünya çapında tanınan ve büyük saygınlığa sahip yabancı markaları tercih ederken, orta gelirli kesim Hong Konglu markaları tercih etmektedir.
Çin’deki tüketici eğilimlerini belirleyen en önemli faktörlerden bir diğeri ise genç nüfustur. Bu hedef kitle; savurgan, genç, iyi eğitimli, varlıklı, sosyal ve yeni ürünlere ilgilidir. Bu gençler zengin gruptan olmamalarına rağmen bu sınıftakiler gibi lüks harcama yapabilmektedirler. Örneğin, bu gruptakiler en zengin gruptakiler gibi çok ünlü bir markanın sattığı çantaya 700 $ bütçe ayıramamakla beraber daha az tanınır bir markaya 270 $ ayırarak psikolojik tatmin sağlayabilmektedirler. Bu alışkanlık marka bağımlılığını ikinci plana itmiştir. Geçtiğimiz yıllarda bu genç kesim için marka isminden ziyade, modaya uygun ve yenilikçi ürünlerin yanı sıra fiyatı uygun ürünler birinci tercih sebebi olmuştur. Bu açıdan son moda ürünlerde gençlerin karşılayabileceği fiyatlardaki ürünlerle pazara girmek önem arz etmektedir. Bu paralelde Çinli gençlerin modayı yakından takip edip yeni trendlere oldukça hızlı bir şekilde uyum sağladıkları ve tüketim alışkanlıklarını bu doğrultuda geliştirdikleri gözlemlenmiştir. Bahsekonu gençlerin alım davranışlarının değişken olduğu ve bunun devamlı takip edilmesi gerektiğinin farkına varılmalıdır. Bu açıdan Çin pazarına girecek firmaların bu genç tüketicilerin satın alma davranışlarını rakiplerinden daha hızlı yakalayıp daha verimli ve dinamik bir pazar bilincine sahip olmaları gerekmektedir. Çinli gençlerin bir diğer önemli özelliği ise başkasında olmayanı giyme ve kendine özgü bir giyim tarzı oluşturma güdüsüne sahip olmalarıdır. Bu alanda gerekli stratejik yaklaşımlar sergilenirse genç tüketicilerin en çok tercih ettiği markalardan birisi olmak hiç de zor olmayacaktır.
Son yıllardaki eğilimlerde görülen değişimlere rağmen tüketim malları açısından temel belirleyicilerden birisi halen ürünün fiyatıdır. Çin’de, gittikçe büyüyen ve yüksek fiyatlı statü ürünlerini almaya gücü yetebilen bir orta sınıf bulunmaktadır. Ancak çoğu Çinli tüketici, fiyatlar konusunda hala çok hassastır ve ucuz ürünü seçmektedir. Bazı durumlarda satış sonrası hizmet ve oldukça yüksek ürün kalitesi gibi etkenlerin fiyat faktörünün önüne geçtiği görülse de, çoğu ürün için temel belirleyici fiyat olmaktadır.

Yabancı ürünleri ilgilendiren ve tüketici tercihlerini etkileyen önemli bir dezavantaj, bu ürünler için yabancıların satış sonrası ve destek hizmetleri verememeleridir. Bu durumda yabancı firmaların Çinli ortak bulması ve bu kişileri satış sonrası ve destek hizmetleri için kullanmaları gerekmektedir. Ne var ki, pek çok yabancı firma, bu yolla sağlanan hizmetler üzerinde yeterli kontrol sağlanamadığını ve tüketicinin güvenini kaybettiklerini belirtmektedir. Sözleşme yapılan servis kurumlarının yeterli hizmeti vermesi Çin’li tüketicilerin tercihlerini doğrudan etkileyebilecektir.
Reklam ve Promosyon
Gerek geniş kitleyi hedef alan, gerekse spesifik bir sanayi alanındaki müşteriyi kapsayan reklamların Çin pazarındaki potansiyel müşteriler üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Muhtemel reklam araçları arasında yayınlar, radyo, televizyon, billboard, sponsorluk gibi araçlar kullanılabilmektedir. Ülkede Çin ya da yabancı kaynaklı pek çok reklam kuruluşu mevcuttur. Reklam politikaları devlet tarafından belirlenmektedir. “En yüksek düzey, en iyi” gibi ifadelerin reklamlarda kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca ticaret sergileri ve fuarlar Çin’de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Çin’de tüketici eğilimlerini yönlendirmede en önemli araçlardan biri promosyondur. Promosyon sadece stokları eritmek için değil satış psikolojisi olarak da kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalarda Çinlilerin en son kıyafet satın alışlarının sebepleri olarak; mevsim geçişlerinde (% 35), tatil için(% 28), yeni ürün(% 23), iyi hizmet ve davranış sonucu(% 9), outlet ürünü (% 6) olarak belirlenmiştir. Mevsim geçişlerinde ve tatil dönemlerinde en çok promosyonun yapıldığı düşünüldüğünde yaklaşık her üç Çinliden ikisinin promosyon dönemlerinde kıyafet satın aldığı görülmektedir.
Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme
Hali hazırda yürürlükte olan yasalara göre ürünler belli standartları karşılamak zorundadırlar. Standartlara göre kalite belgesi verilen bir ürün üzerine güvenlik etiketi yapıştırılmaktadır. Kullanılan standartların kodları, seri numaraları ve isimleri ürün üzerine basılmış veya teknik kullanım kılavuzu ile ambalaj üzerine yazılmış olmalıdır.
Çin pazarında satılan tüm ürünler üzerinde Çince olarak; Ürün ismi, üretici ismi, adresi, temel katkı maddeleri ile bunların miktar ve özellikleri ile birlikte, satış ve kullanım için ayrı ayrı üretim ve son kullanma tarihleri, ürünün yanlış kullanımını önlemeye yönelik ve buna bağlı tehlikeleri kapsayan açıklayıcı uyarılar, uygun taşıma ve depolama ile ilgili talimatlar yer almalıdır. Ayrıca ithal edilen gıda ürünleri üzerinde ürünün güvenli olduğunu gösterecek lazer stiker bulunması istenmektedir.
 
Anlaşmazlıkların Çözümü
Çin’de iş yapan yabancıların, bir anlaşmazlığın çözümü için başvurabilecekleri üç temel yol bulunmaktadır: Arabuluculuk, ticaret hukukuna tabi davalar ve tahkim. 
Tahkim (arbitration)
Yukarıda sayılan yollar arasında en çok başvurulan yöntemdir. Uluslararası ticaret işlemleri ve taşımacılık konularındaki sorunlar için kullanılan tahkim yöntemi, anlaşmazlığın taraflarından birisi farklı ülkeye mensup olduğu, ya da yabancı menfaatler söz konusu olduğu durumlarda geçerli olmaktadır. Örneğin taraflardan birisi Çinli, diğeri Türk ise ve bu kişilerin iş yaptıkları esas ülkeleri Çin ve Türkiye ise bu yönteme başvurulabilecektir.
Uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerden doğan anlaşmazlıkların çözümü ile ilgilenen, başvurulabilecek tahkim kurumlarından birisi, Çin Uluslararası Ekonomik ve Ticari Tahkim Komisyonu’dur. Özellikle denizcilik konularını kapsayan anlaşmazlıklarla ilgilenen kurum ise Çin Denizcilik Tahkim Komisyonu adını alır. Aşağıda bu kurumun İngilizce adı, adresi, telefon ve faksları verilmiştir.
China International Economic and Trade (Maritime) Arbitration Commission
6, Beisanhuan E. Road, Beijing, China
Postcode:100028
Tel: (8610) 64664433- 64677395
Faks: (8610) 64677335
Çin pazarında teknoloji lisansı almak, temsilcilik bürosu açmak gibi tüm işlemler Çin yasalarına göre işlediğinden, hukuki yardım almak bir zorunluluk olmaktadır. Gerektiğinde yararlanılabilecek avukatlık, muhasebe ve danışmanlık hizmetleri henüz gelişme aşamasındadır. Halen yabancı avukatların Çin’de faaliyeti mümkün değildir. Ancak uzun yılların Çin tecrübesine sahip kimi batılı hukuk firmaları son derece yararlı olabilmektedir. Muhasebe kuruluşları da özellikle vergi konularında fizibilite çalışmaları ve muhasebe sistemlerinin hazırlanmasında hizmet sunmaktadır.
 
Ulaştırma ve Taşımacılık Maliyetleri
Global kriz yük taşımacılığını da etkilemiş bulunmaktadır. Bu çerçevede:
• Kuru yük taşımacılığı mal talebinin yavaşlamasından etkilenmiştir.
• Konteynır taşımacılığı daha az zarar görse de, Çin’in ihracatı ile paralel bir seyir izlemektedir.
Özellikle kuru yük taşımacılığı Çin’in mal ve hammadde talebi nedeniyle son yıllarda önemli bir büyüme göstermiş idi. Bu dönemde; örneğin Çin’in çelik tüketimi nedeniyle dünya’da demir cevheri yükünün yaklaşık %50’si Çin’e yönelmiştir.
Çin’in ithal talebi dünya deniz taşımacılığı sektörünün büyüme eğilimine girmesine yol açmıştır. Bu durum sektörde yeni yatırımların yapılması ile birlikte navlun fiyatlarının yükselmesine de yol açmıştır.
Ancak ABD’de başlayarak Avrupa ve diğer bölgelere yayılan küresel kriz mal talebini azaltmıştır. Özellikle inşaat ve otomobil sektörlerindeki düşüş, bağlantılı sektörlerde de zincirleme etkiler yaparak kuru yük taşımacılığına konu olan malların talebini önemli ölçüde azaltmıştır. Olimpiyat sonrası Çin ekonomisinin yavaşlaması da durumu kötüleştirmiştir.
Çin’in kuru yük taşımacılığında önemli bir paya sahip olan demir cevherinin Brezilya’dan olan alımını askıya alması sonucu Brezilya-ÇİN hattında taşıma hacminin daralmasıyla boşa çıkan gemi sayısı görece artmıştır. Özetle Çin’in ve global krizden etkilenen diğer ülkelerin ithalatında yaşanan daralma dünya deniz taşımacılığının global krizden dolaylı da olsa etkilenmesine yol açmıştır.
Kamu İhaleleri
Çin ekonomik sisteminde devletin belirleyici rolünün sürdürülmesi hedeflenmektedir. Önemli altyapı ve benzeri projeler yıllar öncesinden planlanmaktadır. Normalde oldukça pahalıya mal olan bu projeler ile birlikte DTÖ’nün Devlet Satın Alımları Anlaşmalarına (GPA) dahil olmasının Çin için bir avantaj olduğu söylenebilir. Çin’in GPA’ya dahil olması bu alandaki uygulamaların daha sağlam ve tarafsız bir hale gelmesi açısından da avantajlı görülmektedir.