Serbest Ticaret Anlaşması

02 Eylül 2018

Ülkemizle Güney Kore arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında Taraflar arasındaki mal ticaretinin kademeli olarak serbestleştirilmesine ilişkin “Mal Ticareti Anlaşması” 1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ülkemizin ilk derin ve kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması niteliğindeki Türkiye-G.Kore Serbest Ticaret Anlaşması, 26 Şubat 2015 tarihinde Seul’de imzalanan “Hizmet Ticareti Anlaşması” ve “Yatırım Anlaşması”nın iç onay sürecinin tamamlanmasını müteakip yürürlüğe girmesi ile tamamlanmış olacaktır. “Mal ticareti”nin yanı sıra, “hizmet ticareti” ve “yatırım” konularının da STA kapsamına alınması ile birlikte ülkeler arasındaki kapsamlı ekonomik ve ticari ilişkiler en yüksek seviyeye taşınmaktadır.

Her biri kendi alanında ülkemiz için birer ilk teşkil eden söz konusu Anlaşmaların yürürlüğe girişleri ile birlikte Türkiye ve G. Kore arasındaki STA’nın kapsamı iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesini sağlayacak şekilde hizmet ticareti ve yatırımları da içeren farklı bir yapıya dönüştürülecektir. “Yatırım Anlaşması” ile iki ülke arasındaki yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi amacıyla karşılıklı pazara giriş imkânlarının geliştirilmesini öngören hukuki altyapı oluşturulmuştur.  “Hizmet Ticareti Anlaşması” ile de Türkiye ile Güney Kore arasındaki hizmet ticaretinin arttırılması ve yaygınlaştırılmasını sağlayacak düzenlemeler kabul edilmiştir.

Anlaşmaya dair ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız

Anlaşma metni ve eklerinin Korece nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşmaya ilişkin detaylı analize ulaşmak için tıklayınız.

 

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı’nın internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız.