Covid-19 Gelişmeleri

17 Mayıs 2021

1.Covid-19 Salgını Nedeniyle Alınan Önlemler:

Moğolistan Hükümeti, 5 Mayıs’ta yaptığı toplantıda, ülkenin koronavirüs acil durum rejimi seviyesini 8 Mayıs'tan 5 Haziran'a kadar Turuncu Seviyeye indirmeye karar verdi. Turuncu Seviye rejiminde, tamamen veya kısmen yükseltilmiş hazır olma durumu ilan edilmekte ve duruma bağlı olarak kamu ve özel kuruluşların ve bireylerin operasyonları bir dereceye kadar sınırlandırılmaktadır.

Moğolistan Başbakan Yardımcısı ve Devlet Acil Durum Komisyonu Başkanı S.Amarsaikhan ve Moğolistan Maliye Bakanı B. Javkhlan, Bakanlar Kurulu kararıyla ilgili bilgi verdi.

Şu anda, ülke çapındaki aşılama hedefi olan 2.067.292 yetişkin popülasyonun yüzde 55’i COVID-19 aşısının ilk dozunu ve yüzde 26'sı ikinci dozunu aldı. Hükümet ayrıca, Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nin gerekli ekipmanın satın alınması ve bakımı için 3,2 milyar MNT tahsis etmeye karar verdi. Hükümet, olabildiğince çabuk normale dönme görüşüyle, aşı girişimini hızlandırmayı hedefliyor. Bu nedenle, 8 Mayıs’a kadar COVID-19 aşısının ilk dozuna Ulanbator şehrinin toplam yetişkin nüfusunu, Haziran ayında ise birinci ve ikinci dozajda kırsal kesimdeki vatandaşları dahil etmeyi planlıyor. Başbakan Yardımcısı, vatandaşların katılımının aşı sürecini tamamlamak için çok önemli olduğunu söyledi. Enfeksiyon vakalarının sayısı azalmadığı için 1 Haziran'a kadar ülke sınırının açılmaması kararı alındığını da ekledi.

Ayrıca, Maliye Bakanı B. Javkhlan, sosyal yardımdan yararlananlar aşılanmadıkça sosyal yardım hizmetlerinin önümüzdeki ay kendilerine sağlanmayacağını bildirdi. Ulanbator şehrinde çeşitli yardım hizmeti alan 211 bin vatandaş bulunmaktadır. 4 Mayıs itibarıyla 80 bini ilk dozunu almamıştır. Ayrıca gıda kuponu alan 47 bin yetişkin vatandaşın 29 bini aşı yaptırmamıştır.

Ayrıca Bakanlar Kurulu, sağlıklarını desteklemek için tamamen aşılanan her vatandaşa 50.000 MNT nakit destek sağlamaya karar verdi.

Maliye Bakanı B. Javkhlan, başkentte vatandaşların aşıya katılımının büyük ölçüde azaldığını belirterek, " Aşı gönüllülük esasına göre yapılsa bile, aşılanmamış vatandaşlar nedeniyle bütün bir toplum risk altında olmamalıdır. Moğolistan ekonomisi tek bir günde 100 milyar MNT gayri safi yurtiçi hasıla üreterek 40 trilyon MNT'ye ulaştı ve büyüdü. Ancak kilitlenme anında fırsatımızın yüzde 50'sini, normal dönemde yüzde 10-20'sini kaybediyoruz. Ülke ekonomisini iyileştirmek için bu yılın yarısına kadar tüm nüfusun yüzde 60'ını aşılamayı tamamlayacağımızı umuyoruz. " dedi. (06.05.2021)-Uçuş Yasağı:


-Sınır önlemleri:

Moğolistan Hükümeti, 5 Mayıs'taki olağan toplantısında, kara yolu ve demir yolu kontrol noktalarının yolcu hareketine kapatılmasını 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzattı. Aşılama sertifikalarını ve negatif COVID-19 test sonucunu karşılıklı olarak kabul eden ülkelerle hava sınırını aşamalı olarak yeniden açma ve düzenli uçuşlara devam etme yönünde planları bulunmaktadır.

Tsagaannuur ve Borshoo sınır kontrol noktaları, her tür ürünün ülkeye girmesine izin vermek için normal şekilde çalışacaktır. Ayrıca, 10 Mayıs'tan itibaren Ereentsav sınır kontrol noktasından uluslararası demir yolu yük taşımacılığının yeniden başlatılmasına karar verildi.

Moğolistan Bakanlar Kurulu ayrıca, Rusya ve Çin ile aşı sertifikalarının ve negatif COVID-19 test sonucunun karşılıklı kabulüne ilişkin anlaşmalara vardıktan sonra, Devlet Acil Durum Komisyonu'nun Altanbulag-Khiagt ve Zamyn-Uud-Ereen kara yolu kontrol noktalarını yolcu hareketine aşamalı olarak yeniden açmasına ve ilk olarak tamamen aşılanmış vatandaşların sınırı geçmesine izin verdi. Devlet Acil Durum Komisyonuna ayrıca, makul mazeretleri olanları da işleme koyması emredildi. (06.05.2021)


Ticari Önlemler:


2.Ekonomik Destekler:


 
 
3. Geleceğe Dönük Beklentiler