Covid-19 Gelişmeleri

09 Ekim 2020

COVID-19 GELİŞMELERİ

Arjantin'de Yaşanan Ekonomik Gelişmeler 

Ekonomi Bakanı Martin Guzman, 1 Ekim’de Merkez Bankası rezervlerini güçlendirmek amacıyla bir dizi yeni ekonomik önlem açıklamıştır. Bu çerçevede, soya, et, maden ve sanayi malları gibi ürünlerde ihracat vergilerin azaltılarak üreticilerin ellerindeki ürünleri satmaya teşvik edilmesi, dolar bağlantılı yeni tahvillerin çıkarılması ve ev kredilerinin tahsisi gibi yeni düzenlemeler öngörülmektedir.

Arjantin Ulusal İstatistik ve Sayım Enstitüsü (INDEC) tarafından ahiren açıklanan verilere göre yoksulluk oranı 2020’nin ilk altı ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 5,4 artarak % 40,9’a (18,5 milyon) ulaşmıştır. Söz konusu oran 2004 yılından bu yana kaydedilen en yüksek oranı teşkil etmektedir. Bahse konu verilere göre, 14 yaşın altındaki çocukların % 56,3’ü (6,1 milyon kişi) yoksul hanelerde yaşamaktadır. Açlık sınırının altında yaşayanların oranı ise % 2,8 artarak % 10,5’e (4,5 milyon kişi) ulaşmıştır. Bahse konu veriler hakkında yorumda bulunan Cumhurbaşkanı Fernandez, devlet yardımları olmasa söz konusu rakamların daha kötü olacağını belirtmiştir.

Merkez Bankası tarafından yapılan bir açıklamada, “düzenli günlük devalüasyon” politikasının bırakılarak, Arjantin Pesosu’nun kontrollü kur dalgalanmasına müsaade edileceği ifade edilmiştir. Bahse konu karar çerçevesinde, resmi kur ile gayri resmi kur arasındaki farkların azaltılması hedeflenmektedir. Ayrıca, repo oranlarının % 5 oranında artırılması (%24) ve enflasyon oranı üzerinde yatırım araçlarının oluşturulmasıyla, yatırımcıların Arjantin Pesosu’na yönlendirilmesi planlanmaktadır. Merkez Bankası ayrıca, üst düzey kamu yetkilileri, Milletvekili ve Senatörler ile kamu bankası yöneticilerinin döviz satın alımının ve birikiminin kısıtlanacağını, ayrıca dış ticaret operasyonlarında Çin Yuanı satışının kolaylaştırılacağını duyurmuştur.

Ekonomi Bakanı Martin Guzman, önümüzdeki hafta bir IMF heyetinin Arjantin’i ziyaret edeceğini duyurmuştur.

Arjantin'de hali hazırda yaşanan yoksullaşma eğiliminin tüketim ve ülkeye olan ihracatımız üzerinde olumsuz etkilerinin bulunabileceği değerlendirilmektedir.

Kaynak: T.C. Buenos Aires Ticaret Müşavirliği

Bazı Ticari Ödemelere Yönelik Döviz Alımlarının Öz İzne Tabii Tutulması Hk.

Arjantin'de yürürlüğe konulan mevzuat kapsamında, hükümet tarafından salgın sebebi ile KOBİ’lere plase edilen düşük faizli kredilerden yararlanan şirketlerin, ülkede karantina uygulamasının başladığı 19/3/2020 tarihi öncesindeki ticari faaliyetlerine yönelik borçlara ilişkin yapacağı döviz alımlarının Merkez Bankası'nın öz iznine tabi tutulması kararlaştırılmıştır.
Bu çerçevede, 19/3/2020 tarihi öncesinde gerçekleştirdikleri ithalata yönelik ödemeleri bulunan bazı şirketlerin, hükümetten aldıkları kredileri geri iade etme yoluna gittikleri öğrenilmiştir.
İthalatı kısıtlayıcı nitelikteki uygulamanın ihracatımız üzerinde olumsuz etkilerinin bulunabileceği değerlendirilmektedir.

Kaynak:T.C. Buenos Aires Ticaret Müşavirliği, (12.05.2020)

1. COVID-19 Salgını Nedeniyle Alınan Önlemler
-Uçuş Yasakları

12/3/2020 tarihli ve 260/2020 sayılı Gereklilik ve Aciliyet Kararnamesi kapsamında "virüsün etkilediği ülkelerden/ülkelere" gerçekleştirilecek uçuşlar yasaklanmış bulunmaktadır. Söz konusu ülkeler Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, İran İslam Cumhuriyeti, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda, Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Schengen bölgesi ülkeleri olarak tanımlanmıştır. (16.03.2020)
-Sınır Önlemleri
16 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yürürlüğe giren bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle ülkenin tüm sınır geçişleri, Arjantin vatandaşı olmayan veya ülkede oturum izni bulunmayan kişilere 16 Mart 2020 tarihi itibariyle 15 gün süreyle kapatılmış; kargo ve taşımacılık sektöründe görevli olan yabancı gemi ve uçak mürettebatı ise COVID-19 semptomlarını göstermedikleri takdirde bu uygulamadan muaf sayılmışlardır. (20.03.2020)
Arjantin'de umumi karantinaya geçilmesine ilişkin olarak yayımlanan Kararname çerçevesinde, ülkede yürürlüğe konulan umumi karantina süresi bitimine kadar Arjantin gümrüklerinin de mümkün olan en az sayıda ve yalnızca gerekli personelle çalışması talimatlandırıldı. Kararname kapsamında ayrıca, gıda, kişisel hijyen, temizlik ürünleri, ilaçlar, tıbbi cihazlar, aşılar, sağlık malzemeleri, tarım ve balıkçılıkla ilgili malzemeler, toplu taşıma ile ilgili ürünler, yakıtlar, petrol, LPG ve posta hizmetlerinin öncelikli mal ve hizmetler olarak tespit edildi. Bu çerçevede, gümrüklerde halihazırda yaşanan personel yetersizliği ve gümrük işlemlerinde söz konusu Kararname çerçevesinde tespit edilen sektörlere öncelik verilmesi sebebi ile anılan sektörler dışında kalan eşyanın ticaretine yönelik olarak gümrük işlemlerinde yavaşlama yaşanmasının mümkün bulunabileceğini değerlendirilmektedir. Ancak, Arjantin’de halihazırda COVID-19 salgını sebebi ile dış ticareti doğrudan kısıtlamaya/sınırlamaya yönelik olarak yayımlanan herhangi bir mevzuat bulunmamaktadır. (31.03.2020)
-Ticari Önlemler
Arjantin'de halihazırda devam eden COVID-19 salgını sebebi ile alınan önlemler kapsamında, tıbbi ekipman, sarf malzemeleri, dezenfektan ürünler gibi ürünleri içeren 8'li gümrük tarife pozisyonları itibariyle toplam 52 ürünün ülkeye ithalinde gümrük vergisinin %0 oranında uygulanması kararlaştırılmıştır. Alınan söz konusu kararın, ilgili ürünlerde Arjantin'e ülkemiz ihracatının artırılmasına yönelik bir fırsat sunduğu değerlendirilmektedir. (10.04.2020)

  GTİP
1 2207.10.10
2 2207.10.90
3 2905.12.10
4 2905.12.20
5 2207.20.19
6 2934.99.34
7 3808.94.19
8 3808.94.29
9 3926.90.40
10 4015.11.00
11 6307.90.10
12 6505.00.22
13 8413.19.00
14 8413.60.19
15 8421.39.30
16 9004.90.20
17 9018.11.00
18 9018.12.10
19 9018.12.90
20 9018.13.00
21 9018.14.10
22 9018.14.20
23 9018.14.90
24 9018.19.10
25 9018.19.20
26 9018.19.80
27 9018.19.90
28 9018.39.22
29 9018.39.23
30 9018.39.24
31 9018.39.91
32 9018.90.10
33 9018.90.92
34 9018.90.96
35 9018.90.99
36 9019.20.10
37 9019.20.20
38 9019.20.30
39 9019.20.40
40 9020.00.10
41 9020.00.90
42 9021.90.11
43 9021.90.19
44 9025.11.10
45 9025.19.90
46 9027.10.00
47 9402.90.20
48 9403.20.00
49 9403.60.00
50 9403.70.00
51 9403.20.00
52 9004.90.90

3.Geleceğe Dönük Beklentiler:
Arjantin'de hükümetin 6 Nisan’da yayınlanan bir kararnameyle, 10 milyar ABD Doları tutarındaki yerel dış borcu yıl sonuna kadar erteleme kararı almasının ardından, “Standard&Poors” derecelendirme kuruluşu Arjantin’in notunu “tercihli temerrüd” olarak değiştirmiştir. 6 Nisan’da bir diğer derecelendirme kuruluşu “Fitch” de Arjantin’in notunu “kısıtlı temerrüd" olarak düzenlemiştir
Ülke ekonomik görünümünü olumsuz yönde etkileyen gelişmenin ihracatımıza dolaylı olarak olumsuz etki edebileceği değerlendirilmektedir.
İkili Ticari İlişkilerimize Etkileri
Arjantin Dış İlişkiler, Dış Ticaret ve Din Bakanlığı tarafından hastane ekipmanlarının (solunum cihazları ve test kitleri) tedarik edilebileceği üreten yabancı firmalar listesi yayımlanmaktadır.  Söz konusu listede firmalarımızın da yer almasının, ilgili ürünlerde ülkeye olan ihracatımız üzerinde olumlu etkilerinin olabileceği değerlendirilmektedir.(14.04.2020)
Arjantin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada,Arjantin'in üyesi olduğu MERCOSUR'un serbest ticaret anlaşması müzakerelerine bundan sonra katılmayacağı duyurulmuştur. Söz konusu açıklamada özetle, 24/4/2020 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen MERCOSUR Ulusal Koordinatörler toplantısında, Arjantin temsilcisinin, Covid-19 pandemisinin ekonomik ve sosyal sonuçları karşısında, Arjantin'in salgının etkilerini engellerken ayrıca, ülkedeki şirketlerin, istihdamın ve zor durumdaki ailelerin korunmasına yönelik politikalar yürüttüğünü, bunun Güney Kore, Singapur, Lübnan, Kanada ve Hindistan gibi ülkelerle devam eden serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin hızlandırılmasını savunan bazı üye ülkelerin aksine gerçekleştirildiğini, halihazırdaki uluslararası belirsizliğin ve ekonomik durumun bahse konu müzakerelerin durdurulması gereğine işaret ettiğini, öte yandan Arjantin Hükümeti'nin MERCOSUR'un  AB ve EFTA ile genel çerçevesi üzerinde mutabakata vardığı ticaret anlaşmalarına yönelik süreçlere katılmaya devam edeceğini ifade ettiği kaydedilmektedir. Ülke ekonomisini daha içe dönük şekilde yapılandırması beklenen söz konusu gelişmenin ihracatımıza olumsuz yönde etkilerinin bulunabileceği değerlendirilmekle birlikte, Arjantin pazarında rakibimiz konumunda bulunan ülkelerin ilave pazara giriş tavizleri elde edememesinin ülkeye olan ihracatımızın geliştirilmesine yönelik olarak olumlu sonuçlar doğurabileceği düşünülmektedir. (27.04.2020)
Kaynak: T.C. Buenos Aires Ticaret Müşavirliği