Covid-19 Gelismeleri

01 Eylül 2022
Şili Covid-19 Gelişmeleri

Şili’de Covid-19 kapsamında ülkeye girişlerde uygulanacak kural ve kısıtlamalarda değişikliğe gidilmiştir. Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre 14 Nisan 2022 tarihi itibariyle tüm ülke Uyarı Seviyesi 1 aşamasına geçecek olup bundan sonra uygulanacak kısıtlamalar Covid-19 ile ilişkili güncel durumun risk seviyesine bağlı olarak toplam 3 farklı uyarı seviyesi altında düzenlenen kurallar kapsamında ele alınacaktır.
Buna göre;

Uyarı Seviyesi 1: İnsan sağlığına etkisi ve karakteristik özellikleri bilinen ve kontrol edilebilen varyantların toplu yayılımı durumu,
Uyarı Seviyesi 2: Endişe verici yeni bir varyantın ortaya çıkması ile sağlık otoritelerince virüsün yayılımını önleme ve kontrol etme hazırlıklarına başlandığı, varyantın henüz ülke genelinde toplu yayılmadığı veya yeni yeni yayılmaya başladığı durum,
Uyarı Seviyesi 3: Sağlık sisteminin mevcut cevap verme kapasitesine rağmen Şili nüfusu üzerinde ciddi etkileri olabilecek, endişe verici ve hakkında henüz net bilgi sahibi olunamayan, toplum içinde yayılım gösterdiği bilinmeyen yeni bir varyantın ortaya çıkması durumu, olarak tanımlanmış olup her bir uyarı seviyesine özgü kural ve kısıtlamalar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
 
Uyarı Seviyesi 1 Uyarı Seviyesi 2 Uyarı Seviyesi 3

Ülkeye giriş öncesinde  c19.cl internetsitesinden Sağlık Pasaportunun (Declaracion Jurada) doldurulması zorunludur.

 

Oturum izni bulunmayan yabancıların Şili’de Pase de Movilidad-Mobility Pass belgesine erişim sağlayabilmeleri için ülke dışında yapılmış aşılarını mevacuno.gob.cl sistemi üzerinde isteğe bağlı olarak tanımlatabilmesi mümkün olup ülkeye giriş için aşı onayının alınmış olması zorunluluk teşkil etmeyecektir.

 

Son uçuştan en fazla 72 saat önce yaptırılan negatif PCR test sonucunun (2 yaşından küçükler muaf olmak üzere) ibraz edilmesi tavsiye edilmektedir.

 

Yolcular ülkeye girişte rastgele PCR testine tabi tutulacaktır.

 

Teyit edilen vakalar genel sağlık düzenlemelerine uygun olarak izole edilecektir.

 

Vakalar veya temaslılar için takip yapılacaktır.

 Ülkeye giriş öncesinde  c19.cl internet sitesinden Sağlık Pasaportunun (Declaracion Jurada) doldurulması zorunludur.


Oturum izni bulunmayan yabancıların ülkeye girmeden önce aşı şemasının tamamlanmış olması,

mevacuno.gob.cl adresi üzerinden aşılarının tanımlatılması ve sistem üzerinden verilen onayın (Pase Digital de Vacunacion de Chile) alınmış olması zorunludur.


Son uçuştan en fazla 72 saat önce yaptırılan negatif PCR test sonucunun (2 yaşından küçükler muaf olmak üzere) ibraz edilmesi zorunludur.
 

Tüm yolcular ülkeye girişte zorunlu olarak PCR testine tabi tutulacaktır.
 

Teyit edilen vakalar bir sağlık kuruluşunda, yakın temaslılar ise evlerinde veya gerekli görülen durumlarda sağlık kuruluşunda karantinada kalacaktır.

 
 

Ülkeye giriş öncesinde  c19.cl internet sitesinden Sağlık Pasaportunun (Declaracion Jurada) doldurulması zorunludur.

Oturum izni bulunmayan yabancıların ülkeye girmeden önce aşı şemasının tamamlanmış olması,

mevacuno.gob.cl adresi üzerinden aşılarının tanımlatılması ve sistem üzerinden verilen onayın (Pase Digital de Vacunacion de Chile) alınmış olması zorunludur.

Son uçuştan en fazla 72 saat önce yaptırılan negatif PCR test sonucunun (2 yaşından küçükler muaf olmak üzere) ibraz edilmesi zorunludur.

Tüm yolcular ülkeye girişte zorunlu olarak PCR testine tabi tutulacaktır.

Tüm yolcular (teşhisli veya teşhissiz) bir sağlık kuruluşunda karantinada kalacaktır.

  
 
Bu bağlamda, 14 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Şili’ye iş seyahati, turistik vb. nedenlerle giriş yapmak isteyen ve Şili’de oturum izni bulunmayan yabancılar Uyarı Seviyesi 1 aşamasında talep edilen kural ve kısıtlamalara tabi olacaktır. Aşılı olunması ve aşı onayının alınmış olması ülkeye girişte bu aşamada bir zorunluluk teşkil etmeyecek olup ülke içerisinde bazı alanlara giriş öncesinde talep edilen Pase de Movilidad-Mobility Pass ulusal aşı sertifikasına sahip olmak için söz konusu onayın ülkeye giriş öncesinde yaptırılmış olması faydalı olacaktır. Sistemde yaşanan yoğunluğa bağlı olarak söz konusu onayın verilmesi 30 günü bulabildiğinden mevacuno.gob.cl adresi üzerinde gerçekleştirilecek kayıt işleminin mümkün olduğunca erken yapılması, sisteme yüklenmesi talep edilen kimlik belgelerine ait fotoğrafların net, okunaklı ve parlamayacak şekilde yüklenmesine dikkat edilmesi, ülkeye geliş amacının mümkünse İspanyolca olarak net bir şekilde ifade edilmesi önem arz etmektedir.
Son olarak, Şili’de 14 Nisan 2022 tarihi itibariyle, düşük risk seviyesindeki yerleşim yerlerinde (Bkz: https://www.gob.cl/pasoapaso/#comunas) 1 metreden fazla mesafenin korunabildiği açık alanlarda maske takılması zorunluluğu kaldırılmıştır.
Ayrıca Bkz:
https://www.minsal.cl/plan-fronteras-protegidas/
https://www.minsal.cl/plan-seguimos-cuidandonos-paso-a-paso/ (22 Ağustos 2022)
 

 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, oturum izni bulunmayan yabancıların Şili’ye yapacakları turistik, iş vb. amaçlı seyahatlerinde yerine getirmeleri gerekenCovid-19 tedbirlerinde değişiklik yapılarak hafifletildiği bildirilmiştir. Bu doğrultuda;
- Başka bir ülkede Covid aşılarını yaptırmış olan yolcular söz konusu ülkeden temin ettikleri aşı sertifikalarını Şili’ye seyahat etmek için kullanabileceklerdir. Başka bir ülkede yaptırılan aşıların ayrıca Şili makamlarına onaylatılmasına gerek bulunmamaktadır.
-Covid aşılarını yaptırmamış yolcular Şili’ye seyahatlerinden en fazla 48 saat önce yaptırılmış negatif PCR test sonucu ibraz etmek zorundadır.
-Havalimanında rastgele seçilen yolculara PCR testi taraması yapılabilecektir.
-Seyahat öncesinde c19.cl websitesinden sağlık deklarasyonu formu doldurulması uygulamasına da son verilmektedir. (31 Ağustos 2022)

 
 
 


 
Kaynak: Santiago Ticaret Müşavirliği