Dış Ticaret

31 Ağustos 2018

İhracat
 

Endonezya’nın İhracatında Başlıca Ürünler (Bin ABD$)

GTİP

ÜRÜNLER

2015

2016

2017

 

TOPLAM

150.366.281

144.489.796

168.810.043

1511

Palm yağı ve fraksiyonları-rafine edilmiş veya edilmemiş

15.385.275

14.365.422

18.513.121

2701

Kömür, briket ve benzeri katı yakıtlar

14.717.265

12.898.710

17.867.695

2711

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

10.340.778

7.036.767

8.861.024

2709

Ham petrol yağları ve diğer bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

6.479.432

5.196.717

5.237.639

4001

Doğal kauçuk, balata

3.701.478

3.372.319

5.105.305

2603

Bakır cevherleri ve konsantreleri

3.277.158

3.481.557

3.439.604

8703

Binek otomobilleri

2.430.597

2.565.831

3.096.483

1513

Hindistan cevizi, palm çekirdeği veya babassu yağları

2.378.262

2.726.686

3.028.314

3823

Sınai monokarboksilik yağ asitleri

1.835.160

2.328.243

2.990.623

7113

Mücevherci eşyaları

3.287.913

4.078.828

2.638.665

2702

Linyit

1.281.696

1.613.044

2.594.188

6403

Dış tabanı kauçuktan yüzü deriden ayakkabılar

2.303.478

2.260.270

2.551.716

4703

Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru

1.725.447

1.560.591

2.285.804

8708

Motorlu taşıtlar yedek parçaları

1.834.442

1.981.046

2.053.116

4802

Sıvanmamış kağıt ve karton

1.792.984

1.794.183

2.031.924

7108

Altın

1.377.388

1.373.479

1.895.248

4412

Kontrplaklar, ahşap kaplamalı levhalar

2.345.947

2.211.610

1.694.446

0306

İnsanların yemesine elverişli balık unları, kaba unları ve peletleri

1.356.323

1.464.399

1.689.721

6404

Dış tabanı kauçuktan yüzü dokumaya elverişli maddeden ayakkabılar

1.474.816

1.707.374

1.665.366

8443

Baskı makineleri

1.531.099

1.358.025

1.607.610

Kaynak: ITC Trademap

 

 

İthalat

 

Endonezya’nın İthalatında Başlıca Ürünler (Bin ABD$)

GTİP

ÜRÜNLER

2015

2016

2017

 

TOPLAM

142.694.802

135.652.800

157.388.168

2710

Petrol yağları ve diğer bitümenli minerallerden elde edilen yağlar-ham olmayan

14.008.541

9.940.940

14.980.027

2709

Ham petrol yağları ve diğer bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

8.063.264

6.730.493

8.231.695

8517

Telefon setleri

4.315.535

4.185.387

4.438.799

1001

Buğday ve mahlut

2.082.768

2.408.210

3.627.763

2711

Petrol gazları

2.012.952

1.668.942

2.896.770

8708

Motorlu taşıtlar yedek parçaları

2.456.675

2.593.543

2.891.863

1701

Kamış veya pancar şekeri

1.256.038

2.090.125

2.349.018

7207

Demir çelik yarı nihai ürünler

1.469.546

1.534.132

1.994.904

2304

Soya fasulyesi yağı ekstraksiyonundan kalan küspe

1.814.026

1.573.862

1.840.724

8471

Otomatik veri işleme makinaları

1.911.012

1.642.270

1.825.537

3901

Etilen polimer

1.410.947

1.321.394

1.416.677

8542

Elektronik entegre devreler

1.453.234

1.481.733

1.411.636

3902

Propilen polimerler

1.200.721

1.234.291

1.343.015

1201

Soya fasulyesi

1.034.367

959.041

1.284.606

5201

Pamuk karde edilmemiş

1.087.557

1.087.200

1.268.050

2902

Hidrokarbonlar

1.053.986

700.694

1.122.004

8443

Baskı makineleri

1.086.647

1.024.136

1.065.880

7225

Düz haddelenmiş demir çelik ürünleri

405.158

510.348

1.052.257

8703

Yolcu taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

1.165.033

1.190.180

1.046.665

8429

Dozer, greyder, kazıcılar

482.215

435.648

1.035.332

Kaynak: ITC Trademap

 

Endonezya’nın İhracat Yaptığı Önemli Ülkeler (Bin dolar)

ÜLKELER

2015

2016

2017

TOPLAM

150.366.281

144.489.796

168.810.043

Çin

15.046.434

16.785.585

23.049.296

ABD

16.268.488

16.171.284

17.810.480

Japonya

18.020.877

16.101.545

17.790.812

Hindistan

11.731.001

10.093.804

14.083.573

Singapur

12.632.634

11.246.432

12.767.193

Malezya

7.630.889

7.112.008

8.467.527

Kore Cum.

7.664.446

7.007.624

8.186.977

Filipinler

3.921.677

5.270.873

6.627.222

Tayland

5.507.253

5.392.399

6.462.142

Tayvan

5.043.822

3.652.644

4.218.604

Hollanda

3.442.166

3.254.916

4.038.084

Vietnam

2.740.179

3.045.496

3.587.475

Almanya

2.664.157

2.638.680

2.669.462

Avustralya

3.702.296

3.199.006

2.509.185

Pakistan

1.989.563

2.018.233

2.398.093

Hong Kong,

2.067.293

2.144.834

2.397.924

İspanya

1.481.288

1.579.275

2.011.926

İtalya

1.873.114

1.572.184

1.937.884

ABD

1.926.403

1.612.106

1.630.063

Bangladeş

1.340.794

1.266.688

1.596.615

Kaynak: ITC Trademap

 

Endonezya’nın İthalat Yaptığı Başlıca Ülkeler (Bin dolar)

ÜLKELER

2015

2016

2017

TOPLAM

142.694.802

135.652.800

157.388.168

Çin

29.411.071

30.800.449

34.520.725

Singapur

18.022.559

14.548.299

16.992.133

Japonya

13.263.523

12.984.774

14.133.608

Malezya

8.530.668

7.200.944

9.058.605

Tayland

8.083.368

8.666.933

9.035.564

ABD

7.616.761

7.319.184

8.216.317

Kore

8.427.206

6.674.577

7.874.212

Avustralya

4.815.795

5.260.855

7.056.510

Hindistan

2.741.418

2.872.737

3.965.350

S. Arabistan

3.421.632

2.725.033

3.512.905

Almanya

3.471.691

3.159.486

3.271.891

Vietnam

3.161.531

3.228.402

3.075.870

tayvan

3.172.095

2.889.874

3.059.852

BAE

1.356.099

1.316.223

2.189.382

Brezilya

2.425.427

2.402.380

2.178.930

Kanada

1.609.252

1.383.030

1.860.780

Hong Kong

1.817.367

1.773.784

1.701.333

Rusya

992.640

850.613

1.628.917

Nijerya

1.288.156

1.287.967

1.585.007

Fransa

1.337.703

1.362.378

1.497.876

Kaynak: ITC Trademap

 

 

ASEAN Ülkelerinin dış ticarette birbirlerine uyguladıkları genel preferans sistemi bu ülkeler arasındaki ticareti artıran bir unsurdur. Endonezya ASEAN ülkelerine 3.Ülkelere göre daha avantajlı gümrük vergisi uygulamaktadır.