Genel Bilgiler

31 Ağustos 2018

Coğrafi Konum


Güneydoğu Asya ile Avustralya anakaraları arasında uzanan bir adalar grubu devleti olan Endonezya’nın karasuları toplam yüzölçümünün yaklaşık olarak dört katı kadardır. Kuzeyde Malezya, doğuda Papua Yeni Gine ile komşu olup, batısında ve güneyinde Hint Okyanusu bulunmaktadır. 17 bin kadar adasıyla Endonezya pek çok önemli ticari ve stratejik su yollarını kontrol etmektedir. En büyük adaları Java, Sumatra, Bali, Kalimantan (Borneo), Sulawesi ve Papua (İrian Jaya)’dır. Endonezya topraklarının yarısından fazlası ormanlık olup, önemli bir bölümü de dağlık ve volkaniktir.

 

Siyasi ve İdari Yapı

 

Endonezya’da devlet ve hükümet başkanlığı Cumhurbaşkanlığı makamında toplanmıştır.Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanlığı ve Hükümet Başkanlığı görevlerini yürütmekte olup, ayrıca Başbakan yoktur. Bakanlar, doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanır veya azledilirler.

 

Endonezya başkanı Jokowi'nin gündeminde altyapı ve imalat yatırımlarını güçlendirme bulunmaktadır.

 

Nüfus ve İşgücü Yapısı

 

Endonezya dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesidir. Nüfus 2016 yılında 261 milyon dolayındadır.

 

Ortalama yaş 2016 yılında 28.6 yıldır. Doğurganlık oranı kadın başına 2.4 doğumdur.  2030 yılında doğurganlık oranının düşse de yenileme seviyesi olan 2.1'de tutunacağı öngörülmektedir.

 

Doğurganlık düşerken nüfusun yaşlanacağı da öngörülmektedir. 2016 yılında 65 yaş üstü nüfus toplam nüfusun %5.3'ünü oluşturmuştur. 2030'a kadar oranın %8.4'e ulaşacağı tahmin edilmektedir