Genel Ekonomik Durum

31 Ağustos 2018

Temel Sosyal Göstergeler

Resmi Adı

Endonezya Cumhuriyeti

Nüfus

255 milyon (IMF 2015)

Yüzölçümü

1 904 443 km2

Dinler

İslamiyet (%88), Hıristiyanlık (%8), Hinduizm (%2), Budizm (%1), Diğer (%1)

Diller

Bahasa Endonezya dili ve 250 civarındaki diğer yerel diller

Başkent

Cakarta

Para Birimi

Rupiah 13,548Rp = 1$ (2017)

Başlıca şehirleri

Cakarta (9,608), Medan (2,098), Bandung (3,179), Semarang (1,556), Surabaya (2,765), Palembang (1,445)

Kaynak:E.I.U

 

Temel Ekonomik Göstergeler

 

2013a

2014a

2015a

2016a

2017b

2018c

GSYİH (milyar dolar, cari fiyatlarla)

912

891

861

932

1.015

1.085

Reel Büyüme Oranı (%)

5.6

5

4.9

5.0

5.1

5.3

Özel Tüketim (% reel değişiklik)

5.5

5.3

4.8

5.0

5.1

5.3

Enflasyon Oranı (%, TÜFE)

8.1

8.3

3.3

3.1

3.7a

4.4

İşsizlik oranı (%)

6.2

5.9

6.2

5.6

5.5

5.5

Bütçe açığı (% GSYİH)

-2.2

-2.1

-2.6

-2.5

-2.7

-2.5

Kamu borcu (%GSYİH)

22.8

25.8

29.4

31.5

33.3

34.5

İhracat (milyar dolar)

182

175

149

144

168

198

İthalat (milyar dolar)

176

168

135

129

150

186

Cari İşlem dengesi/GSYİH (%)

-3.1

-3.0

-2.0

-1.8

-1.7

-1.9

a: Gerçekleşen  b: EIU tahmini c: EIU öngörüsü

 

Ekonomik Yapı

Endonezya’nın 2017 yılı GSYH’si yaklaşık 1.015 milyar dolar değerindedir. (IMF World Economic Outlook Database April 2018)

 

2017 yılı itibariyle dünyanın 16. büyük ekonomisidir.  (IMF),

 

2017 yılı kişi başına düşen geliri (3.875 dolar) ile Endonezya 193 ülke arasında 118. Sıradadır. (IMF)

 

2017 yılında % 5 oranında büyüyen ekonominin 2018 yılında %5.3 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. (IMF)

 

Ülkenin güçlü yönleri  arasında genç ve kalabalık nüfus, zengin doğal kaynaklar, disiplinli mali politikalar, düşük kamu borcu, küresel finansal krize dirençli bankacılık sistemi, istikrarlı uluslararası ilişkiler faktörleri sıralanmaktadır. (Euler Hermes Economic Research Country Report)

 

Ülkenin zayıf yönleri arasında ise döviz kuru dalgalanmalarına ve dış şoklara karşı kırılganlığı, Malezya ve Tayland gibi bölge ülkeleriyle karşılaştırıldığında altyapısının eksikliği, emtia ihracatına özellikle Çin’e olan aşırı ihracat bağımlılığı ve yüksek derecede gelir dağılımı eşitsizliği faktörleri sıralanmaktadır. (Euler Hermes Economic Research Country Report)

 

Ülkenin kısa vadeli risk seviyesi 1 olup, düşük derecede risk seviyesine karşı gelmektedir. (1:en düşük, 4:en yüksek- Euler Hermes Economic Research, 1st quarter 2018-Country Risk Outlook)

 

Orta vadeli ülke notu ise B olarak ifade edilmektedir. (AA:en düşük D:en yüksek-Euler Hermes Economic Research)

 

İşgücünün %32'si tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Endonezya dünyanın 3. büyük pirinç üreticisidir. Ayrıca, önemli miktarda palm yağı üretimi de yapılmaktadır. 7.7 milyon hektardan fazla işlenmeyen toprak mevcuttur. Bununla beraber düşük verimlilik sözkonusudur.

 

Endonezya dünyanın en büyük Hindistan cevizi üreticisi, ikinci en büyük palmiye yağı üreticisi, üçüncü en büyük kakao, dördüncü en büyük kahve, beşinci en büyük tütün ve çay üreticisidir.

 

İmalat sektörü gayrisafi yurtiçi hasılanın %23.4ünü oluşturmaktadır. İşgücünün %13'ü imalat sektöründe istihdam edilmektedir. Yabancı yatırımcılar son yıllarda birkaç milyar dolarlık petrol rafinerisi ve büyük bir çelik fabrikası inşa etmiştir.

 

Otomobil imalatçıları yine son yıllarda önemli yatırımlar gerçekleştirmiştir. Bununla beraber, Ford ve GM 2016 yılında ülkedeki faaliyetlerini sonlandıracaklarını ifade etmişlerdir. (EUROMONITOR)

 

Madencilik üretiminin uzun vadede gelişeceği öngörülmektedir. Dünya nikel üretimin %20'si, alüminyum üretimin %10'u Endonezya'ya aittir.

 

 

Ekonomik Performans

 

2017 yılında % 5 oranında büyüyen ekonominin 2018 yılında %5.3 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. (IMF)

 

2017-21 döneminde ekonominin ortalama %5 oranında büyüyeceği öngörülmektedir. Büyümenin özellikle özel tüketim tarafından destekleneceği tahmin edilmektedir.

 

IMF tahminlerine göre Endonezya'nın 2030 yılına kadar dünyanın beşinci büyük ekonomisi olacağı tahmin edilmektedir. Özel tüketim harcamaları 2016 yılında %5 oranında büyümüştür. 2017 yılında %5.1'lik büyüme beklenmektedir.

 

Kamu açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı 2016 yılında %2.5 olmuştur. Oranın 2017 yılında %2.8’e yükseleceği beklenmektedir.

 

Cari işlem açığı 2017 yılında gayrisafi yurtiçi hasılanın %1.7’si oranında gerçekleşmiştir. 2018 yılında aynı oranın %1.9’a yükseleceği öngörülmektedir. (IMF)