Covid-19 Gelişmeleri

23 Haziran 2021

Pandemi'nin Houston Ekonomisine Olumsuz Etkilerine Dair Rapor Yayınlanmıştır.

Greater Houston Partnership tarafından yayımlanan bir rapora göre, Houston ekonomisi 2020 yılında pandemi ve petrol fiyatlarındaki azalma sebebiyle olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. Houston’da toplam ticaret hacmi 2019 yılında 237 milyar Dolar düzeyinde iken %17 azalarak 197 milyon Dolar olmuştur. Covid-19 pandemisinin ekonomiyi en şiddetli şekilde etkilediği  2020 yılı Mart Nisan ve Mayıs aylarında Port of Houston’daki tonaj, bir önceki yılın aynı dönemine göre  %6.7 oranında azalmıştır. Tonajdaki bu azalmanın doğrudan doğruya ham petrol ve rafine petrol ticaretindeki azalmadan kaynaklandığı raporda ifade edilmektedir. Petrol ve rafine petrol ihracatındaki bu azalma, dünya genelindeki petrol talebindeki düşme ile aynı zamana denk gelmiştir. Günlük petrol tüketimi, Aralık 2019’daki zirve rakamı olan günlü 102 milyon varilden, 2020 yılında taban yaparak günlük 80 milyon varile gerilemiştir.
 
Houston’un ihracatı pandemi sürecinde %18,3 azalma göstermiştir. Houston, ekonomisi temel olarak petrol ve doğalgaza dayalı bir büyükşehir olarak pandemiden, diğer büyükşehirlere göre daha fazla etkilenmiş olarak raporda değerlendirilmektedir. Houston bölgesi ekonomisinin %17’den fazlası bu alanda faaliyet göstermektedir.
 
ABD'nin en büyük 4. şehri olan Houston şehrinin pandemiden etkilendiği gözlenmektedir. Bu durum Houston merkezli firmalarla iş yapmakta olan iş insanlarımızı da doğrudan etkilemekle beraber, 2021 yılı başından bu yana aşılamanın yaygınlaşmasıyla birlikte pandeminin ekonomi üzerindeki etkilerinin de azalacağı tahmin edilmektedir.

Kaynak: T.C. Houston Ticaret Ataşeliği
 
Şikago, Illinois 11 Haziran 2021'de tamamen yeniden açılıyor.

Şikago Ticaret Ataşeliğimizce bildirilen, Illinois Eyaleti ve çevre Eyaletlerde Covid-19 salgınında yaşanan gelişmelere dair güncel durum aşağıda sunulmaktadır:
 
Genel Görünüm:
Görev çevremizdeki eyaletlerin vaka sayıları ve pozitiflik oranları bazı eyaletlerde pandeminin başlangıcından bu yana en düşük seviyelerine ulaşmıştır. Eyaletlerin ekonomilerini tamamıyla yeniden açma yolunda son dönemde gösterdikleri kaydedeğer ilerleme aşılanmanın giderek yaygınlaşmasının da etkisiyle sürmektedir.
 
11 Haziran'da ekonomisini tamamıyla yeniden açacak olan Illinois eyaletinin 7 günlük pozitiflik oranı geçtiğimiz yıl pandeminin başlangıcından bu yana tespit edilen en düşük seviyesine (%1.5) ulaşmıştır. Ayrıca, 3 Haziran itibarıyla eyalet hastanelerinde Covid-19 sebebiyle tedavi altında bulunanların sayısı ilk kez 1.000 kişinin altına (997) düşmüştür.
 
Şikago'da 2 Haziran gününün pozitiflik oranı %2 olarak kayıtlara geçmiştir. Bu, pandeminin başlangıcından bu yana tespit edilen en düşük orandır. Şikago Belediye Başkanı, şehrin, eyaletin geri kalanıyla birlikte 11 Haziran'da tamamıyla yeniden açılacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştur.
 
Aşılama :
Görev bölgemizdeki 13 eyalette nüfusun ortalama %41'i tamamen aşılanmış durumdadır.

Kaynak: T.C. Şikago Ticaret Ataşeliği

Illinois ve Çevre Eyaletlerde COVID-19 Salgını İle İlgili Güncel Gelişmeler

Şikago Ticaret Ataşeliğimizce bildirilen, Illinois Eyaleti ve çevre Eyaletlerde Covid-19 salgınında yaşanan gelişmelere dair güncel durum aşağıda sunulmaktadır:
 
1.Genel Görünüm:
Görev çevremizde yer alan eyaletlerin vaka sayılarında Mart ayının ikinci yarısında başlayan endişe verici artış son iki haftadan bu yana bazı eyaletlerde ivme kaybetmektedir. Vaka sayıları ve pozitiflik oranlarında son haftalarda meydana gelen bu olumlu gelişme karşısında eyaletlerden bazıları ekonomilerini tamamıyla yeniden açmak üzere önümüzdeki yaz aylarını hedeflediklerini duyurmuşlardır.
 
Diğer yandan, üçüncü dalganın etkilerinin endişe verici seviyelerde hissedilmeye devam edildiği bazı eyaletlerde pozitiflik oranları halen istenen seviyelere düşmemiştir. Mart ayının ikinci yarısı itibarıyla pozitiflik oranında ciddi artışlar meydana gelen Michigan Eyaleti, halen nüfusuna oranla en fazla yeni vakanın tespit edildiği eyalet konumundadır. Bununla birlikte, pozitiflik oranı (son 7 gün: %11) ve salgın sebebiyle tedavi altına alınan hastaların sayısında düşüşler meydana gelmeye başlamıştır. Eyalet Valisi Gretchen Whitmer, "günlük vaka sayısı ve pozitiflik oranının halen arzu edilen seviyelerde olmamasına rağmen doğru yönde ilerlenildiği"ni ifade etmiştir.
 
Geçtiğimiz Mart ayında başlayan üçüncü dalga sebebiyle yeniden açılış planı bir süreliğine askıya alınan Illinois Eyaleti'nde, Vali Pritzker, 14 Mayıs itibarıyla kısıtlamaların bir kademe daha gevşetilerek yeniden açılış planının "köprü aşama"sına (bridge phase) geçileceğini; 11 Haziran'da ise eyalet ekonomisinin tamamen yeniden açılmasının öngörüldüğünü duyurmuştur.
 
Şikago Belediye Başkanı da şehir ekonomisini 4 Temmuz itibarıyla tamamen yeniden açmayı hedeflediklerini belirtmiştir.
 
Aşılama :
Görev bölgemizdeki eyaletlerde nüfusun ortalama %34'ü aşılanmış durumdadır.
Eyaletler : Dağıtılan doz miktarı : Tatbik edilen doz miktarı : Aşıları tamamlanan kişilerin eyalet nüfusuna oranı :
Illinois 12.078.725 9.546.833 %33
Indiana 5.642.020 4.311.755 %28
Iowa 2.878.415 2.473.624 %36
Kansas 2.775.555 2.070.420 %33
Kentucky 4.031.725 3.213.684 %33
Michigan 9.903.340 7.373.940 %34
Minnesota 5..257.750 4.535.336 %36
Missouri 5.388.885 4.118.674 %29
Nebraska 1.817.950 1.470.513 %35
Ohio 10.793.175 8.622.766 %34
Wisconsin 5.462.795 4.786.435 %37
Güney Dakota 904.995 716.196 %38
Kuzey Dakota 649.500 569.428 %33
 
Vaka ve Can Kaybı Sayıları, Pozitiflik Oranları:
Eyaletler : Vaka sayısı (son bir haftada meydana gelen artışlarla birlikte) : Can kaybı sayısı (son bir haftada meydana gelen artışlarla birlikte) : Pozitiflik oranı :
Illinois 1.348.176 (+22.450) 22.136 (+278) %3.3 (son 7 gün)
Indiana 726.600 (+10.294) 12.966 (+83) %5 (son 7 gün)
Iowa 396.674 (+3.746) 5.980 (+50) %3.9 (son 7 gün)
Kansas 310.115 (+2.250) 4.999 (+29) %4.1
Kentucky 446.929 (+5.763) 5.413 (+124) %3.5
Michigan 854.536 (+28.692) 17.939 (+615) %11 (son 7 gün)
Minnesota 584.227 (+13.709) 7.204 (+113) %6 (son 7 gün)
Missouri 604.140 (+6.206) 9.319 (+137) %5.1 (son 7 gün)
Nebraska 221.720 (+2.630) 2.372 (+130) %5
Ohio 1.080.121 (+12.859) 19.344 (+156) %3.8 (son 7 gün)
Wisconsin 601.603 (+5.739) 6.877 (+104) %3.3 (son 7 gün)
Güney Dakota 108.075 (+733) 1.977 (+16) %6.1 (son 1 gün)
Kuzey Dakota 108.218 (+1.220) 1.499 (+13) %3 (son 1 gün)

Kaynak: T.C. Şikago Ticaret Ataşeliği

1,9 Trilyon Dolarlık Kovid-19 Yardım Paketi

ABD Temsilciler Meclisinde 10 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen oturumda Kovid-19 Ekonomik Yardım Paketi (Amerikan Kurtarma Planı Yasası) 211'e karşı 220 oyla kabul edilmiştir. Başkan Biden 11 Mart Perşembe günü yardım paketini imzalamıştır.
 
Bahsi geçen yardım paketiyle birlikte yılda 75 bin doların altı gelire sahip bireylere 1.400 dolarlık, yılda 150 bin doların altı gelire sahip çiftlere ise toplamda 2.800 dolarlık doğrudan nakit yardımı sağlanacağı, daha önce 400 dolar olan işsizlik yardımlarının 300 dolara indirileceği fakat 6 Eylül’e kadar uzatılacağı bilgisi verilmektedir.
Pakette yer alan diğer bazı yardımlar ise şu şekilde sıralanmaktadır:

 • 6 yaşın altı çocuk sahibi olan hanelerin vergi indirimi 3.600 dolar, 6-17 yaş cocuk sahibi olanlara ise 3.000 dolar vergi indirimi,
 • Aşı dağıtımı için 14 milyar dolar,
 • Kovid-19 testi ve kişisel koruyucu ekipmanlar için 49 milyar dolar,
 • Eyaletler, şehirler ve ABD’ye bağlı bölgeler için 350 milyar dolar,
 • Kira yardımı ve evsizlere yardım için 20 milyar doları aşkın yardım,
 • Konut kredilerine yardım için 10 milyar dolar,
 • K-12 okullarının yeniden açılmasına yardımcı olmak için 130 milyar dolar (bu paranın havalandırma sistemlerini iyileştirmek, sınıf boyutlarını küçültmek,             kişisel koruyucu ekipmanları satın almak ve sosyal mesafeyi uygulamak için de kullanılacağı bilgisi verilmiştir.),
 • Yüksek öğretim kurumlarına 40 milyar dolar yardım,
 • Düşük gelirli çocuklara ve ailelere okul öncesi eğitimi ve sağlık ve beslenme hizmetleri için 1 milyar dolar,
 • FEMA Acil Gıda ve Kalacak yer program için 510 milyon dolar,
 • Yerel yönetimlerin önemli alt yapı hizmetlerini sürdürebilmeleri için 10 milyar dolar,
 • Amtrak yardım fonunun 200 milyon dolara çıkarılması,
 • Okul sonrası programlar için 1.25 milyar dolar,
 • Eğitim teknolojisi için 3 milyar dolar,
 • Kırsal kesimde sağlık hizmeti sağlayıcılarına yardımcı olmak için 8.5 milyar dolar.

Kaynak: T.C. Vaşington Ticaret Müşavirliği

Teksas Valisinin Koronavirüs Önlemlerinin Kaldırılmasına Dair Duyurusu

Teksas Valisi Greg Abbott, 2 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, 10 Mart 2020 tarihi itibariyle Teksas’ta koronavirüs sebebiyle konulmuş olan kısıtlamaların kaldırılmış olduğunu duyurmuştur. Bu kapsamda iş yerlerinin bütünüyle açılması serbest bırakılmış, ayrıca kapalı yerlerde maske takılması zorunluluğu da kaldırılmıştır. Vali Abbott, Teksas halkının, diğer başka tüm hastalıklara karşı alması gereken tedbirleri Koronavirüs için de almaya devam etmesi gerektiğini, ancak bundan sonra şekilde koronavirüs tedbirlerine uyulmaması sebebiyle hiçbir işletmeye yaptırım uygulanmayacağını ifade etmiştir. Vali Abbott, aşılama konusunda Teksas’ın başarılı bir süreç yönetmekte olduğunu, halihazırda 3 çeşit aşının onaylanmış olduğunu ve Teksas’ta bu aşıların uygulanmaya başlandığını belirtmiştir.
 
Teksas’ta halihazırda toplam 2.292.097 koronavirüs vakası tespit edilmiş durumdadır. 1 Mart 2021 tarihi itibariyle yeni vaka sayısı 1.637 günlük ölüm sayısı 59 düzeyindedir. Bugüne kadar toplam 75.541 kişi Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Ölüm oranlarında son dönemlerde bir azalma olduğu dikkat çekmektedir. Teksas Sağlık Birimi’nin resmî açıklamalarına göre 13 Ocak 2021 tarihinde 366 kişinin hayatını kaybetmesi ile zirveyi görmüş olan ölüm sayıları bu tarihten itibaren kademeli olarak düşmeye başlamıştır. 11 Aralık 2020 tarihinden itibaren ABD genelinde başlayan aşılama çerçevesinde Teksas'ta da hastane yatış oranları ile ölüm sayılarında azalma görülmektedir. Testlerin pozitif çıkma oranlarında da gözle görülür bir azalma olduğu dikkat çekmektedir. Bu kapsamda, 7 günlük ortalamalarda Temmuz ayında görülen %25’lik pozitif çıkma oranı, 1 Mart itibariyle %2,85’e gerilemiştir. 
 
Aşılama konusunda da Teksas’ta çalışmalar devam etmekte olup günlük aşılanan insan sayısı 219 bine ulaşmış durumdadır. Halihazırda toplam aşılanan kişi sayısı 5.462.002’dir. Teksas nüfusunun %13,4’ü (3.574.983) en az 1 doz aşı almış durumdadır. İki doz aşı alanların sayısı 1.887.045 olup nüfusun %7,13’üne tekabül etmektedir.
 
Teksas’taki hastanelerde mevcut 66.308 yatak kapasitesi bulunmakta olup, 11.986’sı boş durumdadır. Hazır bulunan 1.047 yoğun bakım ünitesi olduğu ve 7.743 ventilasyon ünitesinin de müsait durumda olduğu belirtilmektedir. Salgının başından bu yana en fazla hasta yatışı 11 Kasım 2020’de görülmüş olup, 14.218 hasta tespit edilmiştir. 1 Mart 2021 tarihinde Koronavirüs sebebiyle hastanede yatan hasta sayısı 5.611’dir. Koronavirüs hastaları, mevcut yoğun bakım ünitelerinin %15’ini işgal etmekte olup, halihazırda yoğun bakım ünitelerinin toplam doluluk oranı %63’tür.
 
Teksas genelinde Mayıs ayına kadar tüm nüfusun aşılanmasının tamamlanabileceği resmi makamlarca ifade edilmektedir.

Kaynak: T.C. Houston Ticaret Ataşeliği

Teksas'ta Elverişsiz Hava Koşulları Hayatı Olumsuz Etkilemektedir

Teksas’ta geçtiğimiz haftasonunda başlayan olağanüstü hava koşulları hayatın akışını olumsuz yönde etkilemektedir. Houston, Dallas gibi büyük şehirlerde dahi elektrik, doğalgaz ve su kesintileri yaşanmakta olup, internet ve telefon hizmetlerinde de 14 Şubat 2021 tarihinden başlamak üzere ciddi kesintiler yapılmaktadır. Teksas genelinde 2,5 milyona yakın hanede 36 saatten fazla süre elektrik kesintisi yaşanmış olduğu yetkililer tarafından açıklanmıştır. Vali Greg Abbott, elektrik üreticisi firmaların bir kısmının üretim tesislerinde donma yaşandığını, bunun doğalgaz, kömür ve rüzgar santrali işletmelerinde de görüldüğünü, Teksas Ulusal Muhafızları ile askeri birimlerin enerji kesintisi yaşanan bölgelerde halka destek sağlamak için hazırlık yapmış olduğunu ifade etmiştir.
 
ABD’nin Orta Güneyinde yer alan Teksas eyaleti genel olarak sıcak ve ılıman bir iklime sahip olup, eyaletteki şehirlerin altyapısının da bu koşullara göre tasarlanmış olduğu bilinmektedir. Öte yandan, 2021 yılı kış mevsimi, “Buzul Dalgası” olarak isimlendirilen hava akımının etkisiyle Teksas’ın alışık olmadığı bir şekilde sert ve soğuk seyretmektedir. Bu kapsamda kar yağışı çok nadiren görülen Houston, Galveston gibi Teksas’ın güney şehirlerinde 14 Şubat gecesi şiddetli kar fırtınası yaşanmış, yollar ulaşım için güvensiz hale gelmiştir. Nitekim Dallas şehrinde 100’den fazla aracın karıştığı büyük bir kaza yaşanmış ve en az 5 kişinin öldüğü ifade edilmiştir. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmekte olup, 14-16 Şubat tarihleri arasında -8 ile -10 C arasında seyreden ortalama yaşanmıştır. Halihazırda yerel birimler şiddetli don, kar fırtınası ve ölümcül soğuklara ilişkin duyurular yapmaktadır. Houston ve bir çok şehirde eğitime hava koşulları sebebiyle ara verilmiş olup, enerji tüketiminin minimum düzeyde tutulabilmesini teminen uzaktan eğitime de ara verilmiş durumdadır. 
 
Öte yandan, elverişsiz hava koşullarından kaynaklı elektrik kesintisinin COVID-19 aşı ve test çalışmalarını aksattığı da basında bildirilmektedir. Rice Üniversitesinde depolanan aşıların bozulma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu da gelen haberler arasındadır.
 
Hava koşulları sebebiyle eyalette ekonomik faaliyetler ciddi şekilde aksamakta olup, ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları ve firmalar tarafından düzenlenmekte olan toplantı ve online etkinlikler de ertelenmektedir.
 
Hava koşulları sebebiyle eyalette ekonomik faaliyetler ciddi şekilde aksamakta olup, toplantı ve online etkinlikler de ertelenmektedir.

Kaynak: T.C. Houston Ticaret Ataşeliği

Pandemi Sürecinde New York'un Şirketlere Yönelik Yeni Destekleri
 
COVID-19 salgınından dolayı kapanan ve sonra yeniden açılan NY Eyaleti'nin küçük işletmeleri, kar amacı gütmeyen kuruluşları ve küçük ev sahiplerini desteklemeyi amaçlayan yeni bir ekonomik kurtarma kredisi programı hayata geçirilmiştir.
 
New York Vadeli Kredi Fonu NYVKF adı verilen program, eyaletin 20 veya daha az tam zamanlı çalışanı olan küçük işletmelerini (tüm işletmelerin % 90'ı), kar amacı gütmeyen kuruluşları ve kira geliri kaybı yaşayan küçük konut sahiplerini hedeflemektedir.
 
NYVKF, küçük işletmelerin, kar amacı gütmeyen kuruluşların ve küçük konut sahiplerinin yeniden açılırken krediye erişebilmeleri için işletme sermayesi kredileri sağlamaktadır.  Söz konusu kredilerden, ABD Küçük İşletme İdaresi Maaş Koruma Programı'ndan herhangi destek/kredi alamayan veya düşük miktarda alan küçük işletmeler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar yararlanabilmektedir. Söz konusu kredilerin 5 yıllık vadede faizli olarak geri ödenmesi beklenmekte olup, envanter, pazarlama, yeni sosyal mesafe ilkeleri için yeniden düzenleme gibi başlıklar altında yapılmış harcamalara yönelik bir kredi türüdür.
 
Küçük işletmeler için New York Vadeli Kredi Fonu’nun dağıtımında bölgesel ayrıma gidilmiş eb büyük miktar yüzde 30’luk payla New York Şehri’ne ayrılmıştır.
 
New York Vadeli Kredi Fonu (NYVKF), Apple Bank, BNB Bank, BlackRock Charitable Fund, Citi Foundation, Citizens Bank, Deutsche Bank, Evans Bank, Ford Foundation, HSBC Bank, M&T Bank, Morgan Stanley, Mizuho Bank, Ralph C. Wilson, Jr. Foundation ve Wells Fargo şirketleri tarafından desteklenmektedir.
 
New York Vadeli Kredi Fonu (NYVKF) için ön başvurular başlamıştır.
 
Pandemi sürecinde ABD'de iş yapan işinsanlarımızın da yararlandığı destek kalemlerine bir yenisi daha bu vesileyle eyalet düzeyinde eklenmiş durumdadır.
 
Kaynak: T.C. New York Ticaret Ataşeliği
 
ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun KOVID-19 Ürün ve Tedarik Zinciri Raporu: Bazı Sorunlar 2022 Yılına Dek Sürecek
 
ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu 22 Aralık 2020 tarihinde ABD Kongre’sine Koronavirüsle ilgili ürünler hakkında 363 sayfalık bir rapor sunmuş ve ilgili ürünlerde yaşanan tedarik zinciri zorluklarının 2022’ye dek devam edeceğinin ifade etmiştir.
 
Komisyon üyelerinin, raporun kaleme alındığı tarih itibariyle başlangıçta yaşanan tedarik zinciri zorluklarının bir kısmının üstesinden gelindiğini ancak bir kısmında hala sorun yaşandığını yazılı olarak raporda ifade ettikleri aktarılıyor.
 
Bazı Demokrat ve Cumhuriyetçi vekiller tarafından söz konusu raporun; “mevcut sıkıntıları ve darboğazı, belirli ürünlerde ithalata bağımlılığı, yerli üretim kapasitesinin artmasının faydalarını ve daha fazla tedarik zinciri esnekliği sağlama ihtiyacına yönelik ek kanıt sağladığı” ifade edilmiştir.
 
Raporda, tedarik zinciri sorunlarının Eylül ayına kadar salgınla mücadelede kullanılan ürünlerin bulunabilirliğini nasıl etkilediğinin ele alındığı ve komisyon üyelerinin tıbbi cihazları, kişisel koruyucu ekipmanları, ilaçları, sabunları ve temizlik bileşenlerini incelediği bilgisi veriliyor.
 
Müşavirliğimizce rapor incelendiğinde bazı kısımlarda Türkiye’ye yer verildiği gözlemlenmiştir. Rapora detaylı bakıldığında ABD’nin koronavirüsle ilgili ürün üretiminde hangi ürünlerin tedariğinde zorluklar yaşandığı, tıbbi cihaz eksikliği yaşanan ürünlerin FDA tarafından listelendiği, pandemi başlangıcında ne tür ürünlerin tedariğinde noksanlık yaşandığı (N95 maske kumaşı, maske, el dezenfektanı, vantilatörler, tuvalet kağıdı gibi ürünler), ABD’nin diğer ülkelerden koronovirüsle ilgili ürün ithalatını etkileyen faktörlerin neler olduğu, tedarikte yaşanan zorluklar ve nedenleri, yerli üretimi etkileyen faktörlere ve birçok diğer hususa değinildiği dikkati çekmiştir.
 
Raporun 96. Sayfasında 560311 (Dış yüzleri spunbond merkezi tabakası melt blown olan, üç tabakalı dokunmamış mensucat (SMS) ve 560312 GTIP kodlu ürünlerin tipik olarak N95 maske yapımında kullanıldığı ve ABD’nin bu ürünlerden 2019 yılında 541 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdiği Ocak-Eylül 2020’de ise bu ürünlerin ithalatının %18 arttığı ve Çin, Türkiye ve İsrail’in 2019 ve 2020’de bu ürünlerde ABD pazarının en büyük tedarikçisi oldukları bilgisi verilmektedir.
 
Raporun 109. Sayfasında Amerika Birleşik Devletleri izolasyon ve cerrahi önlük ürünlerinde talebi karşılamak için ithalata bağımlı olduğu ve bu ürünlerin ağırlıklı olarak Çin, Vietnam ve Türkiye’den ithal edildiği bilgisi veriliyor. Ancak, tıbbi koruyucu giysi ihracatına Çin'de getirilen kısıtlamalar ve ABD'li alıcıların önlük ithalatının kalitesiyle ilgili endişelerinin bu ürünlerde ithalatı kısıtladığı belirtiliyor.
 
Raporun 116. Sayfasında Türkiye’nin 2019-2020 yılları arasında ABD tıbbi önlük ithalatını içeren HTS gruplamasında en fazla büyümeyi elde ettiği belirtilmiştir. Aynı sayfada bir sektör temsilcisinin, “üreticilerin fiyat rekabeti ve yüksek kalite standartlarına sahip olması nedeniyle Türkiye tıbbi önlük pazarından daha büyük bir pay almaktadır.” ifadelerini kullandığı belirtilmiştir.
 
(Kaynak: T.C. Vaşington Ticaret Müşavirliği)