Covid-19 Gelişmeleri

28 Haziran 2021
 
  1. Covid-19 Salgını Nedeniyle Alınan Önlemler
Ülkede salgın nedeni ile ithalat kısıtlaması uygulaması bulunmamaktadır.      
  1. Ekonomik Destekler
Kanada'da Covid-19 Salgınına karşı yürürlüğe konulan “Canada’s Economic Response Plan” 2021 yılı Nisan ayı başında güncellenmiştir.

Buna göre,

Canada Emergency Rent Subsidy (CERS) kapsamında, işletmelerin kira ve mortgage desteği olarak masraflarının %60'ı karşılanacaktır. Ayrıca, kapanma tedbirleri kapsamında işyerleri tamamen kapanan işletmeler bu yardım kapsamında ilave %25 daha destek alacaktır.

Canada Emergency Business Account (CEBA) kapsamında, gelirleri azalan küçük işletmeler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar faizsiz ve bir kısmı ger ödenmemek üzere 60.000 dolarlık kredi desteği alabilecektir.

Canada Emergency Wage Subsidy (CEWS) kapsamında ise, koşulları taşıyan işletmelere çalışanların ücretinin %75'lik kısmının devlet tarafından ödenmesi imkanı getirilmiştir. Halihazırda Mevcut olan bu desteğin süresi Haziran 2021'e kadar uzatılmıştır.

Ontario Eyaleti hükümeti ise;

Ontario Small Business Support Grant kapsamında, eyalette kapanma tedbirleri esnasında gelirleri azalan işletmelere 20.000 dolarlık destek verilmektedir.

Ontario's Main Street Relief Grant - PPE Support kapsamında, işletmelerin aniden ortaya çıkan kişisel koruyucu ekipman masrafı bir defaya mahsus olmak üzere sınırsız olarak karşılanmaktadır.  (06.04.2021)

         Shop Local Girişimi

Kanada Küçük İşletmeler, İhracatı Teşvik ve Uluslararası Ticaret Bakanı Mary Ng, Covid-19 sonrası Kanada ekonomisinin yeniden açılım sürecinin güvenli biçimde tesisi amacı ile KOBİ’leri desteklemek ve Kanadalıların yerli ürün satın almalarını teşvik etmek üzere Kanada Hükümetinin 33 Milyon Kanada Doları (C$) tutarında yatırım yapacağını açıklamıştır.

21 Haziran 2021 tarihinde yapılan açıklama ile “Shop Local” olarak isimlendirilen söz konusu girişim kapsamında sağlanacak desteğin yaklaşık 9 milyon C$’lık kısmının, ekonominin toparlanma sürecinde, Ontario Eyaletinde, Ontario Ticaret Odası kanalı ile işletmelerin yeniden ticari faaliyetlerine dönmelerini ve faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak üzere tahsis edildiği belirtilmiştir.

“Shop Local” Girişimi, Kanada Küçük İşletmeler, İhracatı Teşvik ve Uluslararası Ticaret Bakanı Mary Ng tarafından, Kanada Hükümetinin Covid-19’dan olumsuz etkilenen yerel KOBİ’leri desteklemeye yönelik olarak uygulamaya koyduğu kapsamlı programları (Canada Recovery Hiring Program, the Canada Emergency Wage Subsidy, the Canada Emergency Rent Subsidy, Lockdown Support and the Canada Emergency Business Account) tamamlayıcı nitelikte önemli bir girişim olarak ilan edilmiştir. “Shop Local” Girişimi sayesinde Kanada Hükümeti, yerel KOBİ’lerin Covid-19’un olumsuz etkilerini daha kolay atlatarak önümüzdeki aylarda beklenen toparlanma ve büyüme sürecine hızlı ve kolay biçimde geçmelerini sağlamayı hedeflemektedir.    

“Shop Local” çerçevesinde sağlanacak finansman ile Kanada genelinde, eyalet ve bölgeler düzeyinde, Ticaret Odaları kanalıyla tüketici güvenini artırmaya ve yerel girişimleri desteklemeye yönelik bilinçlendirme kampanyalarının desteklenmesi hedeflenmektedir. “Shop Local” şemsiyesi altında Ticaret Odalarına tahsis edilecek finansman tutarının, faaliyet gösterilen eyalet veya bölgedeki KOBİ’lerin sayısı nispetinde olacağı açıklanmıştır.

“Shop Local” kapsamında sunulacak finansmanı Ticaret Odaları, tüketicilerin güvenli biçimde ve mevcut kamu sağlığı ilkeleri ile uyumlu şekilde yerli malı satın almalarını teşvik etmek amacı ile gerçekleştirilecek tanıtım etkinliklerini desteklemek amacı ile kullanabileceklerdir. Söz konusu girişim çerçevesinde Ticaret Odaları, bu amaçla düzenlenecek tanıtıcı faaliyetleri desteklemek üzere yerel kuruluş veya derneklerden doğrudan başvuru yapmalarını isteyebileceği gibi tüketici farkındalığı oluşturma ve faydalarını daha fazla sayıda iş insanına tanıtmaya yönelik açık proje teklif çağrıları da yapabileceklerdir.

Öte yandan, Kanada Küçük İşletmeler, İhracatı Teşvik ve Uluslararası Ticaret Bakanlığının “Shop Local” Girişimi kapsamında desteklenmesi planlanan faaliyetlerden bazıları aşağıda sıralanmaktadır:
  • Yerli ürün satın alınmasını teşvik edici “marka ve dijital içerik yaratma” faaliyetleri,
  • Tüketicileri yerel küçük esnaftan alışveriş yapmaya özendirici mevsimsel kampanyalar,
  • Online alışveriş; kaldırım kenarı teslim alma ve dağıtım; tüketici güvenini artırmayı ve perakende alışveriş sahasını daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan kamu sağlığı önlemlerine ilişkin uygulamalar konusundaki tanıtıcı faaliyetler,
  • Kanadalı tüketicilerin yerli işletmelerden alışveriş yapmalarını teşvik eden ve yerli restoranlar ile cazibe merkezlerini destekleyen türden video, sosyal medya görseli, radyo ve gazete reklamları gibi pazarlama araçları.
Kanada’da yukarıda bahsedilen faaliyetleri desteklemek amacı ile güçlü biçimde uygulamaya konacak olan “Shop Local” Girişimi, ülkenin çeşitli eyalet ve bölgelerindeki yerli işletmelerin özel konumlarına yanıt verecek nitelikte esnek bir bakış açısı ile kurgulanmıştır. Hükümet, anılan girişim ile Covid-19 sonrası toparlanma sürecinde, Ticaret Odaları kanalıyla sözkonusu küçük ölçekli yerli işletmelerin ihtiyaçlarına ve önceliklerine, terzi usülü kampanya ve tanıtıcı faaliyetler yoluyla yanıt vermeyi hedeflemektedir. (24.06.2021)