Covid-19 Gelişmeleri

02 Aralık 2021

Covid-19 Salgını Nedeniyle Alınan Önlemler

Acara'da Covid-19 Önlemleri 

Acara Özerk Cumhuriyeti (AÖC) Hükümeti, Covid-19 salgını nedeniyle Acara Özerk Cumhuriyeti Maliye ve Ekonomi Bakanlığı ile akdedilen sözleşme/protokoller kapsamındaki belirli yükümlülüklerini yerine getiremeyen yatırımcılar için çeşitli kolaylık ve istisnalar sağlayan düzenlemeleri 6 Ağustos 2020 tarihinde uygulamaya koyarak söz konusu düzenlemelerden faydalanma sürelerini çeşitli dönemlerde uzatmıştır. 26 Kasım 2021 tarihinde yürürlüğe giren son düzenleme ile yeni faydalanma süresi 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılmış olup, bu hususta 30 Kasım 2021 tarihinde yerel basına yansıyan haberler ile düzenlemenin resmi metnine aşağıdaki bağlantılardan ulaşılmaktadır. (01/12/2021)

https://batumelebi.netgazeti.ge/news/377718/
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5287589?publication=0

Kaynak: T.C. Batum Ticaret Ateşeliği