Uluslararası Kuruluşlar Nezdinde Daimi Temsilciliklerimiz

03 Temmuz 2019
DAİMİ TEMSİLCİLİK ADI MÜŞAVİR ADI SOYADI ADRES İLETİŞİM
BRÜKSEL
AB NEZDİNDE
TC DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Belçika
Hatice Pınar ERSEN ROUSK
Ticaret Başmüşaviri
Selin ÖZŞAHİN AYKENT
Ticaret Müşaviri
Delegation Permanente de Turquie Aupres Des Communautes Europeennes
Avenue des Arts 36-38
1000 BRUXELLES (AB)/ BELGIQUE
TELEFON
00 322 513 72 12
00 322 513 80 10

FAKS
00 322 511 16 41
E-MAİL
brukselab@ekonomi.gov.tr
CENEVRE DTÖ
DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
İsviçre
Mustafa TUZCU
Ticaret Başmüşaviri
Umut Can GÖK
Ticaret Müşaviri
Doğan BOZDOĞAN
Ticaret Müşavir Yardımcısı
Mission Permanente de Turquie Aupres d'Organisation
Commerciale
Mondiale ICC R. de Pre-Bois 20
Case Postale 1837
1215 GENEVE 15 / SUISSE
TELEFON
00 41 22 791 70 14
00 41 22 791 70 19

FAKS
00 41 22 791 70 20
E-MAİL
cenevre@ekonomi.gov.tr
PARİS - OECD
DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Fransa Cumhuriyeti
Ayşegül ATAY
Ticaret Başmüşaviri
Mesut AYDIN
Ticaret Müşaviri
Delegation Permanente de Turquie Aupres de I'OCDE
9, rue Alfred Dehodencq
75016 PARIS / FRANCE
TELEFON
00 33 1 42 88 50 02
FAKS
00 33 1 45 27 28 24
E-MAİL
parisoecd@ekonomi.gov.tr