Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenleme

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatının İthalat ile ilgili bölümleri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Gümrük Vergileri

İthalat işlemleri 474 sayılı “Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun”da belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ile karşılarında belirtilen madde isimleri çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda Gümrük Müsteşarlığı tarafından G.T.İ.P.ları bazında yapılan sınıflandırmalar çerçevesinde, uluslar arası yükümlülüklerimiz dikkate alınarak, ithale konu olan tüm ürünlerin gümrük vergileri ile diğer ek mali yükümlülükler İthalat Rejimi Kararı’nın ekinde yer alan 6 liste kapsamında tespit edilmiştir.

Gümrük Vergisi Sorgulama

İthalat işlemleri 474 sayılı “Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun”da belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ile karşılarında belirtilen madde isimleri çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda G.T.İ.P. bazında, uluslar arası yükümlülüklerimiz dikkate alınarak, ithale konu olan tüm ürünlerin gümrük vergileri, ilave gümrük vergileri ile diğer ek mali yükümlülükler İthalat Rejimi Kararı ile tespit edilmektedir.

Azo Boyar Madde Denetimi

Bazı tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin denetimine ilişkin tebliğ kapsamında Azo Boyar Madde içeren eşyalara ait nihai duyurulara ulaşabilirsiniz.

TAREKS

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Bakanlığımızca yürütülen ihracat ve ithalat denetimlerinin elektronik ortamda, risk esaslı olarak yürütülmesi amacıyla geliştirilmiş web tabanlı bir denetim sistemidir.

İthalat Denetimleri

İthalatta insan sağlığı ve güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması amacıyla yapılan denetimler hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz.

Onaylanmış Kuruluşlar ve Belgelendirme

Onaylanmış kuruluşların görev ve sorumluluklarına ilişkin bilgiler ile ülkemizde faaliyet gösteren onaylanmış kuruluşların listesine ulaşabilirsiniz.

Kamu İthalatı