Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

18 Aralık 2019

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1) 10 Temmuz 2018 Tarihli ve 30474 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Buna göre:
MADDE 465 - (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin
belirlenen usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,
b) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi
edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği İletişim Bilgileri:
Mülga Ekonomi Bakanlığı - 0 (312) 204 78 00