Hizmet Sektörü Destekleri

Teknik müşavirlik, sağlık turizmi, film, eğitim, bilişim ve yönetim danışmanlığı gibi hizmet sektörlerinin ticaretinin desteklenmesine ve markalaşmasına yönelik bilgiye ulaşabilirsi

06 Mayıs 2019

information.png 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri kapsamında uygulamaya geçecek olan yeni başvuru usulleri (KEP & E-imza) hakkında bilgi almak için aşağıdaki sunumu inceleyebilirsiniz:

KEP ve E-İMZA ile Başvuruların İletilmesi Hakkında - SUNUM

Bakanlığımıza KEP aracılığıyla gönderilen evrakın "5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu" çerçevesinde Bakanlığımızca belirlenen teknik gerekliliklere uygun olarak imzalanmadığının tespitinde ortaya çıkan hatanın çözümü için başvuru sahibinin kendi kaynaklarıyla sorunu çözememesi durumunda dışarından profesyonel teknik destek alarak, "5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu"na uygun e-imza atma yazılımı temin etmeleri gerekmektedir.

Genel Destek Mevzuatı

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Desteği

 

Markalaşmaya ilişkin Destek Mevzuatı

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği