2022 Yılı 1. Çeyreğinde Avro Bölgesi Ekonomisi %0,6 Büyüme Gerçekleştirdi

10 Haziran 2022

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından yayınlanan istatistiklere göre, 2022’nin ilk çeyreğinde, mevsimsellikten arındırılmış GSYİH, Avro Bölgesi’nde %0,6 ve Avrupa Birliği’nde %0,7 oranında arttı. 2021’in dördüncü çeyreğinde GSYİH, Avro Bölgesi’nde %0,2 ve AB'de %0,5 oranında büyümüştü.

2022’nin ilk çeyreğinde, önceki çeyrekte de %0,3 düşüş gösteren hane halkı nihai tüketim harcamaları Avro Bölgesi’nde %0,7 ve AB’de %0,5 azaldı. Kamu nihai tüketim harcamaları hem Avro Bölgesi’nde hem de AB’de %0,3 azalırken bir önceki çeyrekte Avro Bölgesi’nde %0,4 ve AB’de %0,5 artış göstermiştir. Bir önceki çeyrekte sırasıyla %3,1 ve %2,7 olan brüt sabit sermaye oluşumu Avro Bölgesi’nde %0,1 ve AB’de %0,7 arttı. İhracat ise bir önceki çeyrekteki %2,7 ve %2,9 büyümeden sonra hem Avro Bölgesi’nde hem de Avrupa Birliği’nde %0,4 arttı. İthalat, ise Avro Bölgesi’nde bir önceki çeyrekteki %4,7 artışın artından %0,6 azalırken;  Avrupa Birliği’nde de %4,2 artıştan sonra %0,2 azaldı.

İstihdam edilen kişi sayısı, 2022’nin ilk çeyreğinde Avro Bölgesi’nde bir önceki çeyreğe kıyasla %0,6 ve Avrupa Birliği’nde %0,5 arttı. 2021’in dördüncü çeyreğinde istihdam hem Avro Bölgesi’nde hem de Avrupa Birliği’nde %0,4 arttı.

Kaynak: Eurostat
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü