Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Komisyonu

09 Şubat 2021

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun ''Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi'' başlıklı 15. maddesinin 10 fıkrası uyarınca 02/06/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin ''İdarenin Temsili'' başlıklı 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında ''idare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihren itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri esas alır.'' hükmü bulunmaktadır. 

Arabuluculuk Komisyonu İletişim Bilgileri:

Asil        : Serpil ÇORBACIOĞLU (Hukuk Müşaviri) 
Telefon  : 0 312 4492900-01
E-Posta : corbacioglus@ticaret.gov.tr

Yedek   Ayten TEMİZKAN (Hukuk Müşaviri)  
Telefon  : 0 312 4492900-01 
E-Posta : A.Temizkan@ticaret.gov.tr

Yedek    : İrfan KAÇAN (Hukuk Müşaviri)  
Telefon  : 0 312 4492900-01
E-Posta : I.Kacan@ticaret.gov.tr 

Adres  :  Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km 06800 Çankaya/ANKARA