2022 Yılı 3. Çeyreğinde Hem Avro Bölgesi Hem de Avrupa Birliği Ekonomisinde %0,2 Büyüme Gerçekleşti

15 Kasım 2022

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından yayınlanan öncü istatistiklere göre, 2022’nin üçüncü çeyreğinde, mevsimsellikten arındırılmış GSYH, hem Avro Bölgesi’nde hem de Avrupa Birliği (AB)’ nde bir önceki çeyreğe göre %0,2 oranında arttı. 2022’nin ikinci çeyreğinde GSYH, Avro Bölgesi’nde %0,8 ve AB’de %0,7 oranında büyümüştü.

2022’nin üçüncü çeyreğinde verisine erişilebilen Avrupa Birliği üye ülkeler arasında, geçtiğimiz çeyreğe göre en yüksek artışı %0,7 oranıyla İsveç kaydederken, İtalya %0,5’e Portekiz ve Litvanya %0,4 oranlarıyla izledi. En keskin düşüş %1,7 ile Letonya’da görülürken, Avusturya-Belçika %0,1 oranlarıyla takip etti. 2021 yılı üçüncü çeyreğe göre yıllık büyüme oranları Letonya hariç tüm ülkeler için pozitif iken Letonya’da %0,4 küçülme görüldü.

Kaynak: Eurostat
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü